Archiv pro měsíc: Červenec 2021

18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Mockrát děkuji za sbírku na opravy.
 • Na první čtvrtek se budeme modlit za kněze a za nová povolání.
 • Na první pátek (svátek Proměnění Páně) od 16.00 hod. bude tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření. Po mši sv. bude pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
 • Na první sobotu po ranní mši sv. bude pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Pak budou nasledovat modlitby Fatimského Apoštolátu.
 • V měsíci srpnu návštěva starších a nemocných farníků bude až ten další týden.
 • Teď ve středu, v pátek a v sobotu jsou volné úmysly mší sv. Pokud byste chtěli, tak je zase můžete nahlásit v sakristii. Stejně i celý další týden od pondělí 9.8. do soboty 14.8.
 • V sobotu 28.8. si rezervujte čas na naši pouť na Radhošť. Mše sv. v 11.00 hod. Jste všichni zvaní.
 • Pondělí po mši sv.: modlitba breviáře.
 • Svátost smíření: půl hodiny před mši svatou.
 • Můžete zapisovat i další intence na mše svaté na rok 2021.
 • Z důvodu oprav Dolního kostela bude on po celou jejich dobu z důvodů bezpečností zavřený. Ranní mše sv. se proto přesouvají do Horního kostela !
 • Fotogalerie z víkendu Misijního klubka:

17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Papež František vyhlásil poprvé na 25. ervence 2021 Svtový den prarodičů a senior. Jako motto zvolil ujištní: „Já jsem s vámi po všecky dny“ (Mt 28, 20), které má být příslibem nadje, kterou si mladí a senioi mohou navzájem projevovat. Motto je zcela v duchu přání sv. Otce, aby nejstarší a nejmladší generace rozvíjela vzájemné vztahy a aby prarodie vnímali odpovdnost za pedávání víry v rodin je den prarodičů.
 • Z důvodu oprav Dolního kostela bude on po celou jejich dobu z důvodů bezpečností zavřený. Ranní mše sv. se proto přesouvají do Horního kostela !
 • Mockrát děkuji za dnešní sbírku na opravy.
 • Pátek od 17.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
 • V pondělí, středu a v pátek jsou volné úmysly mší sv. Pokud byste chtěli, tak je můžete nahlásit v sakristii.
 • Fotogalerie z pěší pouti na Velehrad:

   

16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Ve středu bude pobožnost a mše sv. k sv. Ritě. Prosby, které budeme čist a svěřovat Bohu během té pobožnosti napište na lístky připravené u obrazu sv. Rity v Horním kostele. Je tam i nádoba, kde ty prosby můžete nechat. Mše sv. po té pobožností bude sloužená v těch intencích. Na tu mši sv. si doneste růže, které budou na přímluvu sv. Rity požehnané, a které si pak odnesete domu, nebo je někomu podarujete.
 • Pátek od 17.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
 • Za týden bude naše měsíční sbírka na opravy.

15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Od středy 14.7. do soboty 17.7. proběhne pěší pouť na Velehrad. Pouť začne mši sv. v 7.00 hod. v Dolním kostele. Můžete přijít třeba jen na tu mši sv. pomodlit se spolu s poutníky a také i za ně.
 • Naše frenštátská mládež připravuje od 19. – 22. srpna víkend pro děti od 5 let. Bude na téma: Děti z Fatimy. Podrobnosti i kontakt na vedoucí najdete na plakátku.
 • Pátek od 17.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
 • Fotogalerie z Radhoště:

14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Zítra slavíme Slavnost sv. Cyrila a Metoděje. Je to doporučený svátek. Hlavní oslavy budou v kapli na Radhošti. Mše sv.: 9.30 – 11.00 (zajištuje farnost Dolní Bečva) – a 14.00. Pro ty, kdo se nedostanou na Radhošť, bude sloužená mše sv. v horním kostele v 9.00 hod (!).
 • Od středy 14.7. do soboty 17.7. proběhne pěší pouť na Velehrad. Vycházet se bude od DK ráno. Na každý den vychází přibližně 30 km. Podrobnější popis cesty je na nástěnce. Zájemci, hlaste se u Katky Siudové (tel. 736 612 409).
 • Naše frenštátská mládež připravuje od 19. – 22. srpna víkend pro děti od 5 let. Bude na téma: Děti z Fatimy. Podrobnosti i kontakt na vedoucí najdete na plakátku.
 • Setkání chlapů bude zase pokračovat od září.