Archiv autora: P. Mariusz Tomasz Banaszczyk

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Radost ze vzkříšení Krista
ať naplní Vaše srdce nadějí, láskou a pokojem

a všechny Vaše stíny ať prosvítí velikonoční světlo

 • Děkuji za sbírku na opravy. Dnešní sbírka je na kněžský seminář.
 • Děkuji za přípravy svatého Triduum a Velikonočních svátků (liturgie, zpěvy, výzdoba, úklid). Děkuji každému, kdo jakkoli přiložil ruku k dílu. Děkuji také za Váš půst, ke kterému jste se letos společně zapojili.
 • Na Velikonoční Pondělí mše sv. budou v 7.30 a 9.00 hod.
 • Příští neděli v 15.00 hod. zvu do horního kostela na pobožnost k Božímu Milosrdenství. Od 14.30 se bude zpovídat.
 • Foto: Svaté Triduum

KVĚTNÁ NEDĚLE – PAŠIJOVÁ

Zpovědní služba před Velikonocemi:

Pondělí 29.3.
17.00 – 18.00 hod.
Pak po mši sv. – dle potřeby, sv. Jan Křtitel

Úterý 30.3.
7.00 – 7.30 hod.
Pak po mši sv. – dle potřeby, sv. Martin

Středa 31.3.
17.00 – 18.00 hod.
Pak po mši sv. – dle potřeby, sv. Jan Křtitel

 

 • Děkuji za sbírku na TV NOE. Dnešní sbírka je na opravy. O Velikonocích bude sbírka na kněžský seminář.
 • Děkujeme také za podporu Misií pomoci Misijního jarmarku výrobků dětí z misijního klubka.
 • Pořád se můžete zapojit k „Duchovní adopci počatého dítěte“. Lístky s modlitbou jsou na stolku v kostele.
 • Dnes odpoledne v kostele sv. Martina bude příležitost k svátosti smíření: 14.30 – 17.30 hod. Bude v té době i ticha adorace. Využijte příležitost k zpovědi ještě před svatým Triduum.
 • Další týden našeho společného farního půstu obětujme „Za pronásledované křesťany“.
 • Do čtvrtku nahlaste prosím návštěvy nemocných na Velký Pátek.
 • Jelikož pořád platí omezení počtu osob na bohoslužbách, proto letošní svaté Triduum a Velikonoční svátky zase budeme muset prožit trošku skromněji, ale tentokrát už v kostele. Abychom neobcházeli vládní nařízení a nebylo tak dáno pohoršení, prosím, abyste si letos zvolili jednou ze tři variant, jak se zúčastnit těch bohoslužeb, aby bylo to umožněno (aspoň zčásti) každému.
 • A proto přijďte do kostela:

buď 1. na ZELENÝ ČTVRTEK a pak na VELIKONOČNÍ NEDĚLI (na jednou ze 3. mší sv., jak jste zvykli),

nebo 2. na VELKÝ PÁTEK a pak na VELIKONOČNÍ NEDĚLI (na jednou ze 3. mší sv., jak jste zvykli),

nebo 3. na VELIKONOČNÍ VIGILIÍ v sobotu.

 • Pro variantu, kterou si zvolíte, si po mši sv. vyzvednete lísteček.
 • Velký Pátek: v 8.00 hod. bude KŘÍŽOVÁ CESTA v Horním Kostele. Při adoraci u Božího hrobu, bude sbírka na opravy chrámů ve Svaté zemi.
 • Bílá Sobota: v 8.00 hod. začneme modlitbou breviáře – ranními chválami v Horním Kostele a poté bude od 8.30 – 20.00 hod. kostel otevřen k modlitbě u Božího hrobu. Prosím, abyste se psali na adorační stráž, která je rozepsaná po 30 min. (ale se můžete zapsat i na víc, než 30 min.). Je to nutné pro zajištění bezpečností v kostele.
 • Na slavnost Vzkříšení Páně se budou žehnat velikonoční pokrmy.

