Archiv pro měsíc: Březen 2023

5. NEDĚLE POSTNÍ

 • Na Centrum pro rodinu a sociální péči se vybralo 16.823,– Děkuji za všechny dary.
 • V postní době zvu k společné modlitbě křížové cesty. pátek od 17.15 hod.
 • V sobotu 1.4. od 18.00 půjdeme venkovní Křížovou cestu od Chovanců ke kapli sv. Marka a zpátky(!).
 • Příští neděle 2.4. je to poslední postní neděle: Květná - Pašijová. Koná se na památku Kristova vjezdu do Jeruzaléma, kde je vítán zástupy lidí s palmovými větvemi v rukou. Ke slavnostnímu průvodu s ratolestmi se shromáždíme před kostelem.
 • Také příští neděli od 15.00 do 17.00 hod. bude v kostele sv. Martina příležitost k předvelikonoční svátosti smíření. Bude v tom čase i tichá adorace.
 • Můžete se už také zapisovat na adoraci u Božího hrobu: Bílá sobota 8.4.
 • Vzadu kostela probíha Misijní jarmark výrobků dětí z misijního klubka.
 • Venkovní křížová cesta

4. NEDĚLE POSTNÍ – NEDĚLE RADOSTI – LAETARE

 • Dnešní sbírka je na Centrum pro rodinu a sociální péči. Na opravy fasády fary se vybralo 17.677,– Kč.
 • Dnes odpoledne zvu na faru muže na „Setkání se sv. Josefem“. Začneme v 16.00 hod. Předpokládaný konec stejně jako vloni po 20.00 hod. Vezměte sebou něco k jídlu (třeba buchtu, jednohubky, slané pečivo nebo chlebíčky).
 • Zítra budeme prožívat Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie. Je to doporučený svátek. Zvu ten den na slavnostní mši sv. v 18.00 hod do H.K.
 • Ve středu večer od 18.00 hod. v H.K. bude pobožnost a mše sv. k sv. Ritě. Na tu mši sv. si můžete donést růže, které budou na přímluvu sv. Rity požehnané.
 • Také vás zvu na mši sv. v sobotu 25.3. u příležitostí Slavnosti Zvěstování Páně. Je to jeden z největších svátků a zároveň je to i den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti. Budete se také moci znova zapojit do Duchovní adopce počatého dítěte.
 • V postní době zvu k společné modlitbě křížové cesty. Každý pátek od 17.15 hod.
 • V sobotu 1.4. od 18.00 půjdeme venkovní Křížovou cestu od Chovanců ke kapli sv. Marka a zpátky(!).
 • Prosím všechny, kteří by měli zájem zúčastnit se plánované cyklopouti do Częstochowe, aby se nahlásili v sakristii z důvodu výběru vhodného termínu (srpen nebo září).
 • Také prosím všechny, kteří mají klíče od frenštátské fary, aby to nahlásili v sakristii.
 • Kostel sv. Jana Křtitele bude v letošním roce opět zapojen do projektu Otevřené chrámy. Pro průvodcovskou službu hledáme průvodce. Kostel bude oteven každou sobotu od 11.00 do 16.00 hod. a v neděli od 12.00 do 17.00 hod. od května do října. Finanční obměna bude cca 100 Kč /hod.
 • Misijní jarmark bude probíhat od dnešní neděle 19.3. do neděle 2.4. v H.K.

