Archiv pro měsíc: Prosinec 2023

Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

 • Zítra na Slavnost Matky Boží Panny Marie mše sv. budou jak obvykle v neděli. Je to zasvěcený svátek, takže máme povinnost být ten den na mši sv.
 • Na první čtvrtek se budeme modlit za kněze a za nová povolání. Po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod.
 • Na první pátek rád navštívím starší a nemocné farníky. Kdo má zájem, ať to nahlásí v kostele, na faře nebo telefonicky nejpozději do čtvrtka večera.
 • A od 17.00 hod. bude tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření. Po mši sv. bude pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
 • Na první sobotu budeme prožívat slavnost „Zjevení Páně“. Je to doporučený svátek, proto vás zvu na mši sv. do D.K. v 7.30 hod. a nebo už na večerní mši sv. v pátek v H.K. v 18.00 hod. z vigilií této slavnosti. Nebo klidně přijďte na obě.
 • Na první sobotu po ranní mši sv. bude pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Pak v kapli na faře budou nasledovat modlitby Fatimského Apoštolátu.
 • Za týden budeme prožívat „Neděli Křtu Páně“. Budeme obnovovat křestní závazky. Proto pokud máte doma své křestní svíce, tak je doneste na mši sv. Zajistěte je ale tak, aby nepošpinily lavice voskem.
 • Mockrát děkuji za dary, poslané na farní účet.
 • Také už můžete přispívat do pokladniček v rámci „Tříkrálové sbírky“.

4. NEDĚLE ADVENTNÍ

 • Dnes večer v H.K. bude ještě „Půlnoční“ mše sv. Začne v 22.30 hod.
 • Zítra na Slavnost Božího Narození mše sv. budou jak obvykle v neděli.
 • V úterý u příležitosti svátku sv. Štěpána mše sv. bude jen v H.K. v 9.00 hod.
 • Ve středu při mší sv. budeme na přímluvu sv. Jana, apoštola žehnat víno.
 • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod.
 • Příští neděli u příležitosti svátku sv. Rodiny, prosím, aby se manžele posadili spolu, aby mohli obnovit své manželské sliby.

3. NEDĚLE ADVENTNÍ

 • Děkuji za dnešní sbírku na opravy fasády fary.
 • Ve středu bude pobožnost a mše sv. k sv. Ritě. Na tu mši sv. si můžete donést růže, které budou na přímluvu sv. Rity požehnané.
 • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod.
 • Zveme vás všechny na rorátní mše sv. Jsou v adventní době v soboty v 7.30. Můžete si donést lucerničky. Budou připravené i svíčky. Po mši sv. bude společná (pro všechny) snídaně na faře.
 • Příležitost ke svátosti smíření bude dnes odpoledne od 15.00 do 17.00 hod. v D.K. Zároveň bude tam probíhat i tichá adorace. Můžete využit buď obojí nebo aspoň jedno z nich – třeba jen adoraci. Další dny dle rozpisu.
 • Letos si připomínáme 800. výročí prvních jesliček. První betlém nechal připravit sv. František v Grecciu v roce 1223. V H.K je v kapli „Božího hrobu“ připravená malá připomínka tohoto výročí.
 • Betlémské světlo bude od čtvrtka umístěno v předsíni kostela sv. Martina (D.K.) 8.00 – 17.00.
 • Vzadu H.K. ještě dnes můžete přispět na misie v rámci „Misijního jarmarku“.
 • V neděli 24.12. na Štědrý den „Půlnoční“ mše sv. začne v 22.30 hod. v H.K. Ranní mše sv. budou jako obvykle v neděli.

Zpovědní služba před Božím Narozením:

 • 17.12. Neděle: 15.00 – 17.00 hod. (D.K)
 • 19.12. Úterý: 17.00 – 17.50 hod. (H.K)
 • 20.12. Steda: 17.00 – 17.50 hod. (H.K)
 • 21.12. Čtvrtek: 7.00 – 7.25 hod. (D.K)
 • 22.12. Pátek: 17.00 – 17.50 hod. (H.K)
 • 23.12. Sobota: 7.00 – 7.25 hod. (D.K)

Fotogalerie: Betlémské světlo

2. NEDĚLE ADVENTNÍ

 • Ve středu od 9.00 hod. zveme na faru na setkání seniorů.
 • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod.
 • Už probíhají zkoušky na půlnoční. Každý pátek v 19.00 hod. na faře.
 • Zveme vás všechny na rorátní mše sv. Jsou v adventní době v soboty v 7.30. Můžete si donést lucerničky. Budou připravené i svíčky. Po mši sv. bude společná (pro všechny) snídaně na faře.
 • Příležitost ke svátosti smíření bude příští neděli 17.12. od 15.00 do 17.00 hod. v D.K. Zároveň bude tam probíhat i tichá adorace. Můžete využit buď obojí nebo aspoň jedno z nich – třeba jen adoraci.
 • Také příští neděli bude sbírka na opravy fasády fary.
 • Letos si připomínáme 800. výročí prvních jesliček. První betlém nechal připravit sv. František v Grecciu v roce 1223. V H.K je v kapli „Božího hrobu“ připravená malá připomínka tohoto výročí.
 • Můžete si už objednávat úmysly mší svatých na první polovinu roku 2024.
 • Před koncem roku můžete ještě přispět na potřeby naší farnosti. Na požádání Vám bude vystaveno potvrzení o daru.
 • Fotogalerie: Roráty

1. NEDĚLE ADVENTNÍ

 • Dnes vstupujeme do nového církevního roku, který začíná adventem, dobou ztišení a duchovní přípravy na slavnost Narození Páně.
 • Děkuji za sbírku na opravy fasády fary.
 • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod.
 • V pátek 8.12. budeme prožívat slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Je to doporučený svátek. Zvu ten den na mši sv. Ten den rád navštívím starší a nemocné farníky. Kdo má zájem, ať to nahlásí v kostele, na faře nebo telefonicky nejpozději do čtvrtka večera.
 • Zveme vás všechny na rorátní mše sv. Budou v adventní době v soboty v 7.30. Můžete si donést lucerničky. Budou připravené i svíčky. Po mši sv. bude společná (pro všechny) snídaně na faře. Těšíme se na vás.
 • Můžete si už objednávat úmysly mší svatých na prví polovinu roku 2024.
 • Před koncem roku můžete ještě přispět na potřeby naší farnosti. Na požádání Vám bude vystaveno potvrzení o daru.
 • Fotogalerie: tvoření na Adventní jarmark