Archiv pro měsíc: Květen 2023

Slavnost Seslání Ducha Svatého

 • Na opravy fasády fary se vybralo 18.852,– Kč. Dnešní sbírka je na Diecézní charitu. Děkuji za obě sbírky.
 • Dnes odpoledne vás zvu na májovou pobožnost u kaple Panny Marie Lourdské na Horečkách, Začneme v 15.00 hod. Všichni jste srdečně zvaní. Po ní se u rest. Rekovice uskuteční smažení vaječiny, které zajištuje městská organizace KDÚ-ČSL.
 • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne tichá adorace a skonči v 12.00 hod. Může se ji zúčastnit kdokoli. Prosím ale o zajištění jednotlivých hodin adorace. Tabulka je vzadu kostela. Auta můžete parkovat na farním dvoře.
 • Na první pátek rád navštívím starší a nemocné farníky. Kdo má zájem, ať to nahlásí v kostele, na faře nebo telefonicky nejpozději do čtvrtku večera. Po večerní mši sv. bude pobožnost k Božskému Srdci.
 • Na první sobotu po ranní mši sv. bude pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Pak v kapli na faře budou nasledovat modlitby Fatimského Apoštolátu.
 • V neděli 11.6. se od 17.00 hod. v Katolickém domě uskuteční koncert naších farníků. Podrobnosti najdete na plakátku. Všichni jste zvaní.
 • Můžete už také zapisovat intence mší sv. na další měsíce.
 • 12. – 15. července 2023 opět proběhne už skoro tradiční pěší pouť na Velehrad. Není třeba ujít celou cestu, je možno zúčastnit se třeba jen části pouti. Zájemci ať se nahlásí u Katky Siudové (736612409) do 30.6., aby bylo možno potvrdit nocleh na sv. Hostýně.
 • V neděli 18.6. 9 dětí z naší farnosti přistoupí k prvnímu sv. Přijímání a v sobotu před ní k první sv. zpovědi. Pamatujte jak na ně, tak na jejich rodiny ve svých modlitbách.
 • Slavnost seslání Ducha svatého
 • májová pobožnost u kaple Panny Marie Lurdské na Horečkách

7. VELIKONOČNÍ

 • Na pomoc pronásledovaným křesťanům se vybralo 18.699,– Kč.
 • Dnešní sbírka je na opravy fasády fary. Děkuji za obě sbírky.
 • Příští neděli bude sbírka na Diecézní charitu.
 • Setkání seniorů bude o teď ve středu od 9.00 hod. na faře.
 • Také ve středu, ale večer od 18.00 hod. v H.K. bude pobožnost a mše sv. k sv. Ritě. Na tu mši sv. si můžete donést růže, které budou na přímluvu sv. Rity požehnané.
 • Minulý týden jsme v naší farnosti zahájili pravidelnou tichou adoraci Nejsvětější Svátosti Oltářní. Bude každý čtvrtek dopoledne v D.K. Začne po ranní mši sv. a skonči v 12.00 hod. Může se ji zúčastnit kdokoli. Prosím ale o zajištění jednotlivých hodin adorace. Tabulka je vzadu kostela. Auta můžete parkovat na farním dvoře.
 • Nadšence deskových her zveme teď ve čtvrtek od 18.00 hod. na faru, kde bude možno vytvořit společenství a zahrát si různé hry. Možno donést vlastní hru.
 • V sobotu od 17.00 hod. na faře bude setkání mládeže a pak v 19.00 hod., zvu do D.K. na svatodušní vigilií. Bude to vedená adorace spojena s rozjímáním Božího slova.
 • Příští neděli vás také zvu na májovou pobožnost u kaple Panny Marie Lourdské na Horečkách, Začneme v 15.00 hod. Všichni jste srdečně zvaní.

6. VELIKONOČNÍ

 • Děkuji za dnešní sbírku na pomoc pronásledovaným křesťanům.
 • Příští neděli bude sbírka na opravy fasády fary.
 • Dnes odpoledne bude na faře od 16.00 hod. modlitební setkání mužů.
 • Ve čtvrtek slavíme Slavnost Nanebevstoupení Páně. Je to doporučený svátek. Zvu na jeho oslavu buď ve čtvrtek ráno nebo už ve středu večer při mši sv. z vigilie tohoto svátku.
 • V pátek 19.5. začínáme novénu před Slavnosti Seslání Ducha sv.
 • Setkání seniorů bude o týden později tj. ve středu 24.5.
 • Nadšence deskových her zveme ve čtvrtek 25.5. od 18.00 na faru, kde bude možno zahrát si různé hry. Možno donést vlastní hru. Kontaktní osoby: Kateřina Siudová a Lucie Gajdušková.
 • V rámci projektu Otevřené chrámy bude od května do října v každou sobotu od 11.00 do 16.00 hod. a v každou neděli od 12.00 do 17.00 hod. otevřen kostel svatého Jana Křtitele.
 • Připomínám také, že v pátky od 17.00 hod. je tichá adorace a příležitost k svátostí smíření.
 • Organizační setkání ohledně cyklopouti bude v pátek po mši sv. na faře.

5. VELIKONOČNÍ

 • Jelikož zítra 8.5. je statní volno, zvu vás na mši sv. do H.K. v 9.00 hod. Zítra v liturgii oslavujeme Pannu Marii, Prostřednici všech milostí. A odpoledne v 15.00 hod. vás zvu na májovou pobožnost u kapličky na Kopané.
 • V sobotu 13.5. na poutním místě Maria Hilf u Zlatých Hor se uskuteční „Pouť rodin“. Podrobností na plakátku.
 • Příští neděli bude sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům.
 • Také příští neděli 14.5. bude na faře od 16.00 hod. modlitební setkání mužů.
 • V rámci projektu Otevřené chrámy bude od května do října v každou sobotu od 11.00 do 16.00 hod. a v každou neděli od 12.00 do 17.00 hod. otevřen kostel svatého Jana Křtitele.
 • Připomínám také, že v pátky od 17.00 hod. je tichá adorace a příležitost k svátostí smíření.