Archiv pro měsíc: Prosinec 2020

Svátek Svaté Rodiny

 • Dnes budeme žehnat manželům (svátek sv. Rodiny) a požehnáme také víno, které si do kostela donesete (na svátek sv. Jana, apoštola).
 • Podle usnesení Vlády ČR ze dne 14. 12. 2020 je od neděle 27. prosince 2020 povolený počet osob na bohoslužbách v kostele do výše 10 procent místa k sezení, „přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu“.
 • Pro naše farnosti to znamená: v Horním kostele – 33 osob; v kostele v Tiché – 22 osob.
 • Po tu dobu všechny mše sv. budou slouženy v Horním kostele.
 • Také z toho důvodu před Slavnosti Matky Boží Panny Marie a v sobotu večer budou další mše sv. jak ve Frenštátě tak v Tiché. Svoji účast nahlásíte tím, že si vyzvednete „vstupenku“ na jednotlivou mši. sv. Přijďte buď v tuto slavnost (nebo neděli), nebo v předvečer na mši sv. „s nedělní platnosti“ (čtvrtek nebo sobota).
 • Děkujeme za sbírku na pomoc dětem v misiích v rámci „Misijního jarmarku“. Vybralo se: v Tiché 9.000 Kč, ve Frenštátě něco přes 6.000 Kč.
 • Fotky ze Svátku SVATÉ RODINY

4. ADVENTNÍ

 • Podle usnesení Vlády ČR ze dne 14. 12. 2020 je od pátku 18. prosince 2020 povolený počet osob na bohoslužbách v kostele do výše 20 procent místa k sezení. Toto krizové opatření vlády platí od 18. prosince 2020 od 00:00 hodin a potrvá do 23. prosince 2020 do 23:59, „přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu“.
 • Pro naše farnosti to znamená: v Dolním kostele – 26 osob; v Horním kostele – 60 osob; v kostele v Tiché – 40 osob.
 • Z toho důvodu na štědrý den nebude půlnoční mše sv., ale zato na Svátek Božího Narození (25.12.) a v neděli sv. Rodiny (27.12) bude přidaná další mše sv., jak ve Frenštátě, tak i v Tiché. Dnes při odchodu z kostela nahlaste prosím, které mše sv. se plánujete zúčastnit (z důvodů omezení počtu lidi).
 • Betlémské světlo - i přes vládní nařízení se podařilo skautům dojednat na ministerstvu zdravotnictví výjimku pro rozvoz Betlémského světla. A tak v naší farnosti si jej můžete přijít zapálit a přenést do svých domovů ve dnech a čase:

sobota 19. 12. od 12:00 hod. do 16:00 hod.

neděle 20. 12. od 9:00 hod. do 16:00 hod.

pondělí 21. 12. středa 23. 12. vždy v době od 9:00 hod. do 16:00 hod.

Betlémské světlo bude umístěno v předsíni kostela sv. Martina (D. K.)

 • Děkuji za dnešní sbírku NA OPRAVY.
 • Vzadu kostela můžete přispět na misie (do kasičky) nebo v rámci „Misijního jarmarku“.
 • Ve středu po mši sv. bude první pobožnost k sv. Ritě, patronce v beznadějných a neřešitelných situacích.
 • Možnost návštěvy kostela a modlitby u „Jesliček“ bude v dolním kostele sv. Martina 25. prosince od 14 do 17 hodin. Zveme každého a zvlášť rodiny s dětmi.
 • Pokud si vzpomínáte, uváděli jsme v prosincovém čísle MAJAKu, že se opět uskuteční na svátek sv. Štěpána v sobotu 26. prosince „Zpívání u jesliček“ spolu v Valašským souborem písní a tanců. Vzhledem k vládnímu nařízení tuto krásnou a tradiční akci jsme nucení zrušit.
 • Příští neděli si manžele sednou spolu. Bude obnova manželských slibů. Můžete si také do kostela donést víno, které požehnáme u příležitosti svátku sv. Jana, apoštola.

Zpovědní služba před Božím Narozením:

 • 20.12. Neděle: 15.00 – 17.00 hod. (D.K. sv. Martina)
 • 21.12. Pondělí: 17.00 – 18.00 hod.; pak po mši sv. do posledního penitenta (H.K. sv. Jana Křtitele)
 • 23.12. Středa: 17.00 – 18.00 hod.; pak po mši sv. do posledního penitenta (H.K. sv. Jana Křtitele)

Betlémské světlo

 • Betlémské světlo - i přes vládní nařízení se podařilo skautům dojednat na ministerstvu zdravotnictví výjimku pro rozvoz Betlémského světla. A tak v naší farnosti si jej můžete přijít zapálit a přenést do svých domovů ve dnech a čase:
 • sobota 19. 12. od 12:00 hod. do 16:00 hod.
 • neděle 20. 12. od 9:00 hod. do 16:00 hod.
 • pondělí 21. 12. až středa 23. 12. vždy v době od 9:00 hod. do 16:00
 • Betlémské světlo bude umístěno v předsíni kostela sv. Martina (D. K.)

