Archiv pro měsíc: Květen 2021

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

 • Děkuji za sbírku na charitu.
 • Dnes odpoledne zvu na Májovou pobožnost na Horečkách u Panny Marie Lurdské. Začneme v 15.00.
 • V pondělí bude poslední už Májová pobožnost.
 • Tento týden budeme prožívat dny duchovní obnovy:
 • Na první čtvrtek, který je zároveň Slavnosti Těla a Krve Páně se budeme modlit za kněze a za nová povolání. Bude i mše sv. v 18.00 v horním kostele.
 • Na první pátek rád navštívím starší a nemocné farníky. Kdo má zájem, ať to nahlásí v kostele, na faře nebo telefonicky nejpozději do čtvrtka večera.
 • Od 16.00 hod. bude tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření. Po mši sv. bude pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
 • Na první sobotu po ranní mši sv. bude pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Pak budou nasledovat modlitby Fatimského Apoštolátu.
 • Svíce sv. Rity jsme přesunuli na oltář Panny Marie u obrazu sv. Rity.
 • Na faře pokračujeme ve výuce náboženství.
 • POZOR ! ! ! Obě nedělní mše sv. pořád ještě budou v horním kostele !
 • Pamatujme, že při bohoslužbách je nadále potřeba používat roušky nebo respirátory a při vstupu do kostela si dezinfikovat ruce. Pokud nejste členy jedné domácnosti dodržujte také dvoumetrové rozestupy mezi účastníky bohoslužeb.
 • Svátost smíření: půl hodiny před mši svatou.
 • Můžete zapisovat intence na mše svaté na rok 2021.
 • Fotogalerie z Májové pobožnosti na Horečkách

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

 • POZOR ! ! ! Od příští neděle 30.5. budou ve Frenštátě zase jen dvě dopolední mše sv.: 7.30 a 9.00 (nebude už mše sv. v 10.30). Obě ale pořád ještě budou v horním kostele !
 • Děkuji za sbírku na opravy. Dnešní sbírka je na diecézní charitu.
 • Ve středu, po večerní mši sv. a májové pobožnosti bude na faře modlitební setkání chlapů.
 • Májové pobožností“ jsou v pondělí, středu a pátek hned po večerní mši sv.
 • Májovou pobožnost“ na Horečkách u Panny Marie Lurdské plánujeme na poslední květnovou neděli 30.5. v 15.00 hod.
 • Biskupství ostravsko-opavské spolu s Centrem pro rodinu a sociální péči srdečně zvou v úterý 25. 5. 2021 v 9:15 všechny seniory osobně nebo online na Diecézní setkání seniorů s biskupem Martinem. Při osobní účasti: respirátory třídy FFTP2. Osobně: Katedrála Božského Spasitele v Ostravě. Online: https://www.doo.cz/pastoracni-aktivity/seniori/ Program: Loretánská litanie, mše svatá, přednáška.
 • Od tohoto týdne začne po dlouhé době na faře výuka náboženství.
 • V pátek po večerní mši sv. zvu do horního kostela rodiče děti, které se připravuji na 1. sv. přijímání.
 • Pamatujme, že při bohoslužbách je nadále potřeba používat roušky nebo respirátory a při vstupu do kostela si dezinfikovat ruce. Pokud nejste členy jedné domácnosti dodržujte také dvoumetrové rozestupy mezi účastníky bohoslužeb.
 • Pátek od 17.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
 • Svátost smíření: půl hodiny před mši svatou.
 • Můžete zapisovat intence na mše svaté na rok 2021.

Foto: pobožnost k sv. Ritě

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 • Děkuji za dnešní sbírku na opravy. Za týden bude sbírka na diecézní charitu.
 • Ve středu zase budeme prožívat pobožnost k sv. Ritě. Můžete ještě psat intence, které budeme čist a svěřovat Bohu během té pobožnosti. Připravené lístky jsou u obrazu sv. Rity v Horním kostele. Je tam i nádoba, kde ty intence můžete nechat. Mše sv. po té pobožností bude sloužená v těch intencích. Na tu mši sv. si doneste růže, které budou na přímluvu sv. Rity požehnané, a které si pak odnesete domu, nebo je někomu podarujete.
 • Májové pobožností“ jsou v pondělí, středu a pátek hned po večerní mši sv.
 • V sobotu večer, na vigilii Slavností seslání Ducha sv., zvu na večerní adoraci. Začne v 19.00 hod. v dolním kostele.
 • Májovou pobožnost“ na Horečkách u Panny Marie Lurdské plánujeme na poslední květnovou neděli 30.5. v 15.00.
 • Pamatujme, že při bohoslužbách je nadále potřeba používat roušky nebo respirátory a při vstupu do kostela si dezinfikovat ruce. Pokud nejste členy jedné domácnosti dodržujte také dvoumetrové rozestupy mezi účastníky bohoslužeb.
 • Pátek od 17.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
 • Svátost smíření: půl hodiny před mši svatou.
 • Můžete zapisovat intence na mše svaté na rok 2021.

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 • Děkuji za dnešní sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům. Za týden bude sbírka na opravy.
 • Ve středu po mši sv., zvu na setkání chlapů (na faře).
 • Ve čtvrtek slavíme Slavnost Nanebevstoupení Páně. Je to doporučený svátek. Zvu na jeho oslavu buď ve čtvrtek ráno nebo už ve středu večer při mši sv. z vigilie tohoto svátku.
 • Měsíc květen je zvlášť zasvěcený Matce Boží Panně Marii. Proto zvu na „májové pobožností“. V pondělí, středu a pátek hned po večerní mši sv.
 • Pamatujme, že při bohoslužbách je nadále potřeba používat roušky nebo respirátory a při vstupu do kostela si dezinfikovat ruce. Pokud nejste členy jedné domácnosti dodržujte také dvoumetrové rozestupy mezi účastníky bohoslužeb.
 • Pátek od 17.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
 • Svátost smíření: půl hodiny před mši svatou.
 • Můžete zapisovat intence na mše svaté na rok 2021.

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 • Měsíc květen je zvlášť zasvěcený Matce Boží Panně Marii. Proto zvu na „májové pobožností“. V pondělí, středu a pátek hned po večerní mši sv.
 • Na první čtvrtek se budeme modlit za kněze a za nová povolání.
 • Na první pátek rád navštívím starší a nemocné farníky. Kdo má zájem, ať to nahlásí v kostele, na faře nebo telefonicky nejpozději do čtvrtka večera.
 • Také na první pátek od 16.00 do 18.00 hod. bude tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření a po mši sv. pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
 • Za týden bude sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům.
 • Od května sobotní mše sv. bude zase jen ráno!
 • Nedělní mše sv. v 10.30 zatím zůstavá bez změn.
 • Svátost smíření: půl hodiny před mši svatou.
 • Můžete zapisovat intence na mše svaté na rok 2021.