Archiv autora: P. Mariusz Tomasz Banaszczyk

4. ADVENTNÍ

 • Podle usnesení Vlády ČR ze dne 14. 12. 2020 je od pátku 18. prosince 2020 povolený počet osob na bohoslužbách v kostele do výše 20 procent místa k sezení. Toto krizové opatření vlády platí od 18. prosince 2020 od 00:00 hodin a potrvá do 23. prosince 2020 do 23:59, „přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu“.
 • Pro naše farnosti to znamená: v Dolním kostele – 26 osob; v Horním kostele – 60 osob; v kostele v Tiché – 40 osob.
 • Z toho důvodu na štědrý den nebude půlnoční mše sv., ale zato na Svátek Božího Narození (25.12.) a v neděli sv. Rodiny (27.12) bude přidaná další mše sv., jak ve Frenštátě, tak i v Tiché. Dnes při odchodu z kostela nahlaste prosím, které mše sv. se plánujete zúčastnit (z důvodů omezení počtu lidi).
 • Betlémské světlo - i přes vládní nařízení se podařilo skautům dojednat na ministerstvu zdravotnictví výjimku pro rozvoz Betlémského světla. A tak v naší farnosti si jej můžete přijít zapálit a přenést do svých domovů ve dnech a čase:

sobota 19. 12. od 12:00 hod. do 16:00 hod.

neděle 20. 12. od 9:00 hod. do 16:00 hod.

pondělí 21. 12. středa 23. 12. vždy v době od 9:00 hod. do 16:00 hod.

Betlémské světlo bude umístěno v předsíni kostela sv. Martina (D. K.)

 • Děkuji za dnešní sbírku NA OPRAVY.
 • Vzadu kostela můžete přispět na misie (do kasičky) nebo v rámci „Misijního jarmarku“.
 • Ve středu po mši sv. bude první pobožnost k sv. Ritě, patronce v beznadějných a neřešitelných situacích.
 • Možnost návštěvy kostela a modlitby u „Jesliček“ bude v dolním kostele sv. Martina 25. prosince od 14 do 17 hodin. Zveme každého a zvlášť rodiny s dětmi.
 • Pokud si vzpomínáte, uváděli jsme v prosincovém čísle MAJAKu, že se opět uskuteční na svátek sv. Štěpána v sobotu 26. prosince „Zpívání u jesliček“ spolu v Valašským souborem písní a tanců. Vzhledem k vládnímu nařízení tuto krásnou a tradiční akci jsme nucení zrušit.
 • Příští neděli si manžele sednou spolu. Bude obnova manželských slibů. Můžete si také do kostela donést víno, které požehnáme u příležitosti svátku sv. Jana, apoštola.

Zpovědní služba před Božím Narozením:

 • 20.12. Neděle: 15.00 – 17.00 hod. (D.K. sv. Martina)
 • 21.12. Pondělí: 17.00 – 18.00 hod.; pak po mši sv. do posledního penitenta (H.K. sv. Jana Křtitele)
 • 23.12. Středa: 17.00 – 18.00 hod.; pak po mši sv. do posledního penitenta (H.K. sv. Jana Křtitele)

Betlémské světlo

 • Betlémské světlo - i přes vládní nařízení se podařilo skautům dojednat na ministerstvu zdravotnictví výjimku pro rozvoz Betlémského světla. A tak v naší farnosti si jej můžete přijít zapálit a přenést do svých domovů ve dnech a čase:
 • sobota 19. 12. od 12:00 hod. do 16:00 hod.
 • neděle 20. 12. od 9:00 hod. do 16:00 hod.
 • pondělí 21. 12. až středa 23. 12. vždy v době od 9:00 hod. do 16:00
 • Betlémské světlo bude umístěno v předsíni kostela sv. Martina (D. K.)

