Archiv pro měsíc: Únor 2024

2. NEDĚLE POSTNÍ

 • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod.
 • V postní době zvu také k modlitbě křížové cesty. Bude vždy v pátek před mši sv. v 17.30 hod. A před ní v 17.15 budeme se modlit Korunku k Božímu Milosrdenství.
 • Pořád se můžete zapojit k farnímu půstu.
 • V pastýřském listu nás otec bp Martin vyzval k celodenní adoraci o prvních pátcích v měsíci. Chceme odpovědět na jeho pozvání a začít takovou adoraci i u nás. Začneme už tento pátek 1.3. od 9.00 hod. v H.K. A proto vás zvu k zajištění jednotlivých hodin. Seznam je na stolku uprostřed kostela. Bude možnost si zapnout topení v těch předních lavicích.
 • Také se už můžete zapisovat na adoraci „24 hodin pro Pána“. Začne v pátek 8.3. mši sv. v 18.00. Následující sobotu 9.3. ranní mše sv. bude v H.K. v 9.00. U té mše sv. bude možnost přijmout svátost pomazání nemocných. Zpověď bude od 8.30.
 • neděli 17.3. u příležitostí slavnosti sv. Josefa zvu na faru muže na „Setkání se sv. Josefem“. Začneme v 16.00 hod. Předpokládaný konec stejně jako vloni po 20.00 hod. Vezměte sebou něco k jídlu (třeba buchtu, jednohubky, slané pečivo nebo chlebíčky).

1. NEDĚLE POSTNÍ

 • Mockrát děkuji všem, kdo minulou neděli připravili naše přátelské setkání farníků.
 • Děkuji také za dnešní sbírku na opravy ve farnosti. Příští neděli bude sbírka: Haléř sv. Petra.
 • Ve středu od 9.00 hod. bude na faře setkání seniorů. A večer od 18.00 hod. v H.K. bude pobožnost a mše sv. k sv. Ritě.
 • V postní době zvu také k modlitbě křížové cesty. Bude vždy v pátek před mši sv. v 17.30 hod. Nebude ten den adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní.
 • A i tentokrát chtěl bych Vám nabídnout vedení rozjímání této modlitby. Pokud jste ochotní, můžete se zapsat na papír, který je na stolku uprostřed kostela.
 • Připomínám také, že pořád se můžete zapojit k farnímu půstu.
 • Také se už můžete zapisovat na adoraci „24 hodin pro Pána“. Začne v pátek 8.3. mši sv. v 18.00 hod.
 • neděli 17.3. u příležitostí slavnosti sv. Josefa zvu na faru muže na „Setkání se sv. Josefem“. Začneme v 16.00 hod. Předpokládaný konec stejně jako vloni po 20.00 hod. Vezměte sebou něco k jídlu (třeba buchtu, jednohubky, slané pečivo nebo chlebíčky).

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Dnes odpoledne zveme na přátelské setkání farníků. Sejdeme se v 15.00 v D.K. k půlhodinové adoraci a pak se přesuneme na faru. Všichni jste srdečně zváni. Kdo může, ať vezme „něco na zub“.
 • Tradiční Mariánské večeřadlo bude v úterý 13.2. mimořádně začínat již v 17.00 hod.! Budeme se modlit před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní. Večeřadlo povede jáhen Ladislav Ručka, zástupce Mariánského kněžského hnutí v ČR. Oslavíme tímto 2. výročí Mariánských večeřadel v naší farnosti.
 • Ve středu začíná postní doba. Popeleční středou vstupujeme do čtyřicetidenního postního období, jehož smyslem je duchovní očista člověka. Znamením popelce začíná 40–ti denní příprava na velikonoční svátky. Zvu ve středu v 18.00 hod. na mši sv. s udělováním popelce. Pamatujme, že Popeleční středa je dnem přísného půstu: zdrženlivosti od masa i újmy v jídle. Zdrženlivost od masa zavazuje od 14 let, do konce života, újma v jídle od 18 do 60 let. Pamatujme také, že celá postní doba je časem kající praxe církve. A proto Vás i letos zvu k farnímu půstu.
 • V postní době zvu také k modlitbě křížové cesty. Základem je rozjímání o Kristově utrpení a smrti na kříži. Pi křížové cestě si pipomínáme vykupitelské dílo Ježíše Krista, který se pro nás stal člověkem, trpěl za nás a byl za nás ukřižován. Ke společné modlitbě křížové cesty zvu vždy v pátek před mši sv. v 17.30 hod. Nebude ten den adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní.
 • A i tentokrát chtěl bych Vám nabídnout vedení rozjímání této modlitby. Pokud jste ochotní, můžete se zapsat na papír, který je na stolku uprostřed kostela.
 • Také se už můžete zapisovat na adoraci „24 hodin pro Pána“. Začne v pátek 8.3. mši sv. v 18.00 hod.
 • Příští neděli bude sbírka na opravy ve farnosti.

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Mockrát děkuji všem, kteří jste včera přišli do H.K. na velký úklid po montáži topení v lavicích. Všichni jste byli opravdu úžasní. Mohlo se tam vycítit krásnou, přátelskou, rodinnou atmosféru. Ještě jednou každému VELIKÝ DÍK!
 • Připomínám, že od dnešní neděle obě nedělní mše sv. (jak v 7.30, tak v 9.00) budou v H.K. Večerní mše sv. (úterý, středa, pátek) také už zase budou v H.K. Ranní mše sv. (čtvrtek, sobota) budou v D.K.
 • Příští neděli 11.2. plánujeme přátelské setkání farníků. Sejdeme se v 15.00 v D.K. k půlhodinové adoraci a pak se přesuneme na faru, kde si můžeme popovídat, zahrát si společenské hry a třeba si i zazpíváme s kytarou. Všichni jste srdečně zváni. Kdo může a je ochotný, ať vezme „něco na zub“.
 • Fotogalerie: Svatoblažejské požehnání