Archiv pro měsíc: Leden 2019

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
Čtvrtek - Památka sv. Jana Boska, kněze
Pátek - První pátek
Sobota - Svátek Uvedení Páně do chrámu
Neděle – 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pondělí bude ministrantská schůzka na faře od 19.00 hod.
 • V pátek je první pátek v měsíci únoru mše svaté budou v 7:30 a v 18.00 hodin
 • V pátek budu dopoledne navštěvovat nemocné v Hortenzii v 9.00 hod. i ve městě.
 • V pátek od 15.00 – 18.00 hod. je adorace s možnosti sv. smíření. Po večerní mše svaté bude společná řízená adorace se zpěvy, kterou povedou ministranti.
 • V sobotu je svátek Uvedení Páně do chrámu mše svatá bude v 7.30 hod. Vezměte si sebou svíčky k požehnání. Po mši svaté se pomodlíme litanie k PM a zásvětnou modlitbou.
 • V sobotu je koncert skupiny Good Work v 17.00 hod. v H.K.
 • Příští neděli po mši svaté budu udělovat svatoblažejské požehnání.
 • Pár fotek z posledního dne tridua maminek:

EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA

V neděli 20. ledna proběhla ekumenická bohoslužba v kostele sv. Martina. Společně jsme se modlili s věřícími jiných církví (Církve bratrské, adventistů, evangelické, husitské, křesťanské společenství) za jednotu křesťanů a zvláště za Indonésii. Sešlo se nás asi kolem 40. Kázání měl kazatel z církve bratrské Jiří Valeš z Frýdlantu nad Ostravicí. Po bohoslužbě jsme se šli občerstvit na faru a dále jsme upevňovali vzájemné vztahy.

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice
Čtvrtek - Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
Pátek - Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
Sobota - Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
Neděle – 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Na tříkrálové sbírce se vybralo 36 505 Kč ve Frenštátě p. R. a v Tiché 58 854 Kč. Ředitelka Charity ve Frenštátě p. R. moc DĚKUJE.
 • V pondělí – mše svatá v DPS Rožnovská v 14.00 hod.
 • V pondělí – ministrantská schůzka na faře od 19.00 hod.
 • Ve čtvrtek 24. 1. – PASTORAČNÍ RADA na faře od 19.00 hod.
 • Ve čtvrtek bude pohřeb p. Matuly v 15.00 hodin v H.K.
 • V sobotu zvu na VEČER CHVAL od 18.00 hod.
 • Od 25. – 27. 1. – modlitební TRIDUUM maminek. V pátek po večerní mši svaté – křížová cesta. V sobotu po ranní mši svaté a v neděli v 16.00 hodin ADORACE, setkání bude vždy v kostele sv. MARTINA.

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

Čtvrtek - Památka sv. Antonína, opata
Pátek - Památka PM, Matky jednoty křesťanů
Neděle – 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pondělí je mše svatá v DPS Martinská v 14.00 hod.
 • V pondělí – setkání chlapů na faře od 19.00 hod.
 • Ve středu – setkání s katechumeny v 19.00 hod. na faře.
 • V pátek – ministrantská schůzka po mši svaté v 18.45 hod.
 • V sobotu – společenství mladých na faře od 18.00 hod.
 • Ve čtvrtek 24. 1. se uskuteční PASTORAČNÍ RADA na faře od 19.00 hod.
 • Od 25. – 27. 1. – modlitební TRIDUUM maminek. Bližší informace plakátek.
 • Od 18. – 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů. Příští neděli 20. ledna EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA v 16.00 hod. v kostele sv. Martina. Po bohoslužbě jste zváni na faru k malému občerstvení.

ALIANČNÍ TÝDEN MODLITEB

V úterý 8. ledna jsme se společně setkali s představiteli jiných církví na ekumenické bohoslužbě v rámci aliančního týdne modliteb v Orlovně ve Frenštátě p. R. Kázání bylo na téma „Strach z imigrace muslimů“. Při bohoslužbě jsme prosili za naléhavé potřeby dnešní doby a za město. Sešlo se nás kolem 25 věřících.

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ

Neděle – SVÁTEK KŘTU PÁNĚ – konec vánoční doby

 • V pondělí 7. 1. je ministrantská schůzka na faře od 19.00 hod.
 • V pondělí je pohřeb p. Emilie Bjačkové v 14.00 hod. v H.K. Z tohoto důvodu nebude mše sv. v DPS Rožnovská, která se uskuteční 21. ledna.
 • Alianční týden modliteb začíná od 6. – 11. ledna. Začátek je vždy v 17.00 hod. v Orlovně. Jednotlivé dny probíhají modlitby. V úterý 8. 1. je řada na nás, abychom si jako římskokatolická církev připravili bohoslužbu slova, prosím o podporu a účast.
 • Ve středu bude výuka náboženství na faře.
 • V pátek bude mše svatá v 9.00 hod. v Hortenzii.
 • V sobotu (druhá v měsíci) bude setkání manželů na faře od 18.00 hod.
 • Prosím všechny zájemce, kteří by chtěli číst čtení při mši svaté, aby se nahlásili Pavlovi Zátopkovi, který bude dělat rozpisy na nedělní bohoslužby.