3. ADVENTNÍ

 • Děkuji za dnešní sbírku na TV Noe. Za týden (20.12.) bude sbírka NA OPRAVY.
 • V letošním roce roráty budeme prožívat při večerních mších sv.
 • Vzadu kostela můžete přispět na misie (do kasičky).
 • Pondělí po mši svaté: Modlitba Breviáře.
 • Pátek od 17.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
 • Svátost smíření: půl hodiny před každou mší svatou.
 • ZPOVÍDÁNÍ PŘED VÁNOCEMI
  v kostele sv. Martina (D.K.)
  20.12. Neděle: 15.00 – 17.00 hod.
  21.12. Pondělí: 17.00 – 18.00 hod.; pak po mši sv. do posledního penitenta
  23.12. Středa: 17.00 – 18.00 hod.; pak po mši sv. do posledního penitenta

 • Nařízením Vlády ČR je od čtvrtku 3. 12. 2020 počet osob na bohoslužbách stanoven podle kapacity míst k sezení v daném kostele:
 • bod II/10.b): „Shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 30% míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu“.
 • Pro naše farnosti to znamená: v Dolním kostele – 40 osob; v Horním kostele – 90 osob; v kostele v Tiché – 60 osob.
 • Nařízení vlády umožňuje i další hromadné akce ve vnitřních prostorách: modlitební setkání, modlitby matek, jiná společenství do počtu 10 osob.
 • Výuka na ZŠ běží, proto budeme pokračovat také ve výuce náboženství, samozřejmě s ohledem na pravidla stanovená školou. Na faře pokračuje i příprava dětí k 1. sv. přijímání.
 • Od 6. prosince do 18. prosince bude v našich kostelech probíhat Adventní misijní jarmark výrobků dětí z misijního klubka. Zakoupením výrobků a vložením peněz do přiložené pokladničky pomáháte potřebným v misijních oblastech skrze Papežská misijní díla. Uvedené ceny jsou pouze doporučené, všechno, co dáte, je Váš dar pro děti v misiích. Děkujeme za to, že myslíte na druhé. Heslo misijních klubek je Děti pomáhají dětem… a my doplníme – i díky Vám!
 • Čeští a moravští biskupové se společně obracejí na věřící, vyzývají je k postu za ukončení pandemie. Přidejme se první tři středy v prosinci – 2., 9. a 16. k věřícím v celé naší zemi.
 • Můžete už zapsat intence na mše svaté na rok 2021, zatím jen na první pololetí.

2. ADVENTNÍ

 • Nařízením Vlády ČR je od čtvrtku 3. 12. 2020 počet osob na bohoslužbách stanoven podle kapacity míst k sezení v daném kostele:
 • bod II/10.b): „Shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 30% míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu“.
 • Pro naše farnosti to znamená: v Dolním kostele – 40 osob; v Horním kostele – 90 osob; v kostele v Tiché – 60 osob.
 • V úterý 8. prosince je slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Je to „doporučený svátek“. Na mši sv. zvu i v pondělí v předvečer teto slavnosti.
 • Dobu adventní, dobu očekávání a ztišení se před vánocemi (snad už) prožijeme v letošním roce při rorátních mších svatých. Bude to při večerních mších sv. Tento týden ve středu a pátek, čtvrtek (Tichá).
 • Nařízení vlády umožňuje i další hromadné akce ve vnitřních prostorách: modlitební setkání, modlitby matek, jiná společenství do počtu 10 osob.
 • Výuka na ZŠ běží, proto budeme pokračovat také ve výuce náboženství na 1. stupni, samozřejmě s ohledem na pravidla stanovená školou. Na faře pokračuje i příprava dětí k 1. sv. přijímání.
 • V kostele můžete přispět na misie do kasičky po celou dobu adventní.
 • Od 6. prosince do 18. prosince bude v našich kostelech probíhat Adventní misijní jarmark výrobků dětí z misijního klubka. Zakoupením výrobků a vložením peněz do přiložené pokladničky pomáháte potřebným v misijních oblastech skrze Papežská misijní díla. Uvedené ceny jsou pouze doporučené, všechno, co dáte, je Váš dar pro děti v misiích. Děkujeme za to, že myslíte na druhé. Heslo misijních klubek je Děti pomáhají dětem… a my doplníme – i díky Vám!
 • Příští neděli (13.12.) bude sbírka na TV Noe. Za dva týdny (20.12.) NA OPRAVY.
 • Čeští a moravští biskupové se společně obracejí na věřící, vyzývají je k postu za ukončení pandemie. Přidejme se první tři středy v prosinci – 2., 9. a 16. k věřícím v celé naší zemi.
 • Můžete už zapsat intence na mše svaté na rok 2021, zatím jen na první pololetí.
 • Pondělí po mši svaté: Modlitba Breviáře.
 • Středa po mši svaté na faře: Setkání mužů.
 • Pátek od 17.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
 • Svátost smíření: půl hodiny před každou mší svatou.

