Archiv pro měsíc: Září 2021

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Děkuji za dnešní měsíční sbírku na opravy.
 • V úterý na slavnost sv. Václava zvu na mši sv. v 9.00 hod. A odpoledne v 15.00 hod. zvu na pobožnost u nejstaršího našeho kříže na Pinduli.
 • Ve středu po večerní mší sv. na faře bude modlitební setkání chlapů.
 • Na první pátek rád navštívím starší a nemocné farníky. Kdo má zájem, ať to nahlásí v kostele, na faře nebo telefonicky nejpozději do čtvrtka večera.
 • Od 16.00 hod. bude tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření. Po mši sv. bude pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
 • Na první sobotu po ranní mši sv. bude pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Pak budou nasledovat modlitby Fatimského Apoštolátu.
 • Také v sobotu 2.10. ve Frýdecké bazilice bude Pouť za duchovní povolání a obnovu rodin. Začátek je v 14.00 hod., a slavnostní mše sv. s o. biskupem začne v 17.00 hod. Program je připravený pro tří věkové kategorie. Podrobností najdete na plakátku.
 • Fotogalerie: Pobožnost u kříže na Pinduli:

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Mockrát děkuji za dnešní sbírku na církevní školy. Příští neděli bude měsíční sbírka na opravy.
 • Ve středu bude pobožnost a mše sv. k sv. Ritě. Prosby, které budeme čist a svěřovat Bohu během té pobožnosti napište na lístky připravené u obrazu sv. Rity v Horním kostele. Je tam i nádoba, kde ty prosby můžete nechat. Mše sv. po té pobožností bude sloužená v těch intencích. Na tu mši sv. si doneste růže, které budou na přímluvu sv. Rity požehnané, a které si pak odnesete domu, nebo je někomu podarujete.
 • V pátek v 18.00 hod. zvu do kostela celé rodiny na mši sv. zaměřenou pro děti (jak školní, tak i předškolní a i starší). Jednou za měsíc budeme chtít se setkávat kolem oltáře Páně a modlit se za naše rodiny.
 • A hned po té večerní mši sv. zvu do kostela na krátké setkání rodiče děti, které v neděli 10. října přistoupí v naši farnosti k 1. sv. Přijímání.
 • V sobotu odpoledne, v 15.00 hod. na faře požehnáme kapličku sv. Rity.
 • Vzadu kostela jsou k rozebrání časopisy. Je tam i nejnovější číslo MAJAKu.
 • Můžete ještě přihlásit své děti do náboženství. Vyplněné přihlášky doneste do zákristie nebo na faru.
 • Od 24. do 26. září proběhne v kostele TRIDUUM MODLITEB MATEK. Matky a babičky jsou zvaný k společné modlitbě. Podrobností na plakátku u kostela.

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Příští neděli (19.9.) bude sbírka na církevní školy a další neděli (26.9.) měsíční sbírka na opravy.
 • Začne opět setkávání seniorů. První setkání bude teď v sobotu 18.9. od 15.00 tentokrát na faře. Srdečně zveme všechny seniory.
 • Výuka náboženství na faře začne tento týden:

středa:
15.15 – 16.00 hod. 1. – 2. třída

14.30 – 15.15 hod. 4. – 6. třída

15.15 – 16.00 hod. 7. – 9. třída

pátek:
3. třída (od 8. října) přesný čas výuky je ještě na domluvě

 • Ve středu večer a ve čtvrtek ráno jsou volné úmysly mší sv.
 • Pondělí po mši sv.: modlitba breviáře.
 • Pátek od 17.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
 • Fotogalerie: žehnání aktovek: