Archiv pro měsíc: Listopad 2023

34. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – SLAVNOST KRISTA KRÁLE

 • Děkuji za dnešní sbírku na opravy fasády fary. Na podporu katolických médií se vybralo: 13.049,– Kč.
 • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod.
 • Příští neděli 3.12. vstupujeme do nového církevního roku, který začíná adventem, dobou ztišení a duchovní přípravy na slavnost Narození Páně. Při mších svatých budeme žehnat adventní věnce.
 • Už teď vás všechny zveme na rorátní mše sv. Budou v adventní době v soboty v 7.30. Začneme v sobotu 9.12. Můžete si donést lucerničky. Budou připravené i svíčky. Po mši sv. bude společná (pro všechny) snídaně na faře. Těšíme se na vás.
 • Můžete si už objednávat úmysly mší svatých na prví polovinu roku 2024.
 • Vzadu kostela je k rozebrání náš farní zpravodaj MAJAK.
 • Nemocné a starší farníky budu výjimečně navštěvovat až ten další pátek: 8.12.
 • V sobotu 2.12.2023 od 16.00 hod. bude na faře společné tvoření na Adventní misijní jarmark. Srdečně zveme děti i dospělé. Peníze získané prodejem toho, co vyrobíme, budou poslány na potřeby Papežských misijních děl. Misijní jarmark bude probíhat od neděle 3.12. v H.K.
 • Přestože advent začíná až příští neděli, už dnes večer v 17:30 můžete v České televizi sledovat první adventní koncert, který je na podporu našeho Centra pro rodinu a sociální péči. Centrum pro rodinu vám za vaši podporu už teď děkuje.
 • FOTOGALERIE: přivítání ostatků bl. Karla Acutise – 21. 11. 2023

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Děkuji za dnešní sbírku na katolická média. Za týden bude sbírka na opravy ve farnosti.
 • Děkujeme všem, kdo se zapojili do velkého úklidu H.K.
 • Ve středu večer zvu do H.K. na pobožnost i mši sv. ke cti sv. Rity.
 • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod.
 • Od 19. do 25. listopadu 2023 proběhne Týden modliteb za mládež. Tento týden je také přípravou na slavnost Krista Krále, která je 38. Světovým dnem mládeže. Využijme proto Týden modliteb za mládež a společně se modleme za všechny mladé lidi, aby jim Pán dal sílu a odvahu zářit jako On na hoře Proměnění, naslouchat mu tak, jako On naslouchal svému Otci zde na zemi a nebát se, tak jako se nebál On nést kříž až do konce.
 • Mladí z farnosti vás srdečně zvou na „Týden s ajťákem Božím, s blahoslaveným Carlem Acutisem.Přijďte dnes v 18.00 hodin na faru, kde je připravena prezentace o tomto Božím influencerovi vyrůstajícím v moderní společnosti 21.století. Prosíme, vezměte s sebou i něco dobrého na společný stůl.
 • Na úterní mši svaté přivítáme relikviář s jeho ostatky a při mši svaté v pátek se budeme přimlouvat obzvláště za dětí a mládež. Proto na tu mši sv. zveme celé rodiny.
 • Týden s Acutisem vyvrcholí večerní adorací v sobotu, v 19.00 hodin v D.K.
 • Prosme blahoslaveného Carlo Acutise, Božího přítele, aby nás inspiroval svou hlubokou láskou ke Kristu. Ať to opravdu bude pro celou naši farnost požehnaný čas duchovní obnovy.

32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – SLAVNOST PATRONA SV. MARTINA

 • Dnes odpoledne v 15.00 zvu do D.K. na pobožnost s požehnáním, ve které se budeme modlit za farnost i za celé město.
 • Ve středu od 9.00 hod. bude na faře setkání seniorů.
 • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod.
 • V pátek zveme na velký úklid H.K. Začneme v 9.00 hod.
 • V sakristii si můžete zakoupit kalendáře na příští rok: stolní i nástěnný.
 • Od 20. do 26. listopadu budeme mít ve farnosti ostatky bl. Karla Acutise. Abyste mohli blíž poznat toho mladého světce, zvu vás na prezentaci o něj. Bude na faře v neděli 19.11. v 18.00 hod.
 • Mše sv. ve čtvrtekTiché budou v zimním čase už v 17.00 hod.
 • Hledáme kostelníka nebo kostelnici k zajištění středeční večerní mše sv.

31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Dnes odpoledne v 15.00 zvu na místní hřbitov na tzv. Dušičkovou pobožnost, při které se budeme modlit za zemřelé. Sejdeme se u kněžského hrobu.
 • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod.
 • Děkuji těm par lidem, kteří přišli na včerejší velký úklid D.K.
 • Letošní slavnost sv. Martina budeme společně prožívat za týden v neděli 12. listopadu. Obě mše sv. budou ten den v D.K. Taky ten den odpoledne v 15.00 hod. vás zvu do D.K. na pobožnost, ve které se budeme modlit za farnost i za celé město.
 • Ve středy a v soboty v listopadu jsou volné úmysly mší sv. Můžete je nahlásit v sakristii.
 • V sakristii si můžete zakoupit kalendáře na příští rok: stolní i nástěnný.
 • Od 20. do 26. listopadu budeme mít ve farnosti ostatky bl. Karla Acutise. Abyste mohli blíž poznat toho mladého světce, zvu vás na prezentaci o něj. Bude na faře v neděli 19.11. v 18.00 hod.
 • Od tohoto týdne mše sv. ve čtvrtekTiché budou už v 17.00 hod.
 • Fotogalerie: Dušičková pobožnost – 5. 11. 2023