Archiv pro měsíc: Únor 2021

2. NEDĚLE POSTNÍ

 • Děkuji za dnešní sbírku na opravy. V rámci sbírky „Svatopetrský haléř“ se vybralo: Frenštát 11469 Kč; Tichá 3415 Kč.
 • V postní době zvu k společné modlitbě křížové cesty. Ve Frenštátu vždy v pátek před mši sv. v 17.15 hod., v Tiché půl hodiny před mši sv. (čtvrtek a v neděli před mši sv. v 10.30).
 • Tento týden budeme prožívat dny duchovní obnovy:
 • Na první čtvrtek se budeme modlit za kněze a za nová povolání.
 • Na první pátek rád navštívím starší a nemocné farníky. Kdo má zájem, ať to nahlásí v kostele, na faře nebo telefonicky nejpozději do čtvrtka večera.
 • Od 16.00 do 17.00 hod. bude tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.17.15 bude pobožnost Křížové cesty a po mši sv. pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
 • Na první sobotu po ranní mši sv. bude pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Pak budou nasledovat modlitby Fatimského Apoštolátu.
 • Vzadu kostela je rozpis našeho Farního půstu. Tento týden jej obětujme „za obrácení hříšníků“. Najdete tam i Postní přípravu pro děti.
 • Zatím povolený počet osob na bohoslužbách je 10 procent místa k sezení, „přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu“.
 • Foto: Pobožnost křížové cesty na 1. pátek v měsíci

1. NEDĚLE POSTNÍ

 • V postní době zvu k společné modlitbě křížové cesty. Ve Frenštátu vždy v pátek před mši sv. v 17.15 hod., v Tiché půl hodiny před mši sv.
 • Ve středu budeme prožívat pobožnost k sv. Ritě. Můžete ještě psat intence, které budeme čist a svěřovat Bohu během té pobožnosti. Připravené lístky jsou u obrazu sv. Rity v Horním kostele. Je tam i nádoba, kde ty intence můžete nechat. Mše sv. po té pobožností bude sloužená v těch intencích. Na tu mši sv. si doneste růže, které budou na přímluvu sv. Rity požehnané, a které si pak odnesete domu, nebo je někomu podarujete.
 • Vzadu kostela je rozpis našeho Farního půstu. Najdete tam i Postní přípravu pro děti a také pomůcku „Bible na pokračování“.
 • Příští neděli 28. února bude měsíční sbírka na opravy.
 • Sobotní ranní mše sv. se ve Frenštátu posouvá na večer v 18.00 hod. do Horního kostela.
 • Svátost smíření: půl hodiny před každou mši svatou.
 • Můžete zapisovat intence na mše svaté na rok 2021.
 • Fotogalerie z Popeleční středy:

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Ve středu začíná postní doba. Popeleční středou vstupujeme do čtyřicetidenního postního období, jehož smyslem je duchovní očista člověka. Znamením popelce začíná 40–ti denní příprava na velikonoční svátky. Zvu ve středu na mši sv. s udělováním popelce.
  Ve Frenštátu: 7.30 (DK), 18.00 (HK), v Tiché v 18.00.
  Pamatujme, že Popeleční středa je dnem přísného půstu (půst od masa a půst újmy: max. 1 jídlo dosyta).
 • V postní době zvu také k modlitbě křížové cesty. Základem je rozjímání o Kristově utrpení a smrti na kříži. Při křížové cestě si připomínáme vykupitelské dílo Ježíše Krista, který se pro nás stal člověkem, trpěl za nás a byl za nás ukřižován. Ke společné modlitbě křížové cesty zvu vždy v pátek před mši sv. v 17.15 hod., v Tiché půl hodiny před mši sv.
 • V neděli 21. února se uskuteční každoroční sbírka nazvaná „Svatopetrský haléř“.
 • Další neděli (28. února) bude měsíční sbírka na opravy.
 • Sobotní ranní mše sv. se ve Frenštátu posouvá na večer v 18.00 hod. do Horního kostela.
 • Svátost smíření: půl hodiny před každou mši svatou.
 • Pátek od 17.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
 • Můžete také psat intence, které budeme čist během pobožnosti k sv. Ritě (24.2.). Připravené lístky jsou u obrazu sv. Rity v Horním kostele. Je tam i nádoba, kde ty intence můžete nechat.
 • Můžete zapisovat intence na mše svaté na rok 2021.

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • CHARITA Frenštát p. R. poslala info o Tříkrálové sbírce: Nyní již máme rozpečetěny všechny pokladničky, ve kterých se sešlo celkem 242 909,– Kč, z toho výnos pokladniček ve Frenštátu p. R. činil 26 564,– Kč. Všem štědrým dárců děkujeme!
 • Podle usnesení Vlády ČR nouzový stav je prodloužen do 14.2.2021. Pořád povolený počet osob na bohoslužbách je 10 procent místa k sezení, „přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu“.
 • Sobotní ranní mše sv. se ve Frenštátu posouvá na večer v 18.00 hod. do Horního kostela.
 • Svátost smíření: půl hodiny před každou mši svatou.
 • Pátek od 17.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
 • Můžete také psat intence, které budeme čist během pobožnosti k sv. Ritě (24.2.). Připravené lístky jsou u obrazu sv. Rity v Horním kostele. Je tam i nádoba, kde ty intence můžete nechat.
 • Můžete zapisovat intence na mše svaté na rok 2021.