Archiv pro měsíc: Listopad 2018

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

Pátek - Svátek sv. Ondřeje, apoštola
Sobota - Památka Panny Marie
Neděle – 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

 • V pondělí bude ministrantská schůzka na faře v 19.00 hod.
 • Ve středu bude katecheze od 19.00 hod. na faře. Téma: ZPYTOVÁNÍ SVĚDOMÍ
 • V pátek bude mše svatá v Hortenzii v 9.00 hod.
 • V sobotu 1. 12. bude v Tiché poutní mše svatá v 9.00 hod k sv. Mikuláši, patronu kostela.
 • V sobotu bude svatba v 11.00 hod. Zbyněk Zejda a Kateřina Doláková v H.K.
 • V sobotu 1. 12. bude křesťanský silvestr v Katolickém domě od 15.00 hod.

Celý příspěvek

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Středa – Památka Zasvěcení PM v Jeruzalémě
Čtvrtek - Památka sv. Cecílie, panny a mučednice
Sobota - Památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze a druhů, mučedníků
Neděle – SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

 • Příští neděli bude sbírka na opravu fary.
 • Tento týden nebude mše svatá v úterý a v pátek ráno, protože jedu na kněžské exercicie. V případě pohřbu a zaopatřování se obracejte na otce Romana Macuru z Lichnova.
 • V pondělí bude setkání chlapů na faře v 19.00 hod.
 • Ve středu NEBUDE výuka náboženství.
 • V sobotu bude VEČER CHVAL od 18.00 hod. v D. K.
 • V sobotu 1. 12. bude křesťanský silvestr v Katolickém domě od 15.00 hod.
 • Prosím rodiče, aby v zákristii nahlásili své děti na mikulášskou nadílku, která bude 9.12. po druhé mši svaté v HK.
 • Příští neděli vyjde farní časopis MAJAK.

FARNÍ MARTINSKÁ POUŤ

Pondělí – Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
Úterý – Památka sv. Anežky České, panny
Sobota - Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
Neděle – 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pondělí bude v DPS Martinská mše svatá v 14.00 hod.
 • V pondělí bude ministrantská schůzka na faře v 19.00 hod.
 • Ve středu bude setkání s KATECHUMENY na faře v 19.00 hod.
 • V sobotu bude setkání s manžely na faře v 18.00 hod.
 • V sobotu 17.11. bude VELKÝ ÚKLID kostela sv. Jana od 9.00 hod.

31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pátek - Svátek Posvěcení lateránské baziliky
Sobota - Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
Neděle – SLAVNOST SV. MARTINA – pouť

 • V pondělí bude v DPS Rožnovská mše svatá v 14.00 hod.
 • V pondělí bude setkání s chlapy na faře v 19.00 hod.
 • V pátek bude mše svatá v 9.00 hod. v HORTENZII.
 • V sobotu bude ministrantská schůzka v 8.30 hod.
 • V sobotu bude společenství mladých na faře od 18.00 hod. Zvu všechny mladé, abychom se domluvili na společném scházení a programu.
 • Příští neděli slavíme pouť k sv. Martinu, obě mše svaté budou v D.K. a po mši svaté bude misijní jarmark.
 • Dnes odpoledne byla pobožnost na hřbitově: FOTO