Archiv pro měsíc: Duben 2022

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 • Moc děkuji za dnešní sbírku na opravy.
 • Ve čtvrtek se budeme modlit za kněze a nová kněžská povolání.
 • Na první pátek rád navštívím starší a nemocné farníky. Kdo má zájem, ať to nahlásí v kostele, na faře nebo telefonicky nejpozději do čtvrtka večera.
 • Od 17.00 hod. bude tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření. Po mši sv. pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
 • Na první sobotu po ranní mši sv. bude pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Pak v kapli na faře budou nasledovat modlitby Fatimského Apoštolátu.
 • Také v sobotu v kapli na Radhošti se koná Stanislavská pouť. Zveme všechny, kdo se tam chtějí společně modlit. Vše začíná mši sv. v 10.30.
 • Tradiční pouť rodin na Maria Hilf u Zlatých Hor se tentokrát také uskuteční v sobotu 7. května. Více informací na plakátech.
 • Zítra začne Týden modliteb za duchovní povolání. Pamatujme na to i v naších modlitbách.
 • Příští neděli u příležitosti Dne osvobození chceme děkovat Panu Bohu za tento dar a zároveň i vyprošovat mír pro celý svět při Májové pobožnosti v 15.00 u kapličky na Kopané. Jste srdečně zvaní.
 • Měsíc květen je zvlášť zasvěcený Matce Boží Panně Marii. Proto hned po večerních mších svatých budou nasledovat Májové pobožnosti, v rámci kterých budeme rozjímat nad knihou „Měsíc s Pannou Marií“.
 • V rámci projektu Otevřené chrámy bude od května do října v každou sobotu od 11 do 16 hod. a v každou neděli od 12 do 17 hod. otevřen kostel svatého Jana Křtitele.
 • V neděli 22. května 5 děti z naší farnosti přistoupí k prvnímu Sv. přijímání a v sobotu před ní k první Sv. zpovědi. Pamatujte jak na ně, tak na jejich rodiny ve svých modlitbách.

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

 • Moc děkuji za dnešní sbírku na opravy.
 • Dnes odpoledne v 15.00 hod. zvu do DK na pobožnost k Božímu Milosrdenství. Od 14.30 bude příležitost k svátosti smíření.
 • Také od dnešní neděle ranní nedělní mše sv. (7.30) budou zase v Dolním kostele.
 • Ve středu po večerní mši sv. bude na faře setkání mužů.
 • pátek zvu na mši sv. zaměřenou k dětem. Během ní budeme také vyprošovat zvláštní požehnání pro naše rodiny. Proto zvu na ní nejen děti ale celé rodiny.
 • Fotogalerie: pobožnost u kaple sv. Marka
 • Fotogalerie: pobožnost k Božímu Milosrdenství

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

 • Moc děkuji každému, kdo se jakkoli zapojil k přípravě letošních Velikonočních svátků.
 • Zítra, na Velikonoční pondělí, zvu na mši sv. v 9.00 hod. do HK.
 • Ve středu budeme prožívat pobožnost k sv. Ritě. Na závěr mše sv. budeme žehnat růže.
 • sobotu 23.4. Vás zveme na pobožnost u kaple sv. Marka. Začneme v 15.00 hod. Budeme vyprošovat požehnání pro farnost, zemědělce a rolníky a vyprošovat příznivé počasí a hojnou úrodu.
 • Příští neděli v 15.00 hod. zvu do DK na pobožnost k Božímu Milosrdenství. Od 14.30 bude příležitost k svátosti smíření.
 • Příští neděli bude sbírka na opravy.
 • Také od příští neděle ranní nedělní mše sv. (7.30) budou zase v Dolním kostele.

Ať víra v Kristovo zmrtvýchvstání
Vás naplňuje radostí, pokojem a nadějí,
že i my z mrtvých vstaneme.

o. Mariusz Banaszczyk

Zelený čtvrtek

Velký pátek

Vigilie zmrtvýchvstání

Neděle zmrtvýchvstání

6. NEDĚLE POSTNÍ – KVĚTNÁ – PAŠIJOVÁ

 • Dnes od 15.00 do 17.00 hod. bude v kostele sv. Martina příležitost k předvelikonoční svátosti smíření. Bude v tom čase i tichá adorace. Využijte příležitost k zpovědi ještě před svatým Triduum. V pondělí a ve středu bude zpověď už od 17.00 hod.
 • Moc Vás všechny také zvu k oslavě svatého Triduum. Jsou to nejdůležitější a nejslavnostnější dny celého církevního roku. Všechny obřady budou v HK. Začínají na Zelený Čtvrtek mši sv. na památku umučení Páně, která bude v 18.00 hod.
 • Na Velký Pátek v 8.00 hod. bude v HK poslední už KŘÍŽOVÁ CESTA. Velkopáteční obřady začnou v 18.00 hod. Velký Pátek je dnem přísného postu.
 • Na Bílou Sobotu Vás zvu v 8.00 hod. do HK na modlitbu breviáře – ranní chvály. Poté bude od 8.30 – 20.00 hod. kostel otevřen k modlitbě u Božího hrobu. Prosím, abyste se psali na adorační stráž, která je rozepsaná po 30 min. (ale se můžete zapsat i na víc, než 30 min.). Je to nutné pro zajištění bezpečností v kostele. Velikonoční Vigilií – nejslavnostnější mši sv. během celého církevního roku – začneme před kostelem v 21.00 hod.
 • Při adoraci u Božího hrobu, bude sbírka na opravy chrámů ve Svaté zemi.
 • Autobus na vigilii Vzkříšení Páně bude přistaven v 20:20 hod. u Bartoňů – odjezd 20.30 hod. Pojede po trase: k Šenku, po Solárce ke kříži na Lomné, k hotelu Beskyd, U Kociána, Karlovice – točna, u Maďů, kříž na Kopané, zvonička pod Radhoštěm, restaurace U Bačů, kříž Pod Javorníkem, Siberie, horní kostel. Po mši sv. autobus pojede zpět.
 • Na slavnost Vzkříšení Páně se budou žehnat velikonoční pokrmy.
 • Od druhé velikonoční neděle (za dva týdny – 24.4.) ranní mše sv. v neděli (7.30) budou zase v Dolním kostele.
 • V rámci Misijního jarmarku se podařilo podpořit misie částkou 10.100,– Kč. Všem dárcům za štědrost mockrát děkujeme.
 • Fotogalerie: Venkovní Křížová cesta
 • Fotogalerie: Květná neděle