Archiv pro měsíc: Červen 2023

12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Na opravy fasády fary se vybralo 23.348,– Kč.
 • Dnes odpoledne v 15.00 hod. vás zvu na pobožnost u kapličky sv. Jana Křtitele na Dílech.
 • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod. Prosím ale o zajištění jednotlivých hodin adorace. Tabulka je vzadu kostela. Auta můžete parkovat na farním dvoře.
 • Příští neděli 2.7. vás zveme na společné farní odpoledne na farní zahradu ve Frenštátě. Začneme v 16.00 hod. a budeme u toho taký opékat párky. Pitní režim bude zajištěný. Doneste si špekáčky, chleba, nebo i jiné dobroty (buchtu, sušenky apod.).
 • Od středy 12.7. do soboty 15.7. proběhne Pěší farní pouť na Velehrad. Podrobnější popis cesty je na nástěnce. Zájemci, hlaste se u Katky Siudové do 30.6. (tel. 736 612 409).
 • Můžete už také zapisovat úmysly mší sv. na druhé pololetí 2023.
 • Autobus na „Setkání dětí a rodin“ s otcem biskupem na hoře Prašivá odjede v sobotu v 9.00 hod. od H.K. Pak zastaví v Tiché na zastávce u obchodu. Můžete se ještě přihlásit.
 • První svaté přijímání – 18. 6. 2023
 • Setkání kněží a jáhnů novojičínského děkanátu v Tiché – 22. 6. 2023
 • Pobožnost k sv. Janu Křtiteli Na Dílech – 25. 6. 2023

11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Děkuji za dnešní sbírku na opravy fasády fary.
 • Děkuji všem, kdo připravili a také se zúčastnili koncertu minulou neděli.
 • Ve středu zvu na pobožnost i mši sv. ke cti sv. Rity.
 • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod. Prosím ale o zajištění jednotlivých hodin adorace. Tabulka je vzadu kostela. Auta můžete parkovat na farním dvoře.
 • Také ve čtvrtek v kostele v Tiché bude v 9.30 mše sv., kterou budou koncelebrovat kněží Novojičínského děkanátu. Také jste všichni na tutu mši sv. k společné modlitbě zvaní. Nebude už pak večerní mše sv.
 • Příští neděli v H.K. budeme prožívat Slavnost Narození sv. Jana Křtitele – pouť. Proto obě mše sv. budou v H.K. A odpoledne v 15.00 hod. Vás zvu na pobožnost u kapličky na Dílech.
 • V neděli 2.7. vás zveme na společné odpoledne na farní zahradu. Začneme v 16.00 hod. a budeme u toho taký opékat párky.
 • Od středy 12.7. do soboty 15.7. proběhne Pěší farní pouť na Velehrad. Podrobnější popis cesty je na nástěnce. Zájemci, hlaste se u Katky Siudové do 30.6. (tel. 736 612 409).
 • Můžete už také zapisovat úmysly mší sv. na druhé pololetí 2023.
 • Tradiční setkání dětí a rodin s otcem biskupem se bude konat v sobotu 1. července na Prašivé. Jeho mottem je „Sdílej naději“. Dopoledne začneme v areálu Kamenité v 10.00 hod. a po úvodním přivítání budeme slavit mši svatou s otcem biskupem Martinem a kněžími naší diecéze. Od 12.30 hod. se rozproudí život na louce mezi kostelem svatého Antonína a turistickou chatou a na 26 stanovištích budou čekat duchovní, poznávací, pohybové, výtvarné i hudební aktivity, kde se můžeme setkat, zakusit a sdílet naději mnoha různými způsoby. V 15.30 hod. bude setkání zakončeno slavnostním požehnáním.

10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Dnes odpoledne od 16.00 hod. bude na faře modlitební setkání mužů.
 • A v 17.00 hod. přijďte do Katolického domu, kde se uskuteční koncert naších farníků. Podrobnosti najdete na plakátku. Všichni jste zvaní.
 • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod. Prosím ale o zajištění jednotlivých hodin adorace. Tabulka je vzadu kostela. Auta můžete parkovat na farním dvoře.
 • V pátek budeme prožívat slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Po mši sv. bude krátká pobožnost.
 • Příští neděli 18.6. 9 dětí z naší farnosti přistoupí k prvnímu sv. Přijímání a v sobotu 17.6. k první sv. zpovědi. Pamatujte jak na ně, tak na jejich rodiny ve svých modlitbách.
 • Také příští neděli se uskutečni sbírka na opravy fasády fary.
 • Koncert našich farníků – 11. 6. 2023

Slavnost Nejsvětější Trojice

 • Na Diecézní charitu se vybralo 15.656,– Kč.
 • Ve čtvrtek v 8.00 hod. v D.K. začne tichá adorace a skonči v 12.00 hod. Prosím ale o zajištění jednotlivých hodin adorace. Tabulka je vzadu kostela. Auta můžete parkovat na farním dvoře.
 • Také ve čtvrtek 8.6. připadá slavnost Božího Těla a Krve. Je to doporučený svátek. Zvu Vás na slavnostní mši sv. do H.K. v 18.00 hod., (bude pouze večerní) po které bude následovat Eucharistický průvod. Budeme vyprošovat Boží požehnání pro farnost, město a pro celý svět. Letošní průvod také půjde kolem kostela. Děti si donesou košíčky s květinami, aby mohly je pak sypat po cestě před Nejsvětější Svátosti. V případě nepříznivého počasí mši svatou zakončíme výstavem Nejsvětější Svátosti v kostele a adorací.
 • Připomínám také, abyste ten den před mši sv. neparkovali auta hned u kostelních zdi: budou tam 4 oltáře! Mladší mohou ten den auta zaparkovat na dvoře u fary.
 • V pátek 9.6. je den modliteb farnosti Frenštát za bohoslovce a bohoslovců za naši farnost. Pamatujte na tento úmysl i ve svých osobních modlitbách.
 • Příští neděli 11.6. se od 17.00 hod. v Katolickém domě uskuteční koncert naších farníků. Podrobnosti najdete na plakátku. Všichni jste zvaní.
 • A před koncertem od 16.00 hod. bude na faře modlitební setkání mužů.
 • 12. – 15. července 2023 opět proběhne už skoro tradiční pěší pouť na Velehrad. Není třeba ujít celou cestu, je možno zúčastnit se třeba jen části pouti. Zájemci ať se nahlásí u Katky Siudové (736612409) do 30.6., aby bylo možno potvrdit nocleh na sv. Hostýně.
 • V neděli 18.6. 9 dětí z naší farnosti přistoupí k prvnímu sv. Přijímání a v sobotu před ní k první sv. zpovědi. Pamatujte jak na ně, tak na jejich rodiny ve svých modlitbách.
 • Vzadu kostela si můžete vzít další číslo MAJAKu.
 • Slavnost Těla a Krve Páně – 8. 6. 2023