Archiv pro měsíc: Září 2020

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa
Úterý – Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
Středa – Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
Čtvrtek –
Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
Pátek –
Památka sv. Andělů strážných
Sobota – Sobotní památka Panny Marie
Neděle – 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Dnes odpoledne v 16.00 hod., v rámci Triduum Modliteb Matek, zveme na společnou Adoraci Nejsvětější Svátostí Oltářní s individuálním požehnáním.
 • Zitra v H.K. nebude večerní mše sv. ale v 9.00 hod. A na Radhošti v 13.00 hod. bude sloužená mše sv. „Za ochranu počatého života“.
 • Ve čtvrtek zvu na mši sv. za kněze a za nová kněžská a řeholní povolaní.
 • Na první pátek dopoledne chci navštívit nemocných. Nahlaste je prosím do čtvrtka.
 • Pátek od 15.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
 • A po večerní páteční mši sv. bude pobožnost k Srdci Ježíšovu.
 • V sobotu po mši sv. bude pobožnost k Panně Marií.
 • Příští neděli bude výměna růžencových tajemství.
 • Do konce září je ještě možné přispět na opravy chrámů ve Svaté zemi. Běžně se koná tato sbírka během velikonoc u Božího hrobu. V naší diecézi proběhne tato sbírka formou kasičky umístěné v kostele během celého měsíce září.
 • Rozvrh hodin náboženství v našich farnostech najdete na Farních stránkách a na vývěsce.
 • Středa po mši svaté: Modlitby Matek.
 • Svátost smíření: půl hodiny před každou mší svatou.

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Svátek sv. Matouše, apoštola
Středa – Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
Neděle – 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Děkuji za dnešní sbírku na opravy ve farnosti.
 • Rozvrh hodin náboženství v našich farnostech najdete na FS a na vývěsce.
 • Zvu všechny dětí (školáky i předškoláky) s rodinami na „školní mši sv.“. Ve čtvrtek 24.9. v Tiché, v pátek 25.9. ve Frenštátě.
 • Maminky a babičky zveme na Modlitební setkání Modliteb Matek, které se uskuteční od pátku do neděle (25.–27. září) v kostelích ve Frenštátě. Podrobností najdete na plakátku.
 • V sobotu v 18.00 zveme do dolního kostela k Adoraci Nejsvětější Svátostí Oltářní s individuálním požehnáním.
 • Je možné přispět na opravy chrámů ve Svaté zemi. Běžně se koná tato sbírka během velikonoc u Božího hrobu. V naší diecézi proběhne tato sbírka formou kasičky umístěné v kostele během celého měsíce září.
 • Pondělí po mši svaté: Modlitba Breviáře.
 • Středa po mši svaté: Modlitby Matek.
 • Pátek od 17.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
 • Svátost smíření: půl hodiny před každou mší svatou.

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Svátek Povýšení svatého kříže
Úterý - Památka Panny Marie Bolestné
Středa –
Památka sv. Ludmily, mučednice
Neděle – 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Děkuji za dnešní sbírku na církevní školy.
 • Příští neděli bude měsíční sbírka na opravy ve farnosti.
 • Dnes v 15.00 hod. se bude konat u sochy Panny Marie na Bystrém Mariánská pobožnost. Je to u příležitosti 300 let od posvěcení te sochy. Udělejte si čas a přijďte.
 • V sobotu od 15.00 hod. v Katolickém domě bude setkání seniorů.
 • Hodiny náboženství v našich farnostech (kromě 3.tř) budou jak vloni. Rozpis na FS a na vývěsce.
 • Je možné přispět na opravy chrámů ve Svaté zemi. Běžně se koná tato sbírka během velikonoc u Božího hrobu. V naší diecézi proběhne tato sbírka formou kasičky umístěné v kostele během celého měsíce září.
 • Zvu všechny dětí (školáky i předškoláky) na „školní mši sv.“. Budou až ten další týden. Ve čtvrtek 24.9. v Tiché, v pátek 25.9. ve Frenštátě.
 • Pondělí po mši svaté: Modlitba Breviáře.
 • Středa po mši svaté: Modlitby Matek.
 • Pátek od 17.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
 • Svátost smíření: půl hodiny před každou mší svatou.
  Pobožnost u sochy Panny Marie na Bystrém

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Památka sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka
Úterý - Svátek Narození Panny Marie
Sobota - Jména Panny Marie
Neděle – 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V úterý se na Mariahilf koná diecézní Pouť kněží. Prosím Vás o modlitbu za nás za kněze.
 • Setkání Pastorační Rady Farnosti bude na faře ve Frenštátě ve středu (9.9.) na faře v Tiché ve čtvrtek (10.9).
 • Příští nedělí bude sbírka na církevní školy.
 • Také příští neděli v 15.00 hod. se bude konat u sochy Panny Marie na Bystrém Mariánská pobožnost. Je to u příležitosti 300 let od posvěcení sochy. Jste srdečně zváni.
 • Kdo ještě neodevzdal přihlášku do náboženství, ať to udělá co nejdříve. Od 14.9. snad už začneme vyučování.
 • Vzadu jsou k rozebrání časopisy: MAJAK a OKNO.
 • Svátost smíření: půl hodiny před každou mší svatou.
 • Pondělí po mši svaté: Modlitba Breviáře.
 • Pátek od 17.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
 • Žehnání aktovek