5. NEDĚLE POSTNÍ

 • Děkuji za dnešní sbírku na TV NOE. Sbírka příští neděle 28. března bude měsíční sbírka na opravy.
 • Ve středu budeme prožívat pobožnost k sv. Ritě. Můžete ještě psat intence, které budeme čist a svěřovat Bohu během té pobožnosti. Připravené lístky jsou u obrazu sv. Rity v Horním kostele. Je tam i nádoba, kde ty intence můžete nechat. Mše sv. po té pobožností bude sloužená v těch intencích. Na tu mši sv. si doneste růže, které budou na přímluvu sv. Rity požehnané, a které si pak odnesete domu, nebo je někomu podarujete.
 • Ve čtvrtek budeme prožívat slavnost Zvěstování Páně. Je to den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti. I my se chceme připojit k těmto modlitbám, proto Vás srdečně zvu do kostela na mši svatou buď ve čtvrtek v 7.30 hod., nebo ve vigilií té slavnosti tj. ve středu v 18.00 hod. Budete se také mohli zapojit k „Duchovní adopci počatého dítěte“.
 • Křížová cesta ke kapli sv. Marka se letos neuskuteční.
 • V noci ze soboty na neděli 28. 3. posouváme hodiny o jednu hodinu dopředu (letní čas).
 • Příští neděli budeme při mších svatých žehnat ratolesti.
 • Příští neděli v kostele sv. Martina bude příležitost k svátosti smíření: 14.30 – 17.30 hod. Bude v té době i ticha adorace. Využijte příležitost k zpovědi ještě před svatým Triduum
 • Další týden našeho společného farního půstu obětujme „Za nemocné a umírající“.
 • Od 14. do 21. března bude v kostele probíhat Misijní jarmark výrobků dětí z misijního klubka. Zakoupením výrobků a vložením peněz do přiložené pokladničky pomáháte potřebným v misijních oblastech skrze Papežská misijní díla. Uvedené ceny jsou pouze doporučené. Děkujeme za Váš dar, za to, že myslíte na druhé. Heslo misijních klubek je „Děti pomáhají dětem“… a my doplníme – i díky Vám!
 • V postní době zvu k společné modlitbě křížové cesty. Vždy v pátek před mši sv. v 17.15 hod.
 • Svátost smíření: půl hodiny před mši svatou.
 • Můžete zapisovat intence na mše svaté na rok 2021.
 • Zatím povolený počet osob na bohoslužbách je 10 procent místa k sezení, „přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu“.

4. NEDĚLE POSTNÍ – LAETARE

 • Ve středu 17. 3. při mši svaté v 18.00 hod. se bude udělovat svátost pomazání nemocných. (od 17.00 hod. bude příležitost ke sv. smíření). Přistoupit k této svátosti mohou staří lidé důchodového věku nebo lidé, trpící vážnou nemocí. Svátost nemocných se přijímá jednou ročně, v případě zhoršení nemoci nebo ohrožení života se může přijmout ještě jednou.
 • pátek bude slavnost sv. Josefa. Je to doporučený svátek proto zvu na mši sv. v 18.00 hod.
 • Sbírka příští neděle bude na TV Noe. Za dva týdny bude naše měsíční sbírka na opravy.
 • Další týden našeho společného farního půstu obětujme „Za posvěcení rodin“. Pořád se ještě můžete připojit.
 • Můžete také psat intence, které budeme čist během pobožnosti k sv. Ritě (24.3.). Připravené lístky jsou u obrazu sv. Rity v Horním kostele. Je tam i nádoba, kde ty intence můžete nechat.
 • V postní době zvu k společné modlitbě křížové cesty. V každý pátek před mši sv. v 17.15 hod.
 • Svátost smíření: půl hodiny před každou mši svatou.
 • Můžete zapisovat intence na mše svaté na rok 2021.
 • Zatím povolený počet osob na bohoslužbách je 10 procent místa k sezení, „přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu“.