Bohoslužby od 3.12

Nařízením Vlády ČR je od čtvrtku 3. 12. 2020 počet osob na bohoslužbách stanoven podle kapacity míst k sezení v daném kostele:

bod II/10.b): „Shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 30% míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu“

Pro naše farnosti to znamená:

 • v Dolním kostele – 40 osob
 • v Horním kostele – 90 osob
 • v kostele v Tiché – 60 osob

(včetně kněze a osob zajišťujících bohoslužbu)

Proto v neděli 6.12. obě mše sv. budou sloužený v Horním kostele!

1. ADVENTNÍ

V prvním adventním týdnu modleme se zvlášť:
za počaté dětí, aby rodiče přijali každé z nich.
za ty, kteří mají problémy s početím dítěte.
za ty, kdo čekají dítě, prosme o šťastné narození.

 

 • ŽEHNÁNÍ ADVENTNÍCH VĚŇCŮ pro Ty, kteří se nemohu zúčastnit mše sv., bude také v neděli po mši sv. v 9.00 hod.
 • Dnes začíná nový církevní rok a Advent – čtyřtýdenní doba přípravy na oslavy narození Ježíše Krista.
 • Tento týden je možná účast na bohoslužbách, svatbách a pohřbech zatím do max. počtu 20 osob včetně služby. Proto Vás žádám, abyste dali přednost těm, kteří mají sjednaný úmysl mše sv.
 • Výuka na ZŠ běží, proto budeme pokračovat také ve výuce náboženství na 1. stupni, samozřejmě s ohledem na pravidla stanovená školou. Na faře pokračuje i příprava dětí k 1. sv. přijímání.
 • Vzhledem k vývoji pandemické situace v letošním roce neproběhla sbírka na misie. V kostele můžete přispět na misie do kasičky po celou dobu adventní. Můžete také pomoci koupí Misijního Kalendáře na 2021 rok.
 • Z ohledu na omezený počet lidi na bohoslužbách, obě nedělní mše sv. budou zatím sloužený v kostele sv. Martina (D.K.). Mši sv. v 9.00 hod. se budeme snažit ještě také vysílat on-line.
 • Ti, kteří se nemohu zúčastnit mše sv., mají možnost přijmout Eucharistií po mši sv. (cca do půl hod. po ukončení mše sv.). V neděli: v DK po druhé mši sv. do 11.00 hod.; v Tiché do 12.00 hod.
 • Svátost smíření: půl hodiny před každou mši svatou.
 • Na 1. pátek od 16.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
 • Příští neděli v Tiché budeme prožívat Farní Pouť ke cti sv. Mikuláše, patrona farnosti. Bohužel budeme muset i ten den dodržovat nařízení vlády ohledně počtu lidi na bohoslužbě.
 • Čeští a moravští biskupové se společně obracejí na věřící, vyzývají je k postu za ukončení pandemie. Přidejme se první tři středy v prosinci – 2., 9. a 16. k věřícím v celé naší zemi.
 • Můžete už zapsat intence na mše svaté na rok 2021, zatím jen na první pololetí.
 • Otec biskup Martin připomíná, že platí dispens od osobní účasti na nedělní mši svaté. Využívejte příležitosti sledovat mši svatou prostřednictvím křesťanských sdělovacích prostředků a videopřenosů. Společně se můžeme spojit v modlitbě zejména každý večer ve 20 hodin. Modlitbu růžence můžete sledovat v přímém přenosu na YouTube diecéze v úterý, ve čtvrtek a v sobotu.