3. ADVENTNÍ

 • Děkuji za dnešní sbírku na TV Noe. Za týden (20.12.) bude sbírka NA OPRAVY.
 • V letošním roce roráty budeme prožívat při večerních mších sv.
 • Vzadu kostela můžete přispět na misie (do kasičky).
 • Pondělí po mši svaté: Modlitba Breviáře.
 • Pátek od 17.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
 • Svátost smíření: půl hodiny před každou mší svatou.
 • ZPOVÍDÁNÍ PŘED VÁNOCEMI
  v kostele sv. Martina (D.K.)
  20.12. Neděle: 15.00 – 17.00 hod.
  21.12. Pondělí: 17.00 – 18.00 hod.; pak po mši sv. do posledního penitenta
  23.12. Středa: 17.00 – 18.00 hod.; pak po mši sv. do posledního penitenta

 • Nařízením Vlády ČR je od čtvrtku 3. 12. 2020 počet osob na bohoslužbách stanoven podle kapacity míst k sezení v daném kostele:
 • bod II/10.b): „Shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 30% míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu“.
 • Pro naše farnosti to znamená: v Dolním kostele – 40 osob; v Horním kostele – 90 osob; v kostele v Tiché – 60 osob.
 • Nařízení vlády umožňuje i další hromadné akce ve vnitřních prostorách: modlitební setkání, modlitby matek, jiná společenství do počtu 10 osob.
 • Výuka na ZŠ běží, proto budeme pokračovat také ve výuce náboženství, samozřejmě s ohledem na pravidla stanovená školou. Na faře pokračuje i příprava dětí k 1. sv. přijímání.
 • Od 6. prosince do 18. prosince bude v našich kostelech probíhat Adventní misijní jarmark výrobků dětí z misijního klubka. Zakoupením výrobků a vložením peněz do přiložené pokladničky pomáháte potřebným v misijních oblastech skrze Papežská misijní díla. Uvedené ceny jsou pouze doporučené, všechno, co dáte, je Váš dar pro děti v misiích. Děkujeme za to, že myslíte na druhé. Heslo misijních klubek je Děti pomáhají dětem… a my doplníme – i díky Vám!
 • Čeští a moravští biskupové se společně obracejí na věřící, vyzývají je k postu za ukončení pandemie. Přidejme se první tři středy v prosinci – 2., 9. a 16. k věřícím v celé naší zemi.
 • Můžete už zapsat intence na mše svaté na rok 2021, zatím jen na první pololetí.

2. ADVENTNÍ

 • Nařízením Vlády ČR je od čtvrtku 3. 12. 2020 počet osob na bohoslužbách stanoven podle kapacity míst k sezení v daném kostele:
 • bod II/10.b): „Shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 30% míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu“.
 • Pro naše farnosti to znamená: v Dolním kostele – 40 osob; v Horním kostele – 90 osob; v kostele v Tiché – 60 osob.
 • V úterý 8. prosince je slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Je to „doporučený svátek“. Na mši sv. zvu i v pondělí v předvečer teto slavnosti.
 • Dobu adventní, dobu očekávání a ztišení se před vánocemi (snad už) prožijeme v letošním roce při rorátních mších svatých. Bude to při večerních mších sv. Tento týden ve středu a pátek, čtvrtek (Tichá).
 • Nařízení vlády umožňuje i další hromadné akce ve vnitřních prostorách: modlitební setkání, modlitby matek, jiná společenství do počtu 10 osob.
 • Výuka na ZŠ běží, proto budeme pokračovat také ve výuce náboženství na 1. stupni, samozřejmě s ohledem na pravidla stanovená školou. Na faře pokračuje i příprava dětí k 1. sv. přijímání.
 • V kostele můžete přispět na misie do kasičky po celou dobu adventní.
 • Od 6. prosince do 18. prosince bude v našich kostelech probíhat Adventní misijní jarmark výrobků dětí z misijního klubka. Zakoupením výrobků a vložením peněz do přiložené pokladničky pomáháte potřebným v misijních oblastech skrze Papežská misijní díla. Uvedené ceny jsou pouze doporučené, všechno, co dáte, je Váš dar pro děti v misiích. Děkujeme za to, že myslíte na druhé. Heslo misijních klubek je Děti pomáhají dětem… a my doplníme – i díky Vám!
 • Příští neděli (13.12.) bude sbírka na TV Noe. Za dva týdny (20.12.) NA OPRAVY.
 • Čeští a moravští biskupové se společně obracejí na věřící, vyzývají je k postu za ukončení pandemie. Přidejme se první tři středy v prosinci – 2., 9. a 16. k věřícím v celé naší zemi.
 • Můžete už zapsat intence na mše svaté na rok 2021, zatím jen na první pololetí.
 • Pondělí po mši svaté: Modlitba Breviáře.
 • Středa po mši svaté na faře: Setkání mužů.
 • Pátek od 17.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
 • Svátost smíření: půl hodiny před každou mší svatou.

Bohoslužby od 3.12

Nařízením Vlády ČR je od čtvrtku 3. 12. 2020 počet osob na bohoslužbách stanoven podle kapacity míst k sezení v daném kostele:

bod II/10.b): „Shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 30% míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu“

Pro naše farnosti to znamená:

 • v Dolním kostele – 40 osob
 • v Horním kostele – 90 osob
 • v kostele v Tiché – 60 osob

(včetně kněze a osob zajišťujících bohoslužbu)

Proto v neděli 6.12. obě mše sv. budou sloužený v Horním kostele!