Archiv pro měsíc: Listopad 2022

1. NEDĚLE ADVENTNÍ

 • Na opravy fasády fary se vybralo: 19.919,– Kč.
 • Dnes začíná nový Církevní rok a Advent – čtyřtýdenní doba přípravy na oslavy narození Ježíše Krista.
 • Od dnešní neděle začíná opět Scholička pro děti od 4 let. Bude na faře vždy po druhé ranní nedělní mši svaté (cca v 10 hod.). Těší se na vás Zdislava Fialková.
 • Na první čtvrtek se budeme modlit za kněze a za nová povolání.
 • Na první pátek rád navštívím starší a nemocné farníky. Kdo má zájem, ať to nahlásí v kostele, na faře nebo telefonicky nejpozději do čtvrtka večera.
 • Na první pátek od 17.00 hod. bude tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření. Po mši sv. bude pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
 • Na první sobotu po ranní mši sv. bude pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Pak budou na faře nasledovat modlitby Fatimského Apoštolátu.
 • Všechny vás (a hlavně dětí a mládež) zvu na rorátní mše sv. Budou v soboty v 7.30. Můžete si donést lucerničky. Budou připravené i lampičky. Těšíme se na vás.
 • Zveme všechny děti i jejich rodiče na společné tvoření, které se bude konat v sobotu 3.12.2022 od 15.00 hod. na faře. Budeme společně vyrábět na misijní jarmark, (zdobení perníčků, tvoření z perliček, výroba svícnu na čajovou svíčku, a další kreativní nápady). Tvoření bude různě náročné, vhodné jak pro menší tak i pro starší děti. Výrobky z tohoto tvoření budou pak nabídnuty k prodeji, během adventní doby, na tzv. misijním jarmarku v horním kostele. Prodejem výrobků z tohoto tvoření získáme peníze pro chudé lidi v misiích.Těšíme se na všechny.
 • Můžete si už objednávat úmysly mší svatých na první polovinu roku 2023.
 • V sakristii jsou k zakoupení kalendáře na rok 2023. Cena 70 Kč.
 • Vzadu kostela je k rozebrání náš farní zpravodaj MAJAK.

34. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – SLAVNOST KRISTA KRÁLE

 • Dnes je sbírka na opravy fasády fary. Na podporu katolických médií se vybralo: 19.048,– Kč.
 • Ve středu 23.11. si připomeneme veřejně všechny, kdo jsou ve světě pronásledování pro své náboženské přesvědčení. Znakem Červené středy je rozsvícené červené světlo symbolizující krev trpících pro víru. V naší farnosti se připojíme k této iniciativě v H.K. při pobožnosti i mši sv. ke cti sv. Rity. Můžete si donést růže k požehnání.
 • Příští neděli 27.11. vstupujeme do nového církevního roku, který začíná adventem, dobou ztišení, modlitby a duchovní přípravy na slavnost Narození Páně. Při mších svatých budeme žehnat adventní věnce.
 • Od 27.11. (na první neděli adventní) začíná opět Scholička pro děti od 4 let. Bude na faře vždy po druhé ranní nedělní mši svaté (cca v 10 hod.). Těší se na vás Zdislava Fialková.
 • Všechny vás (a hlavně dětí a mládež) zvu na rorátní mše sv. Budou v soboty v 7.30. Můžete si donést lucerničky. Budou připravené i lampičky. Těšíme se na vás.
 • Zveme všechny děti i jejich rodiče na společné tvoření, které se bude konat v sobotu 3.12.2022 od 15.00 hod. na faře. Budeme společně vyrábět na misijní jarmark, (zdobení perníčků, tvoření z perliček, výroba svícnu na čajovou svíčku, a další kreativní nápady). Tvoření bude různě náročné, vhodné jak pro menší tak i pro starší děti. Výrobky z tohoto tvoření budou pak nabídnuty k prodeji, během adventní doby, na tzv. misijním jarmarku v horním kostele. Prodejem výrobků z tohoto tvoření získáme peníze pro chudé lidi v misiích.Těšíme se na všechny.
 • Můžete si už objednávat úmysly mší svatých na prví polovinu roku 2023.
 • V sakristii jsou k zakoupení kalendáře na rok 2023. Cena 70 Kč.
 • Vzadu kostela je k rozebrání náš farní zpravodaj MAJAK.
 • Pátek od 17.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Dnešní sbírka je na podporu katolických médií. Za týden bude sbírka na opravy.
 • V týdnu od 13. do 20. 11. bude probíhat Týden modliteb za mládež. Pamatujme na tento úmysl i v našich osobních modlitbách.
 • Ve středu od 9.00 hod. zvu na faru na setkání seniorů.
 • Můžete si už objednávat úmysly mší svatých na prví polovinu roku 2023.
 • V sakristii jsou k zakoupení kalendáře na rok 2023. Cena 70 Kč.
 • Pokud má někdo na zahradě nebo jinde navíc jehličnaté stromky a chtěl by je věnovat na vánoční výzdobu našich kostelů, ať to nahlásí p. kostelníkovi.
 • Milí mladí přátelé, rád bych vás pozval na Diecézní setkání mládeže, které se uskuteční o příštím víkendu 18. – 20. listopadu v Opavě. S mnohými z vás jsme se potkali o prázdninách na Celostátním setkání v Hradci Králové. Budu rád, když se setkáme znovu tentokrát v naší diecézi. Mottem setkání je „Maria se vydala na cestu“. Pokud se i vy rozhodnete vydat na cestu, nezapomeňte se nejpozději do 14. 11. přihlásit na webu Biscup 2022. Ulehčíte tím práci organizátorům. Těším se na setkání s vámi v Opavě. + biskup Martin.
 • Fotogalerie: Slavnost sv. Martina

32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Děkujeme všem kdo se zapojili k úklidu H.K.
 • Letošní slavnost sv. Martina budeme společně prožívat v neděli 13. listopadu. Obě mše sv. budou ten den v D.K.
 • Česká biskupská konference vyhlašuje na 33. neděli v mezidobí, která letos připadá na 13. listopadu, sbírku, jejíž výtěžek bude určen na podporu katolických médií.
 • Můžete si už objednávat úmysly mší svatých na prví polovinu roku 2023.
 • V sakristii jsou k zakoupení kalendáře na rok 2023. Cena 70 Kč.
 • Pokud má někdo na zahradě nebo jinde navíc jehličnaté stromky a chtěl by je věnovat na vánoční výzdobu našich kostelů, ať to nahlásí p. kostelníkovi.
 • Dušičková pobožnost na hřbitově
 • Biřmování