Archiv pro měsíc: Listopad 2019

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

Sobota - Svátek sv. Ondřeje, apoštola
Neděle – 1. NEDĚLE ADVENTNÍ – CYKLUS A

 • V pondělí je setkání CHLAPŮ v 19.00 hod. na faře. Katechumeni nebudou.
 • Ve středu je výuka náboženství.
 • Ve středu po večerní mši svaté jsou MODLITBY MATEK.
 • V pátek bude SCHOLIČKA v 17.00 hod. a MINISTRANTI v 19.00 hod. v Katolickém domě.
 • V sobotu je pohřeb v 11.00 hod. p. Jarmily Knězkové v H. K.
 • V sobotu je ADORACE S PŘÍMLUVNOU MODLITBOU od 18.00 hod. v D. K.
 • Příští neděli je první neděle adventní, na závěr mše svaté se budou žehnat adventní věnce.
 • Příští neděli vyjde časopis Majak.

 

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Čtvrtek - Památka Zasvěcení PM v Jeruzalémě
Pátek - Památka sv. Cecilie, panny a mučednice
Sobota - Sobotní památka PM
Neděle – SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

 • Příští neděli bude sbírka na opravu fary.
 • Ve středu po večerní mši svaté jsou MODLITBY MATEK.
 • V pátek bude SCHOLIČKA v 17.00 hod. na faře v sále a MINISTRANTI v 19.00 hod. v Katolickém domě.
 • Příští neděli po každé mši svaté se pomodlíme zásvětnou modlitbu k Srdci Ježíšovu.

SLAVNOST SV. MARTINA – POUŤ

Úterý - Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
Středa – Památka sv. Anežky České, panny
Neděle – 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pondělí 11. 11. je mše svatá v DPS Martinská ve 14.00 hod. Setkání CHLAPŮ v 19.00 hod. na faře a setkání KATECHUMENŮ v 20.00 hod.
 • Ve středu jsou MODLITBY MATEK po večerní mši svaté.
 • V pátek bude SCHOLIČKA v 17.00 hod. a MINISTRANTI v 19.00 hod. v Katolickém domě.
 • V sobotu 16. 11. bude setkání SENIORŮ v 15.00 hod. v Katolickém domě. SPOLEČENSTVÍ MLADÝCH bude v 18.00 hod. v Tiché na faře.
 • Fotky ze slavnosti sv. Martina farní poutě:

31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Památka sv. Karla Boromejského, biskupa
Sobota - Svátek Posvěcení lateránské baziliky
Neděle – SLAVNOST SV. MARTINA, BISKUPA – POUŤ

 • V pondělí 4. 11. je mše svatá v DPS na Rožnovské v 14.00 hod.
 • V úterý a ve čtvrtek bude navíc i večerní mše svatá v 18.00 hod. z důvodu získání plnomocných odpustků.
 • V pátek bude mše svatá v HORTENZII v 9.00 hod.
 • V sobotu 9. 11. setkání MANŽELŮ v 18.00 hod. na faře.
 • Příští neděli slavíme SVATOMARTINSKOU pouť v dolním kostele, obě mše svaté budou v D. K. A odpoledne v 15.00 hod. bude adorace + svátostné požehnání, Te Deum.
 • Fotky z pobožnosti na hřbitově: