Archiv pro měsíc: Duben 2023

4. VELIKONOČNÍ

 • Dnes končíme „Týden modliteb za duchovní povolání“. Neznámená to ale, že končí i naše modlitby. Proto vás nadále vybízím: „Proste Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň“. Ve čtvrtek se budeme na tento úmysl modlit při ranní mši sv.
 • Jelikož zítra 1.5. je statní volno, zvu vás na mši sv. do H.K. v 9.00 hod. Zítra v liturgii oslavujeme sv. Josefa dělníka. Taky za týden v pondělí 8.5. bude mše sv. v H.K. v 9.00 hod.
 • Na první pátek rád navštívím starší a nemocné farníky. Kdo má zájem, ať to nahlásí v kostele, na faře nebo telefonicky nejpozději do čtvrtku večera. Po večerní mši sv. bude pobožnost k Božskému Srdci.
 • Na první sobotu po ranní mši sv. bude pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Pak v kapli na faře budou nasledovat modlitby Fatimského Apoštolátu.
 • Také teď v sobotu 6.5. v kapli na Radhošti se uskuteční tradiční už „Stanislavská pouť“. Zvaní jsou nejen Stanislavy a Stanislavové, ale každý, kdo se chce společně na tomto poutním místě modlit. Podrobností na plakátku.
 • V sobotu 13.5. na poutním místě Maria Hilf u Zlatých Hor se uskuteční „Pouť rodin“. Podrobností na plakátku.
 • Měsíc květen je zvlášť zasvěcený Matce Boží Panně Marii. Proto hned po večerních mších svatých budou nasledovat Májové pobožnosti.
 • V rámci projektu Otevřené chrámy bude od května do října v každou sobotu od 11.00 do 16.00 hod. a v každou neděli od 12.00 do 17.00 hod. otevřen kostel svatého Jana Křtitele.
 • Připomínám také, že v pátky od 17.00 hod. je tichá adorace a příležitost k svátostí smíření.

3. VELIKONOČNÍ

 • Na opravy se vybralo: 14.215,– Kč. Pán Bůh zaplať.
 • Dnes začíná „Týden modliteb za duchovní povolání“, který vyvrcholí o neděli Dobrého Pastýře v neděli 30. dubna. Inspirací je Ježíšova výzva z Janova evangelia: „Proste Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň“.
 • Dnes odpoledne vás zveme na pobožnost u kaple sv. Marka. Začneme v 15.00 hod. Budeme vyprošovat požehnání pro farnost, zemědělce a rolníky a vyprošovat příznivé počasí a hojnou úrodu.
 • Připomínám také, že v pátky od 17.00 hod. je tichá adorace a příležitost k svátostí smíření.
 • Pobožnost u kaple sv. Marka

2. VELIKONOČNÍ – NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

 • Dnešní sbírka je na opravy. Na DMS fond se vybralo: 19.720,– Kč. Pán Bůh zaplať.
 • Dnes odpoledne v 15.00 hod. zvu do D.K. na pobožnost k Božímu Milosrdenství. Od 14.30 bude příležitost k svátosti smíření. Po pobožnosti zvu na faru na setkání všechny muže, kteří se chtějí společně modlit (cca v 15.45 hod.).
 • Ve středu od 9.00 hod. na faře bude setkání seniorů.
 • Ve středu večer od 18.00 hod. v H.K. bude pobožnost a mše sv. k sv. Ritě. Na tu mši sv. si můžete donést růže, které budou na přímluvu sv. Rity požehnané.
 • Teď v sobotu 22.4. zvu na setkání naší mládež. Bude na faře a začneme v 17.00 hod.
 • neděli 23.4. vás zveme na pobožnost u kaple sv. Marka. Začneme v 15.00 hod. Budeme vyprošovat požehnání pro farnost, zemědělce a rolníky a vyprošovat příznivé počasí a hojnou úrodu.

1. VELIKONOČNÍ

 • Moc děkuji každému, kdo se jakkoli zapojil k přípravě letošních Velikonočních svátků.
 • Zítra, na Velikonoční pondělí, zvu na mši sv. v 9.00 hod. do H.K.
 • Příští neděli v 15.00 hod. zvu do D.K. na pobožnost k Božímu Milosrdenství. Od 14.30 bude příležitost k svátosti smíření. Po pobožnosti zvu na faru na setkání všechny muže, kteří se chtějí společně modlit (cca v 15.45 hod.).
 • neděli 23.4. Vás zveme na pobožnost u kaple sv. Marka. Začneme v 15.00 hod. Budeme vyprošovat požehnání pro farnost, zemědělce a rolníky a vyprošovat příznivé počasí a hojnou úrodu.
 • Dnešní sbírka je na DMS fond (diecézní mzdový a solidární fond). Příští neděli bude sbírka na opravy.
 • Na tzv. Misijním jarmarku, který probíhal během postní doby se podařilo vybrat 9.640,– Kč. Všem dárcům moc děkujeme. Peníze budou poslány prostřednictvím PMD na pomoc Syrskému Aleppu, které bylo postiženo ničivým zemětřesením.
 • V sobotu 22.4. zvu na setkání naší mládež. Bude na faře a začneme v 17.00 hod.
 • Svaté Triduum

6. NEDĚLE POSTNÍ – KVĚTNÁ – PAŠIJOVÁ

 • Dnes od 15.00 do 17.00 hod. bude v kostele sv. Martina příležitost k předvelikonoční svátosti smíření. Bude v tom čase i tichá adorace. Využijte příležitost k zpovědi ještě před svatým Triduum. V úterý a ve středu bude zpověď už od 17.00 hod.
 • Moc Vás všechny také zvu k oslavě svatého Triduum. Jsou to nejdůležitější a nejslavnostnější dny celého církevního roku. Všechny obřady budou v H.K. Začínají na Zelený Čtvrtek mši sv. na památku umučení Páně, která bude v 18.00 hod.
 • Na Velký Pátek v 8.00 hod. bude v H.K. poslední už KŘÍŽOVÁ CESTA. Velkopáteční obřady začnou v 18.00 hod. Velký Pátek je dnem přísného postu. Ten den budu také navštěvovat nemocné.
 • Na Bílou Sobotu Vás zvu v 8.00 hod. do H.K. na modlitbu breviáře – ranní chvály. Poté bude od 8.30 – 20.00 hod. kostel otevřen k modlitbě u Božího hrobu. Prosím, abyste se psali na adorační stráž, která je rozepsaná po 30 min. (ale se můžete zapsat i na víc, než 30 min.). Je to nutné pro zajištění bezpečností v kostele. Velikonoční Vigilií – nejslavnostnější mši sv. během celého církevního roku – začneme před kostelem v 21.00 hod.
 • Při adoraci u Božího hrobu, bude sbírka na opravy chrámů ve Svaté zemi.
 • Autobus na Vigilii Vzkříšení Páně bude přistaven v 20.10 hod. u Bartoňů – odjezd 20.20 hod. Pojede po trase: k Šenku, po Solárce ke kříži na Lomné, k hotelu Beskyd, U Kociána, Karlovice – točna, u Maďů, kříž na Kopané, zvonička pod Radhoštěm, restaurace U Bačů, kříž Pod Javorníkem, Siberie, horní kostel. Po mši sv. autobus pojede zpět po stejné trase.
 • Na slavnost Vzkříšení Páně se budou žehnat velikonoční pokrmy.
 • Mockrát děkujeme všem dárcům, kteří podpořili misie v rámci letošního Misijního jarmarku.
 • Sbírka o Velikonoční neděli bude určena na DMS fond (diecézní mzdový a solidární fond).