Archiv pro měsíc: Listopad 2020

1. ADVENTNÍ

V prvním adventním týdnu modleme se zvlášť:
za počaté dětí, aby rodiče přijali každé z nich.
za ty, kteří mají problémy s početím dítěte.
za ty, kdo čekají dítě, prosme o šťastné narození.

 

 • ŽEHNÁNÍ ADVENTNÍCH VĚŇCŮ pro Ty, kteří se nemohu zúčastnit mše sv., bude také v neděli po mši sv. v 9.00 hod.
 • Dnes začíná nový církevní rok a Advent – čtyřtýdenní doba přípravy na oslavy narození Ježíše Krista.
 • Tento týden je možná účast na bohoslužbách, svatbách a pohřbech zatím do max. počtu 20 osob včetně služby. Proto Vás žádám, abyste dali přednost těm, kteří mají sjednaný úmysl mše sv.
 • Výuka na ZŠ běží, proto budeme pokračovat také ve výuce náboženství na 1. stupni, samozřejmě s ohledem na pravidla stanovená školou. Na faře pokračuje i příprava dětí k 1. sv. přijímání.
 • Vzhledem k vývoji pandemické situace v letošním roce neproběhla sbírka na misie. V kostele můžete přispět na misie do kasičky po celou dobu adventní. Můžete také pomoci koupí Misijního Kalendáře na 2021 rok.
 • Z ohledu na omezený počet lidi na bohoslužbách, obě nedělní mše sv. budou zatím sloužený v kostele sv. Martina (D.K.). Mši sv. v 9.00 hod. se budeme snažit ještě také vysílat on-line.
 • Ti, kteří se nemohu zúčastnit mše sv., mají možnost přijmout Eucharistií po mši sv. (cca do půl hod. po ukončení mše sv.). V neděli: v DK po druhé mši sv. do 11.00 hod.; v Tiché do 12.00 hod.
 • Svátost smíření: půl hodiny před každou mši svatou.
 • Na 1. pátek od 16.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
 • Příští neděli v Tiché budeme prožívat Farní Pouť ke cti sv. Mikuláše, patrona farnosti. Bohužel budeme muset i ten den dodržovat nařízení vlády ohledně počtu lidi na bohoslužbě.
 • Čeští a moravští biskupové se společně obracejí na věřící, vyzývají je k postu za ukončení pandemie. Přidejme se první tři středy v prosinci – 2., 9. a 16. k věřícím v celé naší zemi.
 • Můžete už zapsat intence na mše svaté na rok 2021, zatím jen na první pololetí.
 • Otec biskup Martin připomíná, že platí dispens od osobní účasti na nedělní mši svaté. Využívejte příležitosti sledovat mši svatou prostřednictvím křesťanských sdělovacích prostředků a videopřenosů. Společně se můžeme spojit v modlitbě zejména každý večer ve 20 hodin. Modlitbu růžence můžete sledovat v přímém přenosu na YouTube diecéze v úterý, ve čtvrtek a v sobotu.

KRISTA KRÁLE

ŽEHNÁNÍ ADVENTNÍCH VĚŇCŮ pro Ty, kteří se nemohu zúčastnit mše sv., bude také v neděli po mši sv. v 9.00 hod.

 • Dnes slavíme slavnost Ježíše Krista Krále. Jsme u sklonku liturgického roku. Za týden začíná nový církevní rok a Advent – čtyřtýdenní doba přípravy na oslavy narození Ježíše Krista. Ve všech kostelích budeme při mši svaté žehnat adventní věnce.
 • Nařízením Vlády ČR se od 18. 11. 2020 nastavují omezení v boji proti pandemii podle nového Proti Epidemického Systému „PES“. Podle toho nařízení je tento týden možná účast na bohoslužbách, svatbách a pohřbech zatím do max. počtu 15 osob včetně služby. Proto Vás žádám, abyste dali přednost těm, kteří mají sjednaný úmysl mše sv.
 • Výuka na ZŠ byla obnovena, proto budeme také pokračovat ve výuce náboženství, v pondělí 23. listopadu zatím jen 1. – 2. třída, samozřejmě s ohledem na pravidla stanovená školou.
 • Vzhledem k vývoji pandemické situace v letošním roce neproběhla sbírka na misie. V kostele můžete přispět na misie do kasičky po celou dobu adventní. Můžete také pomoci koupí Misijního Kalendáře na 2021 rok.
 • Z ohledu na omezený počet lidi na bohoslužbách, obě nedělní mše sv. budou zatím sloužený v kostele sv. Martina (D.K.). Mši sv. v 9.00 hod. se budeme snažit ještě také vysílat on-line.
 • Ti, kteří se nemohu zúčastnit mše sv., mají možnost přijmout Eucharistií po mši sv. (cca do půl hod. po ukončení mše sv.). V neděli: v DK po druhé mši sv. do 11.00 hod.; v Tiché do 12.00 hod.
 • Svátost smíření: půl hodiny před každou mši svatou.
 • Pátek od 17.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
 • Můžete už zapsat intence na mše svaté na rok 2021, zatím jen na první pololetí.
 • Otec biskup Martin připomíná, že platí dispens od osobní účasti na nedělní mši svaté. Využívejte příležitosti sledovat mši svatou prostřednictvím křesťanských sdělovacích prostředků a videopřenosů. Společně se můžeme spojit v modlitbě zejména každý večer ve 20 hodin. Modlitbu růžence můžete sledovat v přímém přenosu na YouTube diecéze v úterý, ve čtvrtek a v sobotu.

Bohoslužby od 18.11.2020

Nařízením Vlády ČR se od 18. 11. 2020 nastavují omezení v boji proti pandemii podle nového Proti Epidemického Systému „PES“

Podle toho nařízení je od středy 18.11 možná na bohoslužbách, svatbách a pohřbech účast 15 osob.

Toto opatření platí do 20.11., což je zatím konec nouzového stavu. Předpokládá se ale, že tento bude prodloužen a omezení budou platit dále i o nejbližším víkendu.
Další rozvolnění by mohlo přijít v příštím týdnu.

Nejbližší mše svaté v kostele sv. Martina ve Frenštátě p.R.:

pátek 18.00 hod.
sobota 7.30 hod.

Možnost přijmout sv. přijímání pro ostatní věřící bude po každé té mši sv.
(do 19.00 hod nebo do 8.30)