Archiv pro měsíc: Květen 2022

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 • Děkuji za sbírku na pomoc pronásledovaným křesťanům. Vybralo se 15.978 Kč. Příští neděli bude Svatodušní sbírka na Diecézní charitu.
 • Ve čtvrtek se budeme modlit za kněze a nová kněžská povolání.
 • Na první pátek rád navštívím starší a nemocné farníky. Kdo má zájem, ať to nahlásí v kostele, na faře nebo telefonicky nejpozději do čtvrtka večera.
 • Od 17.00 hod. bude tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření. Po mši sv. pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
 • Na první sobotu po ranní mši sv. bude pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Pak v kapli na faře budou nasledovat modlitby Fatimského Apoštolátu.
 • V sobotu večer, v 19.00 hod., zvu do DK na svatodušní vigilií. Bude to adorace spojena s rozjímáním Božího slova.
 • Také příští neděli, po covidové odmlce budeme opět smažit vaječinu, na kterou zve místní organizace KDU-ČSL. Sejdeme se v 15.00 hod. na Horečkách u kaple Panny Marie. Začneme májovou pobožnosti a pak bude následovat další společný program. Všichni jste srdečně zváni.
 • Fotogalerie: 80 let zvoničky pod Javorníkem

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 • Děkuji za dnešní sbírku na pomoc pronásledovaným křesťanům.
 • Ve středu budeme prožívat pobožnost k sv. Ritě. Intence, které budeme čist a svěřovat Bohu během té pobožnosti můžete nechat u obrazu sv. Rity. Mše sv. po té pobožností bude sloužená v těch intencích. Na tu mši sv. si doneste růže, které budou na přímluvu sv. Rity požehnané.
 • Ve čtvrtek slavíme Slavnost Nanebevstoupení Páně. Je to doporučený svátek. Zvu na jeho oslavu buď ve čtvrtek ráno nebo už ve středu večer při mši sv. z vigilie tohoto svátku.

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 • Děkuji za dnešní sbírku na opravy fasády fary. Za týden bude sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům.
 • Příští neděli 22. května 5 děti z naší farnosti přistoupí k prvnímu Sv. přijímání a v sobotu před ní k první Sv. zpovědi. Pamatujte jak na ně, tak na jejich rodiny ve svých modlitbách.
 • Biskupství ostravsko-opavské a Centrum pro rodinu srdečně zve v úterý 24. května do Ostravy na Diecézní setkání seniorů. Program: 9.30 – katedrála Božského Spasitele – mše svatá – celebruje biskup Martin David
  10.30 – biskupství – občerstvení
  11.00 – přednáška „Jak pečovat o láskyplné vztahy s dospělými dětmi a vnoučaty“
  13.00 – koncert cimbálové muziky VRZUŠKA

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 • Dnes v církvi slavíme neděli Dobrého pastýře, která je již tradičně spojena s modlitbami za nová povolání ke služebnému kněžství, ale také k zasvěcenému životu.
 • Dnes u příležitosti Dne osvobození chceme děkovat Panu Bohu za tento dar a zároveň i vyprošovat mír pro celý svět při Májové pobožnosti v 15.00 u kapličky na Kopané. Jste srdečně zvaní.
 • V sobotu 14. května v 15.00 hod. vás srdečně zveme na mariánskou pobožnost a oslavu u příležitosti 80. výročí postavení zvoničky pod Javorníkem.
 • Sbírka příští neděle bude na opravy fasády fary.
 • Měsíc květen je zvlášť zasvěcený Matce Boží Panně Marii. Proto hned po večerních mších svatých budou nasledovat Májové pobožnosti.
 • V rámci projektu Otevřené chrámy bude od května do října v každou sobotu od 11 do 16 hod. a v každou neděli od 12 do 17 hod. otevřen kostel svatého Jana Křtitele.
 • V neděli 22. května 5 děti z naší farnosti přistoupí k prvnímu Sv. přijímání a v sobotu před ní k první Sv. zpovědi. Pamatujte jak na ně, tak na jejich rodiny ve svých modlitbách.
 • Fotogalerie: Pobožnost na Kopané