Archiv pro měsíc: Listopad 2017

FARNÍ ODPOLEDNE NA KONCI CÍRKEVNÍHO ROKU

V neděli 26. 11. jsme prožili, už tradiční setkání ve st. škole na Kopané. Hlavním bodem programu byla soutěž pro dospělé, při které si mohli prověřit své znalosti z různých oblasti (např. naše farnost, město Frenštát, bible, kancionál a jiné). Vedle toho děti si zahráli různé hry. Jak to asi vypadalo? Koukněte zde.

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

Čtvrtek - Svátek sv. Ondřeje, apoštola
Pátek - První pátek
Sobota - Sobotní památka PM
Neděle – 1. ADVENTNÍ NEDĚLE

 • Ve středu 29. 11. bude po večerní mši svaté v 18.45 hod. na faře setkání s rodiči děti, které v tomto školním roce přistoupí k prvnímu sv. přijímání.
 • V pátek po večerní mši svaté bude vedená společná ADORACE.
 • Příští neděli vstupujeme do adventní doby, po každé mši svaté budeme žehnat adventní věnce (vezměte si sebou). Během adventu budou i rorátní mše svaté k PM se zaměřením pro děti. V út, čt bude mše svatá v 6.45 hod. a v sobotu v 7.30 hod.

Celý příspěvek

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Úterý – Památka Zasvěcení PM v Jeruzalémě
ředa – Památka sv. Cecilie, panny a mučednice
Pátek - Památka sv. Ondřeje a Dung-Lace, kněze a druhů mučedníků
Sobota - Sobotní památka PM
Neděle – SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

 • Minulou neděli při misijním jarmarku se vybralo 7300Kč.
 • Ve středu 22. 11. bude PASTORAČNÍ RADA po večerní mši svaté v 18.45 hod. na faře.
 • V sobotu bude VEČER CHVAL od 18.00 hod. v D.K. Srdečně zveme všechny mladé k společně modlitbě, ale také ostatní farníky.
 • V neděli 26. 11. od 15.00 hod. bude farní odpoledne ve staré škole na Kopané. Prosím, přineste něco drobného k snědku, je připraven program pro dospělé i děti.
 • Prosíme rodiče, které mají děti od 5 do 11 let, kdyby mohli přihlásit děti do scholičky.
 • Ministrantské schůzky budou bývat v pátek po večerní mši svaté.
 • INTENCE 1. pol. roku 2018 budeme zapisovat od neděle 12.11.

SLAVNOST SV. MARTINA – POUŤ

Pondělí – Svátek sv. Anežky České, panny
Pátek - Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
Neděle – 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pondělí bude mše svatá v DPS na Martinské ve 14.00 hod.
 • Výuka náboženství ve středu bude jako obvykle.
 • V pátek bude svatba v H.K. v 11.00 hod. Michal Turoň a Pavlína Bartošová.
 • INTENCE 1. pol. roku 2018 budeme zapisovat od neděle 12.11.
 • Prosím, abyste si rozebrali Katolický týdeník, časopis Nezbedu a Okno.
 • Ve středu 22. 11. bude PASTORAČNÍ RADA po večerní mši svaté v 18.45 hod. na faře.
 • V neděli 26. 11. od 15.00 hod. bude farní odpoledne ve staré škole na Kopané.

POBOŽNOST NA HŘBITOVĚ

V neděli 5. 11. za krásného počasí jsme se společně sešli a modlili za všechny zemřelé, kteří leží na Frenštátském hřbitově. Věříme, že ty, kteří nás opustili budou přijati do věčné slávy Boží. Ať naše modlitby jim pomáhají a zbavují je trestu, které duše v očistci musí protrpět než vstoupí do Božího království a budou patřit na Boží tvář. Boží milosrdenství je stále činné a pomáhá nám na cestě do nebe. Slunce svítí, i když je někdy pod mrakem, tak je to s Boží láskou.