Archiv pro měsíc: Říjen 2021

SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA

 • Děkuji za sbírku na misie. A také za včerejší brigádu a úklid Horního kostela. U té příležitosti bych také připomněl, že žvýkačky do kostela nepatří !
 • Dnes odpoledne v 15.00 zvu na místní hřbitov na tzv. Dušičkovou pobožnost, při které se budeme modlit za zemřelé.
 • Zítra zvu na mší sv. u příležitosti doporučeného svátku Všech svatých.
 • Od 1. listopadu mše sv. ve všední dny budou v Dolním kostele (!)
 • Na první čtvrtek se budeme modlit za kněze a za nová povolání.
 • Na první pátek rád navštívím starší a nemocné farníky. Kdo má zájem, ať to nahlásí v kostele, na faře nebo telefonicky nejpozději do čtvrtka večera.
 • Od 16.00 hod. bude tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření. Po mši sv. bude pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
 • Na první sobotu po ranní mši sv. bude pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Pak budou nasledovat modlitby Fatimského Apoštolátu.
 • Letošní slavnost sv. Martina budeme společně prožívat v neděli 14. listopadu. A bude tam ten den sloužená i jedna další mše sv. navíc a to v 10.30 hod.
 • V sakristii se můžete zapisovat na přípravu na biřmování.
 • V sakristii si ještě můžete koupit kalendář na příští rok (jsou už poslední kusy!)
 • 1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den můžete při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce a vyloučení veškeré náklonnosti k jakémukoliv hříchu, a to i všednímu) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a Vyznání víry.
 • Od 1. do 30. listopadu můžete získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné jen duším v očistci, jestliže po splnění obvyklých podmínek navštívíte hřbitov a pomodlíte se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze při návštěvě hřbitova získat takovýmto způsobem odpustky částečné.
 • Svátost smíření není nutné přijímat každý den. Stačí ji vykonat před začátkem týdne modliteb za zemřelé, v jeho průběhu, nebo až v dalších dnech po jeho skončení. Svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce jsou nutné každý den, kdy chcete plnomocný odpustek získat.
 • Fotogalerie: Pobožnost na hřbitově

30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Děkuji za dnešní měsíční sbírku na misie. Také celý týden našich modliteb obětujme na tento úmysl.
 • V pátek v 18.00 hod. zvu do kostela celé rodiny na mši sv. zaměřenou pro děti (jak školní, tak i předškolní a i starší). Aspoň jednou za měsíc budeme chtít se setkávat kolem oltáře Páně a modlit se za naše rodiny.
 • DK je už připravený k užívání. Ale máme ještě jeden kostel, ten Horní. A ten také potřebuje aspoň jednou za rok pořádný úklid. Proto příští sobotu od 9.30 hod. zvu ochotné lidi na generální úklid HK. Je potřeba vyčistit také všechny svody kolem dokola a o to bych zase poprosil ochotné muže.
 • Příští neděli 31. října v 15.00 bude na místním hřbitově tzv. Dušičková pobožnost, při které se budeme modlit za zemřelé. Naplánujte si ten čas a přijďte na společnou modlitbu.
 • Pokud věřící z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 1.11. do 8.11., mohou odpustky pro zemřelé získat již od 25.10. do 1.11. Toto dovolení Apoštolské penitenciárie se uděluje do roku 2026. Podmínky pro získání plnomocných odpustků pro duše v očistci jsou následující: (1) daný den přijmout eucharistii, (2) navštívit hřbitov a zbožně se pomodlit za zemřelé (3) a pomodlit se na úmysl Svatého otce; (4) v okruhu těchto dní vykonat svatou zpověď.
 • V sakristii se můžete zapisovat na přípravu na biřmování. Pokud bude zájem, tak v listopadu mohli bychom s ní začit.

Fotogalerie: Poutní zájezd seniorů:

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Děkuji za dnešní měsíční sbírku na opravy. Příští neděli bude sbírka na misie. V ten den budou naše modlitby a dary určeny všem potřebným v rozvojových zemích.
 • Ve středu bude pobožnost a mše sv. k sv. Ritě. Prosby, které budeme čist a svěřovat Bohu během té pobožnosti napište na lístky připravené u obrazu sv. Rity v Horním kostele. Je tam i nádoba, kde ty prosby můžete nechat. Mše sv. po té pobožností bude sloužená v těch intencích. Na tu mši sv. si doneste růže, které budou na přímluvu sv. Rity požehnané, a které si pak odnesete domu, nebo je někomu podarujete.
 • V sobotu 23.10. se uskuteční výlet pro seniory. Hlavním cílem bude kostelík v Gutech. Zájemci se mohou zapsat v sakristii. Jsou už poslední místa. Odjezd bude v 9.00 od HK.
 • neděli 31. října v 15.00 bude na místním hřbitově tzv. Dušičková pobožnost, při které se budeme modlit za zemřelé. Naplánujte si ten čas a přijďte na společnou modlitbu.
 • V sakristii si ještě můžete koupit kalendář na příští rok.
 • Fotogalerie: 1.svaté Přijímání:

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Děkuji za včerejší úklid DK. Od úterý ranní mše sv. ve všední dny budou zase v DK. Nedělní mše sv. budou ještě pořád v HK.
 • Výuka náboženství pro 3. třídu začne v tomto týdnu. Bude na faře v pátek od 13.15 hod.
 • Ve středu po večerní mší sv. na faře bude modlitební setkání chlapů.
 • Příští neděli bude měsíční sbírka na opravy.
 • V sakristii si můžete koupit kalendář na příští rok.
 • V sobotu 23.10. se uskuteční výlet pro seniory. Hlavním cílem bude kostelík v Gutech. Zájemci se mohou zapsat v sakristii.

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Na první čtvrtek se budeme modlit za kněze a nová povolání.
 • Tento týden by se už mělo sundavat lešení kolem DK. A proto v sobotu v 8.30 hod. zvu ochotné lidi na generální úklid DK. Dobré by bylo i posekat trávu kolej něj. O to bych zase poprosil ochotné muže. Nedělní mše sv. zatím ještě budou v HK.
 • Příští neděli v 9.00 hod. 6 děti naši farnosti přistoupí k 1. sv. Přijímání. V sobotu budou mít 1. sv. zpověď. Pamatujme na ně i na jejich rodiny v našich modlitbách.
 • Výuka náboženství pro 3. třídu začne v týdnu po neděli 10. října. Podrobností ještě upřesním.
 • V sobotu 23.10. se uskuteční výlet pro seniory. Hlavním cílem bude kostelík v Gutech. Zájemci se mohou zapsat v sakristii.
 • Fotogalerie z posvěcení kapli sv. Rity: