Archiv pro měsíc: Říjen 2021

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Děkuji za dnešní měsíční sbírku na opravy. Příští neděli bude sbírka na misie. V ten den budou naše modlitby a dary určeny všem potřebným v rozvojových zemích.
 • Ve středu bude pobožnost a mše sv. k sv. Ritě. Prosby, které budeme čist a svěřovat Bohu během té pobožnosti napište na lístky připravené u obrazu sv. Rity v Horním kostele. Je tam i nádoba, kde ty prosby můžete nechat. Mše sv. po té pobožností bude sloužená v těch intencích. Na tu mši sv. si doneste růže, které budou na přímluvu sv. Rity požehnané, a které si pak odnesete domu, nebo je někomu podarujete.
 • V sobotu 23.10. se uskuteční výlet pro seniory. Hlavním cílem bude kostelík v Gutech. Zájemci se mohou zapsat v sakristii. Jsou už poslední místa. Odjezd bude v 9.00 od HK.
 • neděli 31. října v 15.00 bude na místním hřbitově tzv. Dušičková pobožnost, při které se budeme modlit za zemřelé. Naplánujte si ten čas a přijďte na společnou modlitbu.
 • V sakristii si ještě můžete koupit kalendář na příští rok.
 • Fotogalerie: 1.svaté Přijímání:

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Děkuji za včerejší úklid DK. Od úterý ranní mše sv. ve všední dny budou zase v DK. Nedělní mše sv. budou ještě pořád v HK.
 • Výuka náboženství pro 3. třídu začne v tomto týdnu. Bude na faře v pátek od 13.15 hod.
 • Ve středu po večerní mší sv. na faře bude modlitební setkání chlapů.
 • Příští neděli bude měsíční sbírka na opravy.
 • V sakristii si můžete koupit kalendář na příští rok.
 • V sobotu 23.10. se uskuteční výlet pro seniory. Hlavním cílem bude kostelík v Gutech. Zájemci se mohou zapsat v sakristii.

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Na první čtvrtek se budeme modlit za kněze a nová povolání.
 • Tento týden by se už mělo sundavat lešení kolem DK. A proto v sobotu v 8.30 hod. zvu ochotné lidi na generální úklid DK. Dobré by bylo i posekat trávu kolej něj. O to bych zase poprosil ochotné muže. Nedělní mše sv. zatím ještě budou v HK.
 • Příští neděli v 9.00 hod. 6 děti naši farnosti přistoupí k 1. sv. Přijímání. V sobotu budou mít 1. sv. zpověď. Pamatujme na ně i na jejich rodiny v našich modlitbách.
 • Výuka náboženství pro 3. třídu začne v týdnu po neděli 10. října. Podrobností ještě upřesním.
 • V sobotu 23.10. se uskuteční výlet pro seniory. Hlavním cílem bude kostelík v Gutech. Zájemci se mohou zapsat v sakristii.
 • Fotogalerie z posvěcení kapli sv. Rity: