Archiv pro měsíc: Říjen 2022

31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Děkujeme všem kdo přišli na misijní odpoledne minulou neděli a vytvořili tak pěkné společenství. Děkujeme všem kdo pomohli toto setkání připravit. A děkujeme všem kdo přispěli i nějakou tou korunou. Vybralo se 2.500,– Kč, které byly poslaný na účet Papežského misijního díla dětí. Při mších sv. se vybralo 22.592 Kč !
 • Dnes odpoledne v 15.00 zvu na místní hřbitov na tzv. Dušičkovou pobožnost, při které se budeme modlit za zemřelé.
 • Na první čtvrtek se budeme modlit za kněze a za nová povolání.
 • Na první pátek rád navštívím starší a nemocné farníky. Kdo má zájem, ať to nahlásí v kostele, na faře nebo telefonicky nejpozději do čtvrtka večera.
 • Od 17.00 hod. bude tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření. Po mši sv. bude pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
 • Na první sobotu budeme prožívat důležitou událost. 8 farníků přijme svátost biřmování. Jste zvaní k společnému prožiti teto události při mši sv. v 10.00 hod. v H.K. Nebude ten den ranní mše sv.
 • Letošní slavnost sv. Martina budeme společně prožívat v neděli 13. listopadu. Obě mše sv. budou ten den v D.K.
 • 1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den můžete při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce a vyloučení veškeré náklonnosti k jakémukoliv hříchu, a to i všednímu) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela „Modlitbu Páně“ a „Vyznání víry“.
 • Od 1. do 8. listopadu můžete získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné jen duším v očistci, jestliže po splnění obvyklých podmínek navštívíte hřbitov a pomodlíte se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze při návštěvě hřbitova získat takovýmto způsobem odpustky částečné.
 • Fotogalerie: setkání misijního klubka

30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – MISIJNÍ

 • Na opravy se vybralo: 18.850,– Kč. Děkuji také za dnešní sbírku na misie. A také celý týden našich modliteb obětujme na tento úmysl.
 • Děti a mládež z misijního klubka vás zvou dnes od 16.00 hod. na faru. Představí tam v pásmu blahoslavenou Pauline Jaricot. Bude nasledovat společné posezení s občerstvením. Na závěr se společně pomodlíme modlitbu sv. růžence za misie a kdo bude chtít, může dobrovolnou částkou přispět na PMD.
 • Příští neděli 30. října v 15.00 bude na místním hřbitově tzv. Dušičková pobožnost, při které se budeme modlit za zemřelé. Naplánujte si ten čas a přijďte na společnou modlitbu.
 • Pokud věřící z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 1.11. do 8.11., mohou odpustky pro zemřelé získat již od 25.10. do 1.11. Toto dovolení Apoštolské penitenciárie se uděluje do roku 2026. Podmínky pro získání plnomocných odpustků pro duše v očistci jsou následující: (1) daný den přijmout eucharistii, (2) navštívit hřbitov a zbožně se pomodlit za zemřelé (3) a pomodlit se na úmysl Svatého otce; (4) v okruhu těchto dní vykonat svatou zpověď.
 • V sobotu 5.11. budeme ve farnosti prožívat důležitou událost. 8 farníků přijme svátost biřmování. Jste zvaní k společnému prožiti teto události při mši sv. v 10.00 hod. v H.K. Nebude ten den ranní mše sv.
 • FOTOGALERIE: Farní pouť:
 • Turza Śląska
 • Orlová
 • Karviná – Doly

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Dnešní sbírka je na opravy fasády fary. Další neděli (23.10.) bude na světové misie.
 • Ve středu od 9.00 hod. zvu na faru na setkání seniorů.
 • Ve středu večer zvu do H.K. na pobožnost i mši sv. ke cti sv. Rity. Můžete si donést růže k požehnání.
 • A u příležitosti Misijního dne (23.10.) děti a mládež z misijního klubka vás zvou od 16.00 hod. na faru. Představí tam v pásmu blahoslavenou Pauline Jaricot. Bude nasledovat společné posezení s občerstvením. Na závěr se společně pomodlíme modlitbu sv. růžence za misie a kdo bude chtít, může dobrovolnou částkou přispět na PMD.

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • sobotu 15.10. vás zvu na farní pouť. Pojedeme do Polska do Turzy Śląskiej (Slezské Fatimy). Navštívíme také šikmý kostel v Karviné – Doly. Můžete se v zákristii ještě dnes zapisovat. Cena zájezdu 250 Kč. Odjezd autobusu od H.K. v 7.30 hod. Nebude ten den ranní mše sv. (!)
 • Příští neděli (16.10.) bude sbírka na opravy fasády fary. Další neděli (23.10.) na světové misie.
 • A u příležitosti Misijního dne (23.10.) děti a mládež z misijního klubka vás zvou od 16.00 hod. na faru. Představí tam v pásmu blahoslavenou Pauline Jaricot. Bude nasledovat společné posezení s občerstvením. Na závěr se společně pomodlíme modlitbu sv. růžence za misie a kdo bude chtít, může dobrovolnou částkou přispět na PMD.

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Na opravy fasády fary bylo vybráno 16.069,– Kč. Děkuji za sbírku.
 • Ve čtvrtek ráno bude mše sv. za kněze a za nová povolání.
 • Na první pátek rád navštívím starší a nemocné farníky. Kdo má zájem, ať to nahlásí do čtvrtku večera.
 • Od 17.00 hod. bude tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření. Po mši sv. pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
 • sobotu 15.10. vás zvu na farní pouť. Pojedeme do Polska do Turzy Śląskiej (Slezské Fatimy). Navštívíme také šikmý kostel v Karviné – Doly. Můžete se zapisovat v zákristii. Cena zájezdu 250 Kč.