Archiv pro měsíc: Březen 2022

5. NEDĚLE POSTNÍ

 • Dnes večer v 17.30 hod. se v kostele v Lubině uskuteční chorálové postní pásmo. Účinkují kněží z Kněžské gregoriánské scholy.
 • V sobotu 9.4. půjdeme Křížovou cestu ke kapli sv. Marka. Začneme v 18.00 hod. od Chovanců.
 • Příští neděle je poslední postní neděle – Květná – Pašijová. Koná se na památku Kristova vjezdu do Jeruzaléma, kde je vítán zástupy lidí s palmovými větvemi v rukou. Ke slavnostnímu průvodu s ratolestmi se shromáždíme před kostelem.
 • Příští neděli 10.4. od 15.00 do 17.00 hod. bude v kostele sv. Martina příležitost k předvelikonoční svátosti smíření. Bude v tom čase i tichá adorace.
 • Můžete se už také zapisovat na adoraci u Božího hrobu: Bílá sobota 16.4.
 • Zveme také všechny, kteří radí maluji k tvořivé aktivitě v naši farnosti na téma: „Namaluj svůj oblíbený biblický příběh“. Podrobností najdete na plakátku.
 • Vzadu kostela probíha Misijní jarmark výrobků dětí z misijního klubka.
 • Fotogalerie: Misijní jarmark

4. NEDĚLE POSTNÍ – LAETARE

 • Na opravy se vybralo 19.098,– Kč. Mockrát děkuji.
 • Na obětním stolku jsou letáčky pro ty, kdo by se chtěl připojit k Duchovní adopce počatého dítěte.
 • Děkuji všem, kdo jste se zúčastnili a zajistili adoraci „24 hodin pro Pána“.
 • Dnes večer Vás zveme na Zpívané nešpory. Do dolního kostela v 18.00 hod.
 • Ode dneška bude v kostele probíhat Misijní jarmark výrobků dětí z misijního klubka.
 • Na první pátek rád navštívím starší a nemocné farníky. Kdo má zájem, ať to nahlásí v kostele, na faře nebo telefonicky nejpozději do čtvrtka večera.
 • Od 17.15 hod. bude pobožnost Křížové cesty a příležitost k svátosti smíření. Po mši sv. pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
 • Na první sobotu po ranní mši sv. bude pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Pak v kapli na faře budou nasledovat modlitby Fatimského Apoštolátu.
 • Také v pátek 1.4. jste zvání na Křížovou cestu, kterou se půjde do kaple sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti. Podrobností najdete na stránkách: www.exodus90.cz.
 • Příští neděli 3. 4. 2022 se v Lubině v 17.30 uskuteční chorálové postní pásmo. Účinkující to kněží z Kněžské gregoriánské scholy.
 • V sobotu 9.4. půjdeme Křížovou cestu ke kapli sv. Marka.
 • Zveme také všechny, kteří radí maluji k tvořivé aktivitě v naši farnosti na téma: „Namaluj svůj oblíbený biblický příběh“. Podrobností najdete na plakátku.
 • Fotogalerie: 24 hodin pro Pána

3. NEDĚLE POSTNÍ

 • Na Celostátní setkání mládeže, se vybralo 13.519 Kč. Dnešní sbírka je na opravy. Mockrát děkuji za každý příspěvek.
 • Ve středu budeme prožívat pobožnost k sv. Ritě. Intence, které budeme čist a svěřovat Bohu během té pobožnosti můžete nechat u obrazu sv. Rity. Mše sv. po té pobožností bude sloužená v těch intencích. Na tu mši sv. si doneste růže, které budou na přímluvu sv. Rity požehnané.
 • V pátek zvu na pobožnost Křížové. Začátek v 17.15 hod. Pak následuje mše sv. u příležitostí Slavnosti Zvěstování Páně. Je to jeden z největších svátků a zároveň je to i den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti. Proto Vás ten den zvu na mši sv. Budete se také moci zapojit do Duchovní adopce počatého dítěte. Při teto mši sv. se zase budeme zvlášť modlit za naše rodiny.
 • Po mši sv. začínáme adorace „24 hodin pro Pána“. Program:

19.00 – 20.00 Hodina tiché adorace pro všechny v HK 20.00 – 7.00 Noční adorace ve farní kapli (pouze pro přihlášené) 7.00 – 8.00 Modlitba sv. růžence a mše sv. v DK (pro všechny)
8.00 – 18.00 Adorace v DK (pro všechny)
18.00 – 19.00 Společná, vedená adorace a požehnání (pro všechny).

