Archiv pro měsíc: Říjen 2018

SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA

Čtvrtek - SLAVNOST VŠECH SVATÝCH
Pátek - Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
Sobota - Sobotní památka Panny Marie
Neděle – 31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pondělí a v úterý jsou školní prázdniny. V pondělí nebude ministrantská schůzka.
 • Ve středu v 19 hodin na faře bude katecheze na téma: Povolání ke svatosti
 • Ve čtvrtek je slavnost VŠECH SVATÝCH mše svaté budou ve farnosti v 7.30 a v 18.00 hod. v D.K. (Tichá v 17.00 hod.)
 • V pátek dopoledne budu navštěvovat nemocné v Hortenzii po pokojích.
 • V pátek je vzpomínka na všechny věrné zemřelé, mše svaté budou v 7.30, a v 18.00 hod. (v Tichá v 17.00 hod.)
 • Po večerní mši svaté bude společná farní adorace. Na první pátek budu zpovídat od 15.00 – 16.30 hod., jinak adorace bude od 15.00 – 18.00 hod.
 • V sobotu po mši svaté se pomodlíme litanie k PM a zásvětnou modlitbu.

Celý příspěvek

MISIJNÍ NEDĚLE

Sobota - Sobotní památka Panny Marie
Neděle – SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA

 • V pondělí bude společenství chlapů v 19.00 hod. na faře.
 • Ve čtvrtek 25.10 bude PASTORAČNÍ RADA na faře v 19.00 hod.
 • V sobotu bude ministrantská schůzka na faře od 9.00 hod.
 • V sobotu bude VEČER CHVAL od 18.00 hod. v D.K.
 • Ze soboty na neděli bude ZMĚNA ČASU z 3.00 hod. na 2.00 hod.

Při misijní neděli, přinášely děti v obětním průvodu dary, které připomínaly kontinenty – Evropu, Asii, Austrálii, Ameriku a Afriku.

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
Úterý – Slavnost sv. Hedviky, řeholnice, hl. patronky Slezska
Středa – Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
Čtvrtek - Svátek sv. Lukáše, evangelisty
Sobota - Sobotní památka Panny Marie
Neděle – 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pondělí bude mše svatá v DPS Rožnovská v 14.00 hod.
 • V pondělí bude ministrantská schůzka na faře od 18.45 hod.
 • V úterý je slavnost sv. Hedviky, patronky naši diecéze mše svaté budou v 7.30 hod. D.K. a v 18.00 hod. v H.K.
 • Ve středu je setkání s KATECHUMENY v 19.00 hod. na faře.
 • MISIE: V sobotu po mši svaté bude adorace za misie a také v pátek se děti z misijního klubka budou modlit růženec.
 • V sobotu bude setkání mladých na faře v 18.00 hod.
 • Ve čtvrtek 25.10 bude PASTORAČNÍ RADA na faře v 19.00 hod.

 

Celý příspěvek

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Čtvrtek - Památka sv. Jana XXIII.
Sobota - Sobotní památka Panny Marie
Neděle – 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pondělí bude mše svatá v DPS Martinská čtvrť v 14.00 hod.
 • V pondělí bude společenství chlapů na faře od 18.45 hod.
 • V pátek dopoledne bude mše svatá v HORTENZII v 9.00 hod.
 • V sobotu bude setkání mladých na faře v 18.00 hod.

FARNÍ POUŤ DO ZAŠOVÉ

V sobotu 6. října jsme se vydali jako farnost do Zašové na pouť k Panně Marii Zašovské. Každý si vybral jakou cestou se chce vydat, ať už pěšky z Rožnova nebo na kole, vlakem, autem. Nakonec jsme se všichni setkali na mši svaté v 12.30 hodin. Po mši jsme se pomodlili růženec na úmysl za rodiny a nová kněžská a řeholní povolání. Po seznámení s místem jsme se občerstvili dobrým koláčem, kávou a čajem v klášteře. Děkujeme Zašovské matici za přijetí a prohlídku kláštera.

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
Úterý – Památka sv. andělů strážných
Čtvrtek - Památka sv. Františka z Assisi
Pátek - Votivní mše svatá k Srdci Ježíšovu
Sobota - Sobotní památka k PM
Neděle – 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pondělí je pohřeb p. Pavly Špačkové v 14.30 hod. v H.K. Z toho důvodu mše svatá v DPS Rožnovská bude až třetí pondělí v měsíci 15.10.
 • V pondělí bude ministrantská schůzka na faře od 18.45 hod.
 • Ve středu je setkání s KATECHUMENY v 19.00 hod. na faře.
 • V pátek dopoledne navštívím nemocné v Hortenzii. Scholička bude v pátek od 17.00 – 17.55 hod. na faře. Od 15.00 – 18.00 hod. v HK se bude zpovídat a také bude vystavená NS. Po mši svaté bude společná řízená farní adorace.
 • V sobotu bude ráno mše svatá v 7.30 hod. Zároveň zvu k pouti do Zašové, kterou bych chtěl obětovat za rodiny a nová kněžská a řeholní povolání. Mše svatá bude v 12.30 hod., po mši adorace – svátostné požehnání a posezení. Každý pojede po vlastní ose (kolo, vlak, autobus, auto atd.) Kdo chce jet na kole, bude se vyjíždět od fary v 9.00 hod.

 

TRIDUUM – MODLITEB MATEK

Od 28. – 30. září se setkávaly maminky a babičky k modlitbě za své rodiny, děti, vnoučata spolu s maminkami po celém světě. CESTA – to byl symbol tohoto tridua. Po cestě kráčíme k Bohu a procházíme různým údobími života, někdy procházíme poušti, jindy krajinou rozkvetlou. Na konci cesty byl kříž a za ním nádherná krajina – zaslíbená země, kterou nám Ježíš daroval, vybojoval skrze svou láskou, kterou protrpěl na kříži. Ježíš je CESTA, PRAVDA A ŽIVOT.

VÍKENDOVKA – ŠTRAMBERK 2018

Ve dnech 21. – 23. září se uskutečnil výlet pro děti a mladé farnosti. V pátek po večerní mši svaté se vyjelo vlakem směrem Štramberk, kde se odehrál společný pobyt. Během těchto dní děti poznávali život sv. Bernadetty. Děti si zahrály různé hry, vyrobily se svůj vlastní růženec atd. Celkem nás bylo kolem 30. A tak to vypadalo: