Archiv pro měsíc: Prosinec 2018

2. ADVENTNÍ NEDĚLE

Čtvrtek - Památka sv. Lucie, panny a mučednice
Pátek - Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
Neděle – 3. NEDĚLE ADVENTNÍ

 • Příští neděli bude sbírka na opravu fary.
 • V pondělí bude mše svatá v 14.00 hod. v DPS Martinská.
 • V pondělí bude setkání ministrantů na faře v 19.00 hod.
 • V úterý 11. 12. bude setkání katechumenů v 19.00 hod. na faře.
 • V pátek nebude ranní mše svatá v 7.30 hod. mimo první pátek. Krátká adorace z pátku se přesune na čtvrtek.
 • V pátek dopoledne bude mše svatá v Hortenzii od 9.00 hod.
 • V sobotu 15. 12 je setkání mladých na faře (mladší a starší) od 18.00 hod.
 • Pár fotek ze setkání Mikuláše s dětmi:

1. ADVENTNÍ NEDĚLE

Pondělí – Památka sv. Františka Xaverského, kněze
Úterý – Památka sv. Barbory, panny a mučednice
Čtvrtek - Památka sv. Mikuláše, biskupa
Pátek - Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
Sobota - Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie
Neděle – 2. NEDĚLE ADVENTNÍ

 • V pondělí bude setkání chlapů na faře v 19.00 hod.
 • V pátek od 9 hodin navštívím nemocné v Hortenzii a i nemocné ve městě. Od 15.00 hod. bude vystavená NS k adoraci a je také možnost přistoupit k svátosti smíření. Po mši svaté bude společná řízená adorace se zpěvy.
 • V sobotu 8. 12. o slavnosti Neposkvrněného početí PM budou mše svaté takto: v 7 hod. (roráty) a v 18.00 hod. v D. K. Z tohoto důvodu nebude společenství manželů na faře.
 • Roráty budou vždy v úterý a čtvrtek v 6.30 hod. a v sobotu v 7.30 hod. Roráty: během adventní doby budeme poznávat poselství různých poutních míst, kde se zjevovala PM. V neděli budeme společně zalévat pahýl Jesse tím, že budeme vykonávat úkoly během týdne, které jsou napsány na kapkách. Za splněný úkol se na pahýlu objeví lístečky svědčící o životě, který se má zrodit v našem srdci o Vánocích. Tyto úkoly jsou přichystány pro děti i dospělé.

KŘESŤANSKÝ FARNÍ SILVESTR

V sobotu 1. 12. jsme uspořádali farní křesťanský silvestr v Katolickém domě. Přišli starší, ale i mladí. Hlavním bodem večera byl A-Z kvíz, který prověřil vědomosti přítomných. Farníci byli rozděleni do šesti skupin a odpovídali na pět okruhů otázek. Věřím, že nás setkání obohatilo a sblížilo. Pro zpestření atmosféry se vařila dobrá káva z farního kávovaru a k tomu byly moc dobré buchty a jiné dobroty. Podívejte se na fotky, už šestého ročníku křesťanského silvestra v naší farnosti.