Archiv pro měsíc: Listopad 2021

1. NEDĚLE ADVENTNÍ

 • Dnes začíná nový církevní rok a Advent – čtyřtýdenní doba přípravy na oslavy narození Ježíše Krista.
 • Děkuji za měsíční sbírku na opravy.
 • Adventní ranní mše sv. budeme prožívat jako „Roráty“. Proto si můžete na ně donést lucerničku nebo svíčku.
 • Na první čtvrtek se budeme modlit za kněze a za nová povolání.
 • Na první pátek rád navštívím starší a nemocné farníky. Kdo má zájem, ať to nahlásí v kostele, na faře nebo telefonicky nejpozději do čtvrtka večera.
 • Na první pátek od 17.00 hod. bude tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření. Po mši sv. bude pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
 • Na první sobotu po ranní mši sv. bude pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Pak budou nasledovat modlitby Fatimského Apoštolátu.
 • Můžete už zapisovat intence mší sv. na příští rok 2022.
 • Vzadu kostela je ještě k rozebrání náš farní zpravodaj MAJAK.
 • V sakristii si ještě můžete koupit kalendář na příští rok.
 • Fotogalerie: svěcení adventních věnců:

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

 • Dnes slavíme slavnost Ježíše Krista Krále. Jsme u sklonku liturgického roku. Za týden začíná nový církevní rok a Advent – čtyřtýdenní doba přípravy na oslavy narození Ježíše Krista. Při mších svatých budeme žehnat adventní věnce.
 • Děkuji za dnešní měsíční sbírku na opravy.
 • Vzhledem k zhoršující se epidemiologické situace, večerní mše sv. budou zase v Horním kostele ! (pondělí, středa, pátek). Stejně i obě nedělní mše sv. !
 • Ve středu bude pobožnost a mše sv. k sv. Ritě. Prosby, které budeme čist a svěřovat Bohu během té pobožnosti napište na lístky připravené u obrazu sv. Rity v Horním kostele. Je tam i nádoba, kde ty prosby můžete nechat. Mše sv. po té pobožností bude sloužená v těch intencích. Na tu mši sv. si můžete donést růže, které budou na přímluvu sv. Rity požehnané.
 • V pátek v 18.00 hod. zvu do kostela rodiny s dětmi na mši sv. zaměřenou pro děti (jak školní, tak i předškolní a i starší). Budeme se modlit za naše rodiny.
 • Vzadu kostela je k rozebrání náš farní zpravodaj MAJAK.
 • Pamatujme, že při bohoslužbách je nadále potřeba používat respirátory a při vstupu do kostela si dezinfikovat ruce. Pokud nejste členy jedné domácnosti dodržujte také 1,5 m rozestupy mezi účastníky bohoslužeb.
 • V sakristii si ještě můžete koupit kalendář na příští rok.
 • Od 1. do 30. listopadu můžete získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné jen duším v očistci, jestliže po splnění obvyklých podmínek navštívíte hřbitov a pomodlíte se tam třeba jen v duchu za zemřelé.
 • Pátek od 17.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.

SLAVNOST SV. MARTINA, BISKUPA, hlavního patrona farního kostela a města

 • První setkání (organizační) v rámci přípravy na biřmování bude ve středu, hned po večerní mši sv., na faře.
 • sobotu v 15.00 hod. zveme na faru na setkání seniorů.
 • Příští neděli bude měsíční sbírka na opravy.
 • Obě nedělní mše sv. budou zase jen v Horním kostele.
 • Od 1. listopadu mše sv. ve všední dny jsou v Dolním kostele.
 • Fotogalerie: Farní Pouť:

32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Připomínám, že od 1. listopadu mše sv. ve všední dny jsou v Dolním kostele (!)
 • Letošní slavnost sv. Martina budeme společně prožívat příští neděli 14. listopadu. Všechny mše sv. budou ten den také jen v Dolním kostele. A bude tam ten den sloužená i jedna další mše sv. navíc a to v 10.30 hod. Prosím, abyste se rozdělili na ty tři mše sv.
 • V sakristii se ještě můžete přihlásit na přípravu na biřmování.
 • V sakristii si ještě můžete koupit kalendář na příští rok.
 • Od 1. do 30. listopadu můžete získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné jen duším v očistci, jestliže po splnění obvyklých podmínek navštívíte hřbitov a pomodlíte se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze při návštěvě hřbitova získat takovýmto způsobem odpustky částečné.