3. NEDĚLE POSTNÍ

Mše svaté v době omezení:

Horní kostel:
Sobota: 18.00 (s nedělní platností)
Neděle: 7.30 9.00 10.30
Pondělí: 18.00
Středa: 18.00
Pátek: 18.00

Dolní kostel:
Úterý: 7.30
Čtvrtek: 7.30

 • Děkuji za sbírku na opravy.
 • V postní době zvu k společné modlitbě křížové cesty. V každý pátek před mši sv. v 17.15 hod.
 • Vzadu kostela je rozpis našeho Farního půstu. Další týden půstu obětujme „za duše v očistci“. Najdete tam i Postní přípravu pro děti.
 • Sobotní ranní mše sv. se ve Frenštátu posouvá na večer v 18.00 hod. do Horního kostela.
 • Svátost smíření: půl hodiny před každou mši svatou.
 • Můžete zapisovat intence na mše svaté na rok 2021.
 • Zatím povolený počet osob na bohoslužbách je 10 procent místa k sezení, „přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu“.

2. NEDĚLE POSTNÍ

 • Děkuji za dnešní sbírku na opravy. V rámci sbírky „Svatopetrský haléř“ se vybralo: Frenštát 11469 Kč; Tichá 3415 Kč.
 • V postní době zvu k společné modlitbě křížové cesty. Ve Frenštátu vždy v pátek před mši sv. v 17.15 hod., v Tiché půl hodiny před mši sv. (čtvrtek a v neděli před mši sv. v 10.30).
 • Tento týden budeme prožívat dny duchovní obnovy:
 • Na první čtvrtek se budeme modlit za kněze a za nová povolání.
 • Na první pátek rád navštívím starší a nemocné farníky. Kdo má zájem, ať to nahlásí v kostele, na faře nebo telefonicky nejpozději do čtvrtka večera.
 • Od 16.00 do 17.00 hod. bude tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.17.15 bude pobožnost Křížové cesty a po mši sv. pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
 • Na první sobotu po ranní mši sv. bude pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Pak budou nasledovat modlitby Fatimského Apoštolátu.
 • Vzadu kostela je rozpis našeho Farního půstu. Tento týden jej obětujme „za obrácení hříšníků“. Najdete tam i Postní přípravu pro děti.
 • Zatím povolený počet osob na bohoslužbách je 10 procent místa k sezení, „přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu“.
 • Foto: Pobožnost křížové cesty na 1. pátek v měsíci

1. NEDĚLE POSTNÍ

 • V postní době zvu k společné modlitbě křížové cesty. Ve Frenštátu vždy v pátek před mši sv. v 17.15 hod., v Tiché půl hodiny před mši sv.
 • Ve středu budeme prožívat pobožnost k sv. Ritě. Můžete ještě psat intence, které budeme čist a svěřovat Bohu během té pobožnosti. Připravené lístky jsou u obrazu sv. Rity v Horním kostele. Je tam i nádoba, kde ty intence můžete nechat. Mše sv. po té pobožností bude sloužená v těch intencích. Na tu mši sv. si doneste růže, které budou na přímluvu sv. Rity požehnané, a které si pak odnesete domu, nebo je někomu podarujete.
 • Vzadu kostela je rozpis našeho Farního půstu. Najdete tam i Postní přípravu pro děti a také pomůcku „Bible na pokračování“.
 • Příští neděli 28. února bude měsíční sbírka na opravy.
 • Sobotní ranní mše sv. se ve Frenštátu posouvá na večer v 18.00 hod. do Horního kostela.
 • Svátost smíření: půl hodiny před každou mši svatou.
 • Můžete zapisovat intence na mše svaté na rok 2021.
 • Fotogalerie z Popeleční středy:

