Archiv pro měsíc: Březen 2021

KVĚTNÁ NEDĚLE – PAŠIJOVÁ

Zpovědní služba před Velikonocemi:

Pondělí 29.3.
17.00 – 18.00 hod.
Pak po mši sv. – dle potřeby, sv. Jan Křtitel

Úterý 30.3.
7.00 – 7.30 hod.
Pak po mši sv. – dle potřeby, sv. Martin

Středa 31.3.
17.00 – 18.00 hod.
Pak po mši sv. – dle potřeby, sv. Jan Křtitel

 

 • Děkuji za sbírku na TV NOE. Dnešní sbírka je na opravy. O Velikonocích bude sbírka na kněžský seminář.
 • Děkujeme také za podporu Misií pomoci Misijního jarmarku výrobků dětí z misijního klubka.
 • Pořád se můžete zapojit k „Duchovní adopci počatého dítěte“. Lístky s modlitbou jsou na stolku v kostele.
 • Dnes odpoledne v kostele sv. Martina bude příležitost k svátosti smíření: 14.30 – 17.30 hod. Bude v té době i ticha adorace. Využijte příležitost k zpovědi ještě před svatým Triduum.
 • Další týden našeho společného farního půstu obětujme „Za pronásledované křesťany“.
 • Do čtvrtku nahlaste prosím návštěvy nemocných na Velký Pátek.
 • Jelikož pořád platí omezení počtu osob na bohoslužbách, proto letošní svaté Triduum a Velikonoční svátky zase budeme muset prožit trošku skromněji, ale tentokrát už v kostele. Abychom neobcházeli vládní nařízení a nebylo tak dáno pohoršení, prosím, abyste si letos zvolili jednou ze tři variant, jak se zúčastnit těch bohoslužeb, aby bylo to umožněno (aspoň zčásti) každému.
 • A proto přijďte do kostela:

buď 1. na ZELENÝ ČTVRTEK a pak na VELIKONOČNÍ NEDĚLI (na jednou ze 3. mší sv., jak jste zvykli),

nebo 2. na VELKÝ PÁTEK a pak na VELIKONOČNÍ NEDĚLI (na jednou ze 3. mší sv., jak jste zvykli),

nebo 3. na VELIKONOČNÍ VIGILIÍ v sobotu.

 • Pro variantu, kterou si zvolíte, si po mši sv. vyzvednete lísteček.
 • Velký Pátek: v 8.00 hod. bude KŘÍŽOVÁ CESTA v Horním Kostele. Při adoraci u Božího hrobu, bude sbírka na opravy chrámů ve Svaté zemi.
 • Bílá Sobota: v 8.00 hod. začneme modlitbou breviáře – ranními chválami v Horním Kostele a poté bude od 8.30 – 20.00 hod. kostel otevřen k modlitbě u Božího hrobu. Prosím, abyste se psali na adorační stráž, která je rozepsaná po 30 min. (ale se můžete zapsat i na víc, než 30 min.). Je to nutné pro zajištění bezpečností v kostele.
 • Na slavnost Vzkříšení Páně se budou žehnat velikonoční pokrmy.