3. NEDĚLE POSTNÍ

 • Dnešní sbírka je na opravy fasády fary. Za týden bude sbírka na Centrum pro rodinu a sociální péči.
 • Frenštátská Charita letos oslavuje 30.let. U te příležitosti bude teď v úterý 14.3. v 9.00 hod. v D.K. sloužená o. bp. Martinem Davidem děkovná mše sv., na kterou jste také zvaní.
 • Ve středu od 9.00 hod. na faře bude setkání seniorů.
 • V postní době zvu k společné modlitbě křížové cesty. Každý pátek od 17.15 hod.
 • Na adoraci „24 hodin pro Pána“ je ještě zapotřebí zajistit dvě hodiny v sobotu 18.3.
 • Prosím všechny, kteří by měli zájem zúčastnit se plánované cyklopouti do Częstochowe, aby se nahlásili v sakristii z důvodu výběru vhodného termínu (srpen nebo září).
 • Také prosím všechny, kteří mají klíče od frenštátské fary, aby to nahlásili v sakristii.
 • neděli 19.3. u příležitostí slavnosti sv. Josefa zvu na faru muže na „Setkání se sv. Josefem“. Začneme v 16.00 hod. Předpokládaný konec stejně jako vloni po 20.00 hod. Vezměte sebou něco k jídlu (třeba buchtu, jednohubky, slané pečivo nebo chlebíčky).
 • Kostel sv. Jana Křtitele bude v letošním roce opět zapojen do projektu Otevřené chrámy. Pro průvodcovskou službu hledáme průvodce. Kostel bude oteven každou sobotu od 11.00 do 16.00 hod. a v neděli od 12.00 do 17.00 hod. od května do října. Finanční obměna bude cca 100 Kč /hod.
 • V sobotu 18.3. od 15.30 hod. bude na faře společné tvoření na Misijní jarmark. Srdečně zveme děti i rodiče. Peníze získané prodejem toho co vyrobíme budou poslány prostřednictvím Papežských misijních děl na pomoc Syrskému Aleppu zasaženého ničivým zemětřesením. Misijní jarmark bude probíhat od neděle 19.3. do neděle 2.4. v H.K.

Program adorace 24 hodin pro Pána
Pátek 17.3.:
19.00 – 20.00 H.K. Hodina tiché adorace (pro všechny)
20.00 – 7.00 Noční adorace ve farní kapli sv. Rity (pro přihlášené)
Sobota 18.3.: 7.00 – 8.00 D.K. Modlitba sv. růžence a mše sv. (pro všechny)
8.00 – 18.00 D.K. Tichá adorace (pro všechny)
17.00 – 18.00 D.K. Příležitost k svátosti smíření (pro všechny)
18.00 – 19.00 D.K. Společná, vedená adorace a požehnání (pro všechny)

Udělování svátosti nemocných

2. NEDĚLE POSTNÍ

 • V postní době zvu k společné modlitbě křížové cesty. Vždy v pátek před mši sv. v 17.15 hod.
 • Mockrát děkuji za pohoštění, které jste připravili na včerejší „Postní duchovní obnovu“, a také za krásné společenství, které jste u toho vytvořili.
 • Teď v sobotu 11.3. bude malá změna. Mše sv. bude v horním kostele v 9.00 hod. Při té mši sv. se bude udělovat nemocným a starším farníkům svátost pomazání nemocných. Srdečně zvu zvláště ty farníky, kteří se běžně do kostela nedostanou. Nebude mše sv. v 7.30 hod.
 • Příští neděli bude sbírka na opravy fasády fary.
 • Zapisujte se už také na adoraci „24 hodin pro Pána“. Bude od pátečního večera 17.3. do soboty 18.3. večer.
 • Prosím všechny, kteří by měli zájem zúčastnit se plánované cyklopouti do Częstochowe, aby se nahlásili v sakristii z důvodu výběru vhodného termínu (srpen nebo září).
 • Také prosím všechny, kteří mají klíče od frenštátské fary, aby to nahlásili v sakristii.
 • neděli 19.3. u příležitostí slavnosti sv. Josefa zvu na faru muže na „Setkání se sv. Josefem“. Začneme v 16.00 hod. Předpokládaný konec stejně jako vloni po 20.00 hod. Vezměte sebou něco k jídlu (třeba buchtu, jednohubky, slané pečivo nebo chlebíčky).
 • Kostel sv. Jana Křtitele bude v letošním roce opět zapojen do projektu Otevřené chrámy. Pro průvodcovskou službu hledáme průvodce. Kostel bude oteven každou sobotu od 11.00 do 16.00 hod. a v neděli od 12.00 do 17.00 hod. od května do října. Finanční obměna bude cca 100 Kč /hod.
 • Ve čtvrtek v Tiché mimořádně nebude večerní mše sv.

Křížová cesta – děti – 10. 3. 2023