Archiv pro měsíc: Únor 2022

8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Děkuji za sbírku na opravy a na Svatopetrský haléř. Dnešní sbírka je mimořádně určena na pomoc Ukrajině.
 • V pondělí od 17.15 Vás zveme do horního kostela na Mariánské večeřadlo.
 • Ve středu začíná postní doba. Popeleční středou vstupujeme do čtyřicetidenního postního období, jehož smyslem je duchovní očista člověka. Znamením popelce začíná 40–ti denní příprava na velikonoční svátky. Zvu ve středu v 18.00 hod. na mši sv. s udělováním popelce. Pamatujme, že Popeleční středa je dnem přísného půstu: zdrženlivosti od masa i újmy v jídle. Zdrženlivost od masa zavazuje od 14 let, do konce života, újma v jídle od 18 do 60 let. Pamatujme také, že celá postní doba je časem kající praxe církve. A proto Vás i letos zvu k farnímu půstu.
 • Pipojme se k výzvě papeže Františka i českých a moravských biskupů a modleme se v této závažné situaci za Ukrajinu. „Vyzývám všechny, aby z příští středy 2. března, Popeleční středy, učinili Den půstu za mír.“
 • Ve čtvrtek se budeme modlit za kněze a za nová povolání.
 • Na první pátek rád navštívím starší a nemocné farníky. Kdo má zájem, ať to nahlásí v kostele, na faře nebo telefonicky nejpozději do čtvrtka večera. A po večerní mši sv. bude pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
 • Na první sobotu po ranní mši sv. bude pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Pak v kapli na faře budou nasledovat modlitby Fatimského Apoštolátu.
 • V postní době zvu také k modlitbě křížové cesty. Základem je rozjímání o Kristově utrpení a smrti na kříži. Pi křížové cestě si pipomínáme vykupitelské dílo Ježíše Krista, který se pro nás stal člověkem, trpěl za nás a byl za nás ukřižován. Ke společné modlitbě křížové cesty zvu vždy v pátek před mši sv. v 17.15 hod. Nebude adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní.
 • Už se můžete zapisovat na adoraci „24 hodin pro Pána“. Začne v pátek 25.3. mši sv. v 18.00 hod.
 • Fotogalerie: vystoupení dětí z Misijního klubka

7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pondělí od 17.15 Vás zveme do kostela na Mariánské večeřadlo. Začínáme modlitbou růžence, následuje četba poselství z tzv. „modré knihy“ a končíme zasvěcením Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Po mši sv. bude modlitba breviáře.
 • Ve středu budeme prožívat pobožnost k sv. Ritě. Intence, které budeme čist a svěřovat Bohu během té pobožnosti můžete nechat u obrazu sv. Rity. Mše sv. po té pobožností bude sloužená v těch intencích. Na tu mši sv. si doneste růže, které budou na přímluvu sv. Rity požehnané.
 • V pátek od 17.00 hod. bude tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření. A v 18.00 hod. zvu na mši sv. zaměřenou pro děti (jak školní, tak i předškolní a i starší). Zase se chceme modlit za naše rodiny.
 • Také se už pomalu blíží postní doba, během které budeme prožívat pobožností Křížové cesty. Budou každý pátek před mši sv. A tentokrát chtěl bych Vám všem nabídnout vedení této modlitby. Pokud jste ochotní, můžete se zapsat na papír, který je vzadu na stolku.
 • Fotogalerie: Žehnání chlebů sv. Agáty

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Děkuji za dnešní sbírku na opravy.
 • V pondělí od 17.15 Vás zveme do kostela na Mariánské večeřadlo. Začínáme modlitbou růžence, následuje četba poselství z tzv. „modré knihy“ a končíme zasvěcením Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Po mši sv. bude modlitba breviáře.
 • V pátek od 17.00 hod. bude tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
 • V sobotu od 15.00 hod. na faře bude setkání seniorů.
 • Příští neděli 20. února se uskuteční každoroční sbírka nazvaná „Svatopetrský haléř“.
 • Také se už pomalu blíží postní doba, během které budeme prožívat pobožností Křížové cesty. Budou každý pátek před mši sv. A tentokrát chtěl bych Vám všem nabídnout vedení této modlitby. Pokud jste ochotní, můžete se zapsat na papír, který je vzadu na stolku.
 • 25.3. celá církev bude prožívat modlitební bdění: „24 hodin pro Pana“. Letos se k tomu zapojíme i my. Ale jestli to bude v plném rozsahu (24–hodinová adorace) nebo jen z části…tak už záleží na nás.
 • Fotogalerie: Svatoblažejské požehnání

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pondělí od 17.15 Vás zveme do kostela na Mariánské večeřadlo. Začínáme modlitbou růžence, následuje četba poselství z tzv. „modré knihy“ a končíme zasvěcením Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Po mši sv. modlitba breviáře.
 • pátek od 17.00 hod. bude tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
 • Příští neděli bude sbírka na opravy.
 • Výsledek Tříkrálové sbírky: Trojanovice: 43.730,– Frenštát: 53.457,– Charita Frenštát: 718.029,– Diecéze ostravsko-opavská: 20.884.344,–
  • Misijní klubko připravilo setkání, na které Vás zve. Dnes odpoledne od 17.00 hod. na faře. Program:
 • Divadlo – Lakomá Barka (hrají děti z misijního klubka a mladí farníci); Misijní kino – (film z misijní tematikou); Posezení (káva, čaj); Setkání proběhne za dodržení protiepidemiologických podmínek.
 • Fotogalerie: Hromnice