5. NEDĚLE POSTNÍ

 • Děkuji za dnešní sbírku na TV NOE. Sbírka příští neděle 28. března bude měsíční sbírka na opravy.
 • Ve středu budeme prožívat pobožnost k sv. Ritě. Můžete ještě psat intence, které budeme čist a svěřovat Bohu během té pobožnosti. Připravené lístky jsou u obrazu sv. Rity v Horním kostele. Je tam i nádoba, kde ty intence můžete nechat. Mše sv. po té pobožností bude sloužená v těch intencích. Na tu mši sv. si doneste růže, které budou na přímluvu sv. Rity požehnané, a které si pak odnesete domu, nebo je někomu podarujete.
 • Ve čtvrtek budeme prožívat slavnost Zvěstování Páně. Je to den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti. I my se chceme připojit k těmto modlitbám, proto Vás srdečně zvu do kostela na mši svatou buď ve čtvrtek v 7.30 hod., nebo ve vigilií té slavnosti tj. ve středu v 18.00 hod. Budete se také mohli zapojit k „Duchovní adopci počatého dítěte“.
 • Křížová cesta ke kapli sv. Marka se letos neuskuteční.
 • V noci ze soboty na neděli 28. 3. posouváme hodiny o jednu hodinu dopředu (letní čas).
 • Příští neděli budeme při mších svatých žehnat ratolesti.
 • Příští neděli v kostele sv. Martina bude příležitost k svátosti smíření: 14.30 – 17.30 hod. Bude v té době i ticha adorace. Využijte příležitost k zpovědi ještě před svatým Triduum
 • Další týden našeho společného farního půstu obětujme „Za nemocné a umírající“.
 • Od 14. do 21. března bude v kostele probíhat Misijní jarmark výrobků dětí z misijního klubka. Zakoupením výrobků a vložením peněz do přiložené pokladničky pomáháte potřebným v misijních oblastech skrze Papežská misijní díla. Uvedené ceny jsou pouze doporučené. Děkujeme za Váš dar, za to, že myslíte na druhé. Heslo misijních klubek je „Děti pomáhají dětem“… a my doplníme – i díky Vám!
 • V postní době zvu k společné modlitbě křížové cesty. Vždy v pátek před mši sv. v 17.15 hod.
 • Svátost smíření: půl hodiny před mši svatou.
 • Můžete zapisovat intence na mše svaté na rok 2021.
 • Zatím povolený počet osob na bohoslužbách je 10 procent místa k sezení, „přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu“.

4. NEDĚLE POSTNÍ – LAETARE

 • Ve středu 17. 3. při mši svaté v 18.00 hod. se bude udělovat svátost pomazání nemocných. (od 17.00 hod. bude příležitost ke sv. smíření). Přistoupit k této svátosti mohou staří lidé důchodového věku nebo lidé, trpící vážnou nemocí. Svátost nemocných se přijímá jednou ročně, v případě zhoršení nemoci nebo ohrožení života se může přijmout ještě jednou.
 • pátek bude slavnost sv. Josefa. Je to doporučený svátek proto zvu na mši sv. v 18.00 hod.
 • Sbírka příští neděle bude na TV Noe. Za dva týdny bude naše měsíční sbírka na opravy.
 • Další týden našeho společného farního půstu obětujme „Za posvěcení rodin“. Pořád se ještě můžete připojit.
 • Můžete také psat intence, které budeme čist během pobožnosti k sv. Ritě (24.3.). Připravené lístky jsou u obrazu sv. Rity v Horním kostele. Je tam i nádoba, kde ty intence můžete nechat.
 • V postní době zvu k společné modlitbě křížové cesty. V každý pátek před mši sv. v 17.15 hod.
 • Svátost smíření: půl hodiny před každou mši svatou.
 • Můžete zapisovat intence na mše svaté na rok 2021.
 • Zatím povolený počet osob na bohoslužbách je 10 procent místa k sezení, „přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu“.

3. NEDĚLE POSTNÍ

Mše svaté v době omezení:

Horní kostel:
Sobota: 18.00 (s nedělní platností)
Neděle: 7.30 9.00 10.30
Pondělí: 18.00
Středa: 18.00
Pátek: 18.00

Dolní kostel:
Úterý: 7.30
Čtvrtek: 7.30

 • Děkuji za sbírku na opravy.
 • V postní době zvu k společné modlitbě křížové cesty. V každý pátek před mši sv. v 17.15 hod.
 • Vzadu kostela je rozpis našeho Farního půstu. Další týden půstu obětujme „za duše v očistci“. Najdete tam i Postní přípravu pro děti.
 • Sobotní ranní mše sv. se ve Frenštátu posouvá na večer v 18.00 hod. do Horního kostela.
 • Svátost smíření: půl hodiny před každou mši svatou.
 • Můžete zapisovat intence na mše svaté na rok 2021.
 • Zatím povolený počet osob na bohoslužbách je 10 procent místa k sezení, „přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu“.