KRISTA KRÁLE

ŽEHNÁNÍ ADVENTNÍCH VĚŇCŮ pro Ty, kteří se nemohu zúčastnit mše sv., bude také v neděli po mši sv. v 9.00 hod.

 • Dnes slavíme slavnost Ježíše Krista Krále. Jsme u sklonku liturgického roku. Za týden začíná nový církevní rok a Advent – čtyřtýdenní doba přípravy na oslavy narození Ježíše Krista. Ve všech kostelích budeme při mši svaté žehnat adventní věnce.
 • Nařízením Vlády ČR se od 18. 11. 2020 nastavují omezení v boji proti pandemii podle nového Proti Epidemického Systému „PES“. Podle toho nařízení je tento týden možná účast na bohoslužbách, svatbách a pohřbech zatím do max. počtu 15 osob včetně služby. Proto Vás žádám, abyste dali přednost těm, kteří mají sjednaný úmysl mše sv.
 • Výuka na ZŠ byla obnovena, proto budeme také pokračovat ve výuce náboženství, v pondělí 23. listopadu zatím jen 1. – 2. třída, samozřejmě s ohledem na pravidla stanovená školou.
 • Vzhledem k vývoji pandemické situace v letošním roce neproběhla sbírka na misie. V kostele můžete přispět na misie do kasičky po celou dobu adventní. Můžete také pomoci koupí Misijního Kalendáře na 2021 rok.
 • Z ohledu na omezený počet lidi na bohoslužbách, obě nedělní mše sv. budou zatím sloužený v kostele sv. Martina (D.K.). Mši sv. v 9.00 hod. se budeme snažit ještě také vysílat on-line.
 • Ti, kteří se nemohu zúčastnit mše sv., mají možnost přijmout Eucharistií po mši sv. (cca do půl hod. po ukončení mše sv.). V neděli: v DK po druhé mši sv. do 11.00 hod.; v Tiché do 12.00 hod.
 • Svátost smíření: půl hodiny před každou mši svatou.
 • Pátek od 17.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
 • Můžete už zapsat intence na mše svaté na rok 2021, zatím jen na první pololetí.
 • Otec biskup Martin připomíná, že platí dispens od osobní účasti na nedělní mši svaté. Využívejte příležitosti sledovat mši svatou prostřednictvím křesťanských sdělovacích prostředků a videopřenosů. Společně se můžeme spojit v modlitbě zejména každý večer ve 20 hodin. Modlitbu růžence můžete sledovat v přímém přenosu na YouTube diecéze v úterý, ve čtvrtek a v sobotu.

Bohoslužby od 18.11.2020

Nařízením Vlády ČR se od 18. 11. 2020 nastavují omezení v boji proti pandemii podle nového Proti Epidemického Systému „PES“

Podle toho nařízení je od středy 18.11 možná na bohoslužbách, svatbách a pohřbech účast 15 osob.

Toto opatření platí do 20.11., což je zatím konec nouzového stavu. Předpokládá se ale, že tento bude prodloužen a omezení budou platit dále i o nejbližším víkendu.
Další rozvolnění by mohlo přijít v příštím týdnu.

Nejbližší mše svaté v kostele sv. Martina ve Frenštátě p.R.:

pátek 18.00 hod.
sobota 7.30 hod.

Možnost přijmout sv. přijímání pro ostatní věřící bude po každé té mši sv.
(do 19.00 hod nebo do 8.30)

Zemřel P. Petr Dokládal

V pátek 23.10.2020 ve 14.30 hod. zemřel v nemocnici v Novém Jičíně P. Petr Dokládal. Mše svatá v kostele sv. Václava ve Starém Jičíně bude ve čtvrtek 29. 10. 2020 v 9 hod.

Po mši svaté bude převezen do kostela sv. Alfonse a Panny Marie Fatimské v Koclířově u Svitav, kde bude tentýž den, 29. 10. 2020 ve 13.00 hod. mše svatá a po skončení bude uložen do hrobu na hřbitově, u farního kostela sv. Filomény a Jakuba v Koclířově.

V naší farnosti působil v letech 1992 – 1997.

více informaci zde.