 • Příští neděli 27.3. začíná letní čas! Hodiny se posouvají o hodinu dopředu.
 • Také příští neděli Vás zveme na Zpívané nešpory. Dolní kostel v 18.00.
 • Od 27.3. bude v kostele probíhat Misijní jarmark výrobků dětí z misijního klubka.
  Fotogalerie: udělování Svátosti pomazání nemocných

2. NEDĚLE POSTNÍ

 • Dnešní sbírka je na Celostátní setkání mládeže, které se bude konat v srpnu v Hradci Králové. Za týden bude sbírka na opravy.
 • V pondělí od 17.15 Vás zveme do horního kostela na Mariánské večeřadlo.
 • Na pobožnost Křížové cesty zvu v pátek před mši sv. v 17.15 hod.
 • sobotu budeme prožívat Slavnost sv. Josefa. Je to doporučený svátek. Zvu ten den na slavnostní mši sv. v 7.30 do dolního kostela. Od 15.00 h. mají na faře své setkáni senioři, které také srdečně zveme. A od 16.00 hod. zvu na faru muže (pouze) na „Setkání se sv. Josefem“. Předpokládaný konec po 20.00 h. Můžete sebou vzít něco k jídlu (třeba buchtu, jednohubky, slané pečivo nebo chlebíčky).
 • Můžete se ještě zapisovat na adoraci „24 hodin pro Pána“. Začne v pátek 25.3. mši sv. v 18.00 h.
 • Pořád Vás také zvu k společnému prožívání našeho Farního postu. Podrobností najdete na nástěnce.
 • Vzadu kostela si můžete vyzvednout další číslo MAJAK-u.
 • MAS Lašsko nás oslovilo ohledně ubytování lidi z Ukrajiny. Podrobností najdete na nástěnce.
 • Fotogalerie: Křížová cesta: vede Misijní klubko

1. NEDĚLE POSTNÍ

 • Děkuji za sbírku na pomoc Ukrajině. Vybralo se: 24.648,– Kč.
 • Biskupství ostravsko-opavské vyhlásilo na neděli 13. března (což je příští neděle) diecézní sbírku na Celostátní setkání mládeže, které se bude konat v srpnu v Hradci Králové.
 • V pondělí od 17.15 Vás zveme do horního kostela na Mariánské večeřadlo.
 • Ve středu v 18:45 v horním kostele budou mít setkání rodiče dětí, které se připravují k 1. svatému přijímání.
 • Pobožnost Křížové cesty v pátek před mši sv. v 17.15 hod. Nebude ten den adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní.
 • Teď v sobotu bude malá změna. Mše sv. bude v horním kostele v 9.00 hod. Při té mši sv. se bude udělovat nemocným a starším farníkům svátost pomazání nemocných. Srdečně zvu starší a nemocné farníky, zvláště ty, kteří se běžně do kostela nedostanou. Nebude mše sv. v 7.30 hod.
 • Příští neděli v 9.00 hod. bude sloužená mše sv. „Za + biskupa Fr. V. Lobkowicze“.
 • Můžete se ještě zapisovat na adoraci „24 hodin pro Pána“. Začne v pátek 25.3. mši sv. v 18.00 hod.
 • V teto době Vás také zvu k společnému prožívání našeho Farního postu. Podrobností najdete na nástěnce.
 • Vzadu kostela si můžete vyzvednout další číslo MAJAK-u.
 • Fotogalerie: Popeleční středa