Archiv pro měsíc: Leden 2024

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Děkuji za sbírku na biblický apoštolát. Vybralo se 10.753,– Kč.
 • Na první čtvrtek se budeme modlit za kněze a za nová povolání. Po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod.
 • Na první pátek rád navštívím starší a nemocné farníky. Kdo má zájem, ať to nahlásí v kostele, na faře nebo telefonicky nejpozději do čtvrtka večera. Taky ten den slavíme svátek Uvedení Páně do chrámu. Zvu na mši sv. s žehnáním svíček: v D.K. v 18.00 hod. Doneste si svíčky: Hromnice.
 • Po mši sv. v pátek bude ještě pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
 • Na první sobotu po ranní mši sv. bude pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Pak v kapli na faře budou nasledovat modlitby Fatimského Apoštolátu.
 • V sobotu si připomínáme svatého Blažeje, biskupa a mučedníka, ochránce před nemocemi dýchacích cest. Proto po pobožnosti bude možné přijmout Svatoblažejské požehnání.
 • V tomto týdnu snad už úspěšně dokončíme montáž topení v lavicích v H.K. A proto ještě celý tento týden do soboty 3.2. včetně všechny mše sv. a pobožnosti budou v D.K.! Pak už jen zbývá připravit kostel po opravách. Proto moc, moc zvu na velký úklid do H.K. v sobotu 3.2. Začneme už v 9.00 hod. Každá pomocná ruka se bude hodit. A už předem děkuji za pomoc.
 • Jelikož v H.K. bude namontováno topení do lavic, proto od příští neděle 4.2. obě nedělní mše sv. (jak v 7.30, tak v 9.00) budou v H.K.
 • V neděli 11.2. (za dva týdny) plánujeme přátelské setkání farníků. Sejdeme se v 15.00 v D.K. k půlhodinové adoraci a pak se přesuneme na faru, kde si můžeme popovídat, zahrát si společenské hry a třeba si i zazpíváme s kytarou. Všichni jste srdečně zváni.
 • Fotogalerie: TRIDUUM – Modlitby matek

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Děkuji za dnešní sbírku na biblický apoštolát.
 • Pokračujeme v montáži topných těles v lavicích v H.K. Z tohoto důvodu ještě celý tento týden do neděle 28.1. včetně všechny mše sv. a pobožnosti budou v D.K.!
 • Ve středu bude pobožnost a mše sv. k sv. Ritě. Na tu mši sv. si můžete donést růže, které budou na přímluvu sv. Rity požehnané.
 • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod.
 • Maminky a babičky jsou příští víkend zvány na Modlitební setkání Modliteb Matek. Podrobností najdete na plakátku.

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Děkuji za dnešní měsíční sbírku na opravy – tentokrát na výměnu topení v H.K. Příští neděli bude sbírka na biblický apoštolát.
 • Připomínám, že začal montáž topných těles v lavicích v H.K. Z tohoto důvodu od úterý 9.1. do neděle 21.1. včetně všechny mše sv. a pobožnosti budou v D.K.!
 • Ve středu od 9.00 hod. bude na faře měsíční setkání seniorů. Jste srdečně zvaní.
 • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod. Taký ten den začíná týden modliteb za jednotu křesťanů.
 • Ještě dnes můžete přispět do pokladničky v rámci „Tříkrálové sbírky“.

NEDĚLE KŘTU PÁNĚ

 • Od zítra začínáme liturgické mezidobí.
 • Od zítřka také začínáme montáž topných těles v lavicích v H.K. Potrvá to minimálně 2 týdny. Z tohoto důvodu od úterý 9.1. do neděle 21.1. včetně všechny mše sv. a pobožnosti budou v D.K.! Děkuji za pochopení.
 • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod.
 • Příští neděli bude měsíční sbírka na opravy – tentokrát na výměnu topení v H.K. Už předem mockrát děkuji za každý příspěvek.
 • V kostele můžete přispět do pokladničky v rámci „Tříkrálové sbírky“.
 • Výtěžek z adventního misijního jarmarku v H.K. byl 6.910,– Kč. Děkujeme všem dárcům.
 • Fotogalerie: Slavnost Zjevení Páně