Archiv pro měsíc: Květen 2024

Slavnost Seslání Ducha Svatého

 • Dnešní sbírka je na Diecézní charitu.
 • Městská organizace KDU-ČSL ve Frenštátě pod Radhoštěm vás srdečně zve na Svatodušní smažení vaječiny, které se uskuteční dnes odpoledne od 15.30 hod. u restaurace Rekovice na Horečkách. V 15.00 hodin se také bude na Horečkach konat májová pobožnost u kaple Panny Marie Lourdské, na kterou jste také srdečně zvaní.
 • Ve středu bude pobožnost a mše sv. k sv. Ritě. Na tu mši sv. si můžete donést růže, které budou na přímluvu sv. Rity požehnané.
 • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod. Zapište se prosím a zajistěte jednotlivé hodiny.
 • V neděli 2.6. se od 16.30 hod. v Katolickém domě uskuteční koncert naších farníků. Podrobnosti najdete na plakátku. Všichni jste zvaní.
 • Pěší pouť na Velehrad proběhne od 10.7.do 13.7.
 • Májová pobožnost na Horečkách a smažení vaječiny – 19.5.

7. Neděle velikonoční

 • Na pomoc pronásledovaným křesťanům se vybralo 12.223,– Kč.
 • Příští neděli bude sbírka na Diecézní charitu.
 • Setkání seniorů bude teď ve středu od 9.00 hod. na faře.
 • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod. Zapište se prosím a zajistěte jednotlivé hodiny.
 • Teď ve čtvrtek výjimečně nebude večerní mše sv. v Tiché.
 • Jelikož v sobotu budeme prožívat vigilií slavnosti Seslání Ducha sv. proto mše sv. nebude ráno, ale večer v 18.00 hod. v D.K. Hned po ní začne vedená adorace – svatodušní bdění. Všichni jste zvaní.
 • Městská organizace KDU-ČSL ve Frenštátě pod Radhoštěm vás srdečně zve na Svatodušní smažení vaječiny, které se uskuteční v neděli 19.5. odpoledne od 15.30 hod. u restaurace Rekovice na Horečkách. V 15.00 hodin se také bude na Horečkach konat májová pobožnost u kaple Panny Marie Lourdské, na kterou jste také srdečně zvaní.
 • V neděli 2.6. se od 16.30 hod. v Katolickém domě uskuteční koncert naších farníků. Podrobnosti najdete na plakátku. Všichni jste zvaní.
 • Farní pouť u příležitosti Pouti rodin na Maria Hilf – 11. 5.
  1. Krnov – kostel sv. Benedikta
 • 2. kostel Nanebevzetí P.M. ve Zlatých Horách
 • 3. uložení ostatků blahoslavené rodiny Ulmových v poutním kostele na Maria Hilf

6. Neděle velikonoční

 • Dnešní sbírkou přispíváme na pomoc pronásledovaným křesťanům.
 • Děkuji každému, kdo se zapojil a připravil pobožnost u kaple sv. Marka. Děkuji za přítomnost, připravené zpěvy, modlitby a pohoštění.
 • Ve středu 8.5. v liturgii oslavujeme Pannu Marii, Prostřednici všech milostí. Proto ten den odpoledne v 15.00 hod. vás zvu na májovou pobožnost u kapličky na Kopané.
 • Také teď ve středu v kapli na Radhošti se uskuteční „Stanislavská pouť“. Mše sv. začíná v 10.30 hod.
 • Ve čtvrtek slavíme Slavnost Nanebevstoupení Páně. Je to doporučený svátek. Zvu na jeho oslavu buď ve čtvrtek ráno nebo už ve středu večer při mši sv. z vigilie tohoto svátku.
 • Také ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod. Zapište se prosím a zajistěte jednotlivé hodiny.
 • V pátek 10.5. začínáme novénu před Slavnosti Seslání Ducha sv.
 • Připomínám také, že v pátky od 17.00 hod. je tichá adorace a příležitost k svátostí smíření.
 • Na pouť na Maria Hilf odjezd autobusů bude v 7.00 hod. od H.K.