Archiv pro měsíc: Říjen 2023

30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Děkujeme všem kdo přišli na misijní odpoledne minulou neděli a vytvořili tak pěkné společenství. Děkujeme všem kdo pomohli toto setkání připravit. A děkujeme všem kdo přispěli i nějakou tou korunou. Vybralo se 4.020,– Kč, které byly poslaný na účet Papežského misijního díla dětí. Při mších sv. se vybralo 17.673,– Kč !
 • Misijní Klubko vás zve na POCHOD SVATÝCH. Jedná se o lucerničkový průvod, kdy chceme dětem nabídnout hodnotné prožití dušičkových svátků. Průvod půjde za každého počasí v předvečer všech svatých, tedy v úterý 31.10. Začneme společnou mši svatou v H.K. Účastníky prosíme, aby se převlékli za oblíbeného světce, zcela jednoduše, třeba jen náznakem, s sebou si vzali lucerničku. Průvod půjde od H.K. na faru, spodní cestou kolem vody. Na faře bude krátká oslava.
 • Ve středu vás zvu na mši sv. u příležitosti slavnosti Všech svatých. Bude v H.K. v 18.00 hod.
 • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod. Zapište se, prosím, na jednotlivé hodiny.
 • Na první pátek rád navštívím starší a nemocné farníky. Kdo má zájem, ať to nahlásí v kostele, na faře nebo telefonicky nejpozději do čtvrtka večera.
 • Od 17.00 hod. bude tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření. Po mši sv. bude pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
 • Na první sobotu po ranní mši sv. bude pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Pak v kapli na faře budou nasledovat modlitby Fatimského Apoštolátu.
 • V sobotu také zveme na velký úklid D.K. Začneme v 9.00 hod.
 • Příští neděli 5.11. odpoledne v 15.00 zvu na místní hřbitov na tzv. Dušičkovou pobožnost, při které se budeme modlit za zemřelé.
 • Letošní slavnost sv. Martina budeme společně prožívat v neděli 12. listopadu. Obě mše sv. budou ten den v D.K.
 • 1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den můžete při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce a vyloučení veškeré náklonnosti k jakémukoliv hříchu, a to i všednímu) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela „Modlitbu Páně“ a „Vyznání víry“.
 • Od 1. do 8. listopadu můžete získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné jen duším v očistci, jestliže po splnění obvyklých podmínek navštívíte hřbitov a pomodlíte se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze při návštěvě hřbitova získat takovýmto způsobem odpustky částečné.
 • pátek a v sobotu jsou volné úmysly mší sv. Také v neděli v 9.00 v H.K.

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Děkuji za dnešní sbírku na světové misie. Na opravy ve farnosti se vybralo: 17.608,– Kč.
 • U příležitosti Misijního dne děti a mládež z misijního klubka vás zvou dnes od 16.00 hod. na faru.
 • Ve středu večer zvu do H.K. na pobožnost i mši sv. ke cti sv. Rity.
 • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod. Zapište se, prosím, na jednotlivé hodiny.
 • Děkujeme všem, kteří se zapojili do potravinové sbírky pro ukrajinské uprchlíky.
 • Příští neděli budeme děkovat Pánu Bohu za dar našich kostelů.
 • Fotogalerie: Farní pouť: Głębinów – Maria Hilf – Cvilín

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Děkuji za sbírku na opravy ve farnosti. Příští neděli bude sbírka na světové misie.
 • Ve středu od 9.00 hod. bude na faře setkání seniorů.
 • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod. Zapište se, prosím, na jednotlivé hodiny.
 • Odjezd autobusu na naši farní pouť sobotu 21.10. bude v 7.00 hod. od H.K. Pak zastávka v Tiché. Sebou nezapomeňte piti, jídlo, OP nebo pas a kartičku pojištění. Nebude ten den mše sv.
 • Do úterý se ještě můžete zapojit do potravinové sbírky pro ukrajinské uprchlíky, kteří jsou ubytováni ve Staré Běle a v jiných částech Ostravska. Podrobnosti, jak můžete tu sbírku podpořit, najdete na plakátku. Je to sbírka pouze trvanlivých potravin. Můžete je přinášet do sakristie (H.K. a D.K.). Poté bude sbírka předána zástupcům farnosti Stará Bělá.
 • Příští neděli 22.10. v 16.00 hod. zveme všechny na společné setkání na faře. V tomto roce si připomínáme 180 let od založení Papežského misijního díla dětí. Připravili jsme pásmo v kterém se pokusíme toto Dílo představit. Dětí z malé scholičky nám ukážou, že i dětí dovedou krásně chválit Pána písněmi. A na konec jste všichni zváni ke společné modlitbě sv. růžence za děti v misiích. Občerstvení bude zajištěno. Bude možno přispět finančně na pomoc dětem ve světě do připravených pokladniček. Těší se na vás dětí z misijního klubka a spol.
  Fotogalerie: cyklopouť do Czenstochowe 16. – 19. 9. 2023

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Příští neděli bude pravidelná sbírka na opravy ve farnosti.
 • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod. Zapište se, prosím, na jednotlivé hodiny. Také ten den je volný úmysl mše sv.
 • Dnes odpoledne se od 16.00 hod. na faře uskuteční modlitební setkání mužů.
 • Autobus na naši farní pouť sobotu 21.10. je plně obsazený. Odjezd bude v 7.00 hod. od H.K. Pak zastávka v Tiché. Sebou nezapomeňte piti, jídlo, OP nebo pas a kartičku pojištění.
 • Můžete se také zapojit do potravinové sbírky pro ukrajinské uprchlíky, kteří jsou ubytováni ve Staré Běle a v jiných částech Ostravska. V naši farnosti bude sbírka probíhat do čtvrtku 19. října. Podrobnosti, jak můžete tu sbírku podpořit, najdete na plakátku. Je to sbírka pouze trvanlivých potravin. Můžete je přinášet do sakristie (H.K. a D.K.). Poté bude sbírka předána zástupcům farnosti Stará Bělá.
 • V neděli 22.10. v 16.00 hod. zveme všechny na společné setkání na faře. V tomto roce si připomínáme 180 let od založení Papežského misijního díla dětí. Připravili jsme pásmo v kterém se pokusíme toto Dílo představit. Dětí z malé scholičky nám ukážou, že i dětí dovedou krásně chválit Pána písněmi. A na konec jste všichni zváni ke společné modlitbě sv. růžence za děti v misiích. Občerstvení bude zajištěno. Bude možno přispět finančně na pomoc dětem ve světě do připravených pokladniček. Těší se na vás dětí z misijního klubka a spol.