Archiv pro měsíc: Duben 2021

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Od pondělí 26.4.2021 už neplatí omezení na 10% kapacity, ale možnost naplnit kapacitu kostela při dodržení rozestupů 2 metry mezi účastníky bohoslužby, pokud nejsou členy jedné domácnosti. Neplatí ani zákaz zpěvu při bohoslužbě. Při bohoslužbě je dále potřeba používat roušky nebo respirátory a při vstupu do kostela si dezinfikovat ruce.

 • Děkuji za sbírku na opravy.
 • Na dnešní pobožnost ke cti sv. sv. Marka letos vyjímečně zvu do horního kostela. Začneme v 15.00 hod. Budeme společně vyprošovat požehnání pro farnost a rolníky a také prosit za dobré počasí a hojnou úrodu. Letos tu pobožnost spojíme i s modlitbou za nová kněžská povolání.
 • Na první sobotu po ranní mši sv. (v dolním kostele) bude pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Pak budou nasledovat modlitby Fatimského Apoštolátu.
 • Od května (už od soboty 1.5.) sobotní mše sv. bude zase jen ráno!
 • Nedělní mše sv. v 10.30 zatím zůstavá bez změn.
 • Svátost smíření: půl hodiny před mši svatou.
 • Pondělí po mši sv.: modlitba Breviáře.
 • Pátek od 17.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
 • Můžete zapisovat intence na mše svaté na rok 2021.

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 • Děkuji za dnešní sbírku na opravy.
 • Ve středu budeme prožívat pobožnost k sv. Ritě. Můžete psat intence, které budeme čist a svěřovat Bohu během té pobožnosti. Připravené lístky jsou u obrazu sv. Rity v Horním kostele. Je tam i nádoba, kde ty intence můžete nechat. Mše sv. po té pobožností bude sloužená v těch intencích. Na tu mši sv. si doneste růže, které budou na přímluvu sv. Rity požehnané, a které si pak odnesete domu, nebo je někomu podarujete.
 • Na příští neděli 25. 4. plánovali jsme pobožnost u kaple sv. Marka v 15.00 hod, abychom společně vyprošovali požehnání pro farnost a rolníky a také prosit za dobré počasí a hojnou úrodu. Zatím to nevypadá nadějně, abychom to mohli uskutečnit u té kapličky. Možná, že letos tu pobožnost uděláme v kostele, a spojíme to s modlitbou za nová kněžská povolání. Ale potvrdíme si to ještě příští neděli.
 • V naši farnosti máme společenství „živého růžence“. Je to skupina lidi, kteří se zavázali každý den modlit se jeden desátek růžence. Všechny osoby, které se k tomu kdysi přihlásily, prosím o potvrzení, že chcete v tom pokračovat. Zveme i další osoby, které by se chtěly k tomu připojit.
 • Také zvu ochotné lidi, kteří by se rádi trochu víc zapojili do liturgie mše sv., a ujali by se čtení (přímluv a liturgických čtení).
 • Svátost smíření: půl hodiny před mši svatou.
 • Pondělí po mši sv.: modlitba Breviáře.
 • Pátek od 17.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
 • Můžete zapisovat intence na mše svaté na rok 2021.

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ)

 • Děkuji za sbírku na kněžský seminář. Za týden bude měsíční sbírka na opravy.
 • Dnes odpoledne zvu do horního kostela na pobožnost k Božímu Milosrdenství. Od 14.30 se bude zpovídat.
 • Ve středu po mši sv. na faře bude setkání mužů.
 • Na výuku náboženství v tomto týdnu zveme zatím jen dětí 3. třídy, které mají náboženství v pátek na faře.
 • Příští neděli jsou volné úmysly mší sv. (7.30 a 10.30)
 • Na středu 21.4. plánujeme pobožnost k sv. Ritě.
 • V naši farnosti máme společenství „živého růžence“. Je to skupina lidi, kteří se zavázali každý den modlit se jeden desátek růžence. Všechny osoby, které se k tomu kdysi přihlásily, prosím o potvrzení, že chcete v tom pokračovat. Zveme i další osoby, které by se chtěly k tomu připojit.
 • Také zvu ochotné lidi, kteří by se rádi trochu víc zapojili do liturgie mše sv., a ujali by se čtení (přímluv a liturgických čtení).
 • Svátost smíření: půl hodiny před mši svatou.
 • Pondělí po mši sv.: modlitba Breviáře.
 • Pátek od 17.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
 • Můžete zapisovat intence na mše svaté na rok 2021.
 • Fotogalerie: pobožnost k Božímu Milosrdenství:

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Radost ze vzkříšení Krista
ať naplní Vaše srdce nadějí, láskou a pokojem

a všechny Vaše stíny ať prosvítí velikonoční světlo

 • Děkuji za sbírku na opravy. Dnešní sbírka je na kněžský seminář.
 • Děkuji za přípravy svatého Triduum a Velikonočních svátků (liturgie, zpěvy, výzdoba, úklid). Děkuji každému, kdo jakkoli přiložil ruku k dílu. Děkuji také za Váš půst, ke kterému jste se letos společně zapojili.
 • Na Velikonoční Pondělí mše sv. budou v 7.30 a 9.00 hod.
 • Příští neděli v 15.00 hod. zvu do horního kostela na pobožnost k Božímu Milosrdenství. Od 14.30 se bude zpovídat.
 • Foto: Svaté Triduum