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Ve středu začíná postní doba. Popeleční středou vstupujeme do čtyřicetidenního postního období, jehož smyslem je duchovní očista člověka. Znamením popelce začíná 40–ti denní příprava na velikonoční svátky. Zvu ve středu na mši sv. s udělováním popelce.
  Ve Frenštátu: 7.30 (DK), 18.00 (HK), v Tiché v 18.00.
  Pamatujme, že Popeleční středa je dnem přísného půstu (půst od masa a půst újmy: max. 1 jídlo dosyta).
 • V postní době zvu také k modlitbě křížové cesty. Základem je rozjímání o Kristově utrpení a smrti na kříži. Při křížové cestě si připomínáme vykupitelské dílo Ježíše Krista, který se pro nás stal člověkem, trpěl za nás a byl za nás ukřižován. Ke společné modlitbě křížové cesty zvu vždy v pátek před mši sv. v 17.15 hod., v Tiché půl hodiny před mši sv.
 • V neděli 21. února se uskuteční každoroční sbírka nazvaná „Svatopetrský haléř“.
 • Další neděli (28. února) bude měsíční sbírka na opravy.
 • Sobotní ranní mše sv. se ve Frenštátu posouvá na večer v 18.00 hod. do Horního kostela.
 • Svátost smíření: půl hodiny před každou mši svatou.
 • Pátek od 17.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
 • Můžete také psat intence, které budeme čist během pobožnosti k sv. Ritě (24.2.). Připravené lístky jsou u obrazu sv. Rity v Horním kostele. Je tam i nádoba, kde ty intence můžete nechat.
 • Můžete zapisovat intence na mše svaté na rok 2021.

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • CHARITA Frenštát p. R. poslala info o Tříkrálové sbírce: Nyní již máme rozpečetěny všechny pokladničky, ve kterých se sešlo celkem 242 909,– Kč, z toho výnos pokladniček ve Frenštátu p. R. činil 26 564,– Kč. Všem štědrým dárců děkujeme!
 • Podle usnesení Vlády ČR nouzový stav je prodloužen do 14.2.2021. Pořád povolený počet osob na bohoslužbách je 10 procent místa k sezení, „přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu“.
 • Sobotní ranní mše sv. se ve Frenštátu posouvá na večer v 18.00 hod. do Horního kostela.
 • Svátost smíření: půl hodiny před každou mši svatou.
 • Pátek od 17.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
 • Můžete také psat intence, které budeme čist během pobožnosti k sv. Ritě (24.2.). Připravené lístky jsou u obrazu sv. Rity v Horním kostele. Je tam i nádoba, kde ty intence můžete nechat.
 • Můžete zapisovat intence na mše svaté na rok 2021.

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Děkuji za sbírku na Biblický apoštolát. Vybralo se: Frenštát 9097 Kč; Tichá 2910 Kč.
 • V úterý slavíme svátek Uvedení Páně do chrámu. Zvu na mši sv. s žehnáním svíček a průvodem buď ve Frenštátu v Dolním kostele v 7.30 hod., nebo v Tiché v 18.00. Doneste si svíčky: Hromnice.
 • Ve středu si připomínáme svatého Blažeje, biskupa a mučedníka, ochránce před nemocemi dýchacích cest. Po mši svaté se bude udělovat Svatoblažejské požehnání.
 • Tento týden budeme prožívat dny duchovní obnovy:
 • Na první čtvrtek ráno zvu na mši sv. za kněze a za nová povolání.
 • Na první pátek rád navštívím starší a nemocné farníky. Kdo má zájem, ať to nahlásí v kostele, na faře nebo telefonicky nejpozději do čtvrtka večera.
 • Od 16.00 hod. bude tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření. Po mši sv. pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
 • Také v pátek se bude žehnat chleba ke cti sv. Agáty.
 • Na první sobotu po ranní mši sv. bude pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Pak budou nasledovat modlitby Fatimského Apoštolátu.
 • Podle usnesení Vlády ČR nouzový stav je prodloužen do 14.2.2021. Pořád povolený počet osob na bohoslužbách je 10 procent místa k sezení, „přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu“.
 • Svátost smíření: půl hodiny před každou mši svatou.
 • Můžete také psat intence, které budeme čist během pobožnosti k sv. Ritě (24.2.). Připravené lístky jsou u obrazu sv. Rity v Horním kostele. Je tam i nádoba, kde ty intence můžete nechat.
 • Můžete zapisovat intence na mše svaté na rok 2021.