Archiv pro měsíc: Únor 2019

VÍKENDOVKA V BOHUŠOVĚ

Ve dnech 22. – 24. února jsme se s dětmi Misijního klubka vypravili za dobrodružstvím na faru v Bohušově. Děti prožily víkend bez mobilů. Vyráběly se věci na jarmark, hrály se hry, dobýval se hrad i nedaleký rybník. Společně jsme se setkávali při modlitbě a katechezi. Úkol víkendu bylo zamyslet se nad předsevzetím postní doby. Co mohu ve svém životě změnit a na co se v postní době zaměřit, abych se přiblížil o krok blíž k Bohu. K tomu, abychom dokázali být vytrvalí a mohli svá předsevzetí uskutečnit, byla sloužená mše svatá. Při zpáteční cestě jsme se společně zastavili na Cvilín. Pozdravili jsme naši maminku Marii a rozjeli se do svých domovů.

HOUSLOVÉ CHVALOZPĚVY

V pátek 22. února jsme spolu prožili duchovní zážitek v podobě „Houslových chvalozpěvů“ v provedení Marie Magdalény Fuxové. Zazněly skladby autorů Giuseppe Tartini, Heinrich Ignaz Franz Biber, Georg Philipp Telemann, Johann Sebastian Bach. Díky slovu jsme mohli lépe porozumět myšlence skladby a tak vnímat řeč autora, který skrze hudbu sděluje poselství. Děkujeme Marii Fuxové za krásný duchovní zážitek a těšíme se příště.

7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pátek - votivní k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu
Sobota - Památka k Nejsvětějšímu Srdci Mariinu
Neděle – 8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Tento týden jsou jarní prázdniny, proto nebude v pondělí ministrantská schůzka, ve středu výuka náboženství a v pátek scholička.
 • Ve středu je setkání katechumenů v 19.00 hod. na faře.
 • V pátek je první pátek v měsíci, mše svaté budou v 7.30 a v 18.00 hod. Dopoledne budu navštěvovat nemocné. Zpovídat se bude od 15.00 – 18.00 s možnosti adorace před NS a večer po mši svaté bude společná farní řízená adorace, kterou povede Misijní klubko.
 • V sobotu po mši svaté uctíme Srdce Mariino litaniemi a pomodlíme se zásvětnou modlitbu.
 • Připomínám, že od 1. března začnou platit nové parkovací karty a tím zanikají staré.
 • Novokněžské požehnání o. Jana Jurečky z Kopřivnice

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pátek - Svátek Stolce sv. apoštola Petra
Sobota - Památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka
Neděle – 7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pondělí bude setkání chlapů na faře od 19.00 hod.
 • Ve středu je setkání katechumenů v 19.00 hod. na faře.
 • V pátek bude mše svatá v HORTENZII v 9.00 hod.
 • V pátek 22. února jste zváni na houslový koncert v 16.30 hod. v D.K. Po večerní mši svaté nebude ministrantská schůzka.
 • V sobotu NEBUDE večer chval od 18.00 hod. v D.K.
 • Příští neděli se bude udělovat novokněžské požehnání po obou mších svatých.

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Památka Panny Marie Lurdské
Sobota - Sobotní památka PM
Neděle – 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pondělí je mše svatá v DPS na Martinské v 14.00 hod.
 • V pondělí bude ministrantská schůzka na faře od 19.00 hod.
 • V sobotu je setkání mladých na faře v 18.00 hod.
 • V pátek 22. února jste zváni na houslový koncert od 16.30 hod. v D.K.
 • V zákristii si mohou rodiče vyzvednout přihlášku na víkendovku, která bude v termínu od 22. – 24. února, pořádá ji Misijní klubko a pojede se na Cvilín.
 • Od 28. 7. – 3. 8. se pojede na farní tábor do Dobešova. Prosím rodiče, aby s touto možností prázdnin počítali a přihlásili své děti na tábor do 1. června.

FARNÍ TÁBOR

Mládež farnosti Frenštátu pod Radhoštěm zve všechny děti na letní tábor do Dobešova s tématikou starozákonního příběhu o Mojžíšovi. Více informací: fialkovam@seznam.cz, 736 290 891

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Úterý – Památka sv. Agáty, panny a mučednice
Středa – Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
Neděle – 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pondělí je mše svatá v DPS na Rožnovské v 14.00 hod.
 • V pondělí bude setkání chlapů na faře od 19.00 hod.
 • Ve středu bude setkání KATECHUMENŮ v 19.00 hod. na faře.
 • V pátek budu mše svatá v HORTENZII v 9.00 hod.
 • V sobotu (druhá v měsíci) je setkání manželů na faře v 18.00 hod.
 • Nové parkovací kartičky si můžete vyzvednout na faře během úředních hodin Po, St od 15.30 – 17.00 hod.
 • Fotky ze svátku Uvedení Páně do chrámu: