Archiv autora: P. Mariusz Tomasz Banaszczyk

POUŤ K SV. JANU KŘTITELI (13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ)

 • Děkuji za sbírku na opravy.
 • Dnes odpoledne zvu na pobožnost k sv. Janu Křtiteli. Začne v 15.00 hod u kapličky na Dílech.
 • V úterý slavíme Slavnost sv. Apoštolů Petra a Pavla. Je to doporučený svátek. Zvu na jeho oslavu buď v úterý ráno nebo už v pondělí večer při mši sv. z vigilie tohoto svátku.
 • Na první čtvrtek se budeme modlit za kněze a za nová povolání.
 • Na první pátek rád navštívím starší a nemocné farníky. Kdo má zájem, ať to nahlásí v kostele, na faře nebo telefonicky nejpozději do čtvrtka večera.
 • Od 16.00 hod. bude tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření. Po mši sv. bude pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
 • Na první sobotu po ranní mši sv. bude pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Pak budou nasledovat modlitby Fatimského Apoštolátu.
 • Od středy 14.7. do soboty 17.7. proběhne pěší pouť na Velehrad. Vycházet se bude od DK ráno. Na každý den vychází přibližně 30 km. Podrobnější popis cesty je na nástěnce. Zájemci, hlaste se u Katky Siudové do 30.6. (tel. 736 612 409).
 • Pamatujme, že při bohoslužbách je nadále potřeba používat roušky nebo respirátory a při vstupu do kostela si dezinfikovat ruce. Pokud nejste členy jedné domácnosti dodržujte také dvoumetrové rozestupy mezi účastníky bohoslužeb.
 • Pondělí po mši sv.: modlitba breviáře.
 • Svátost smíření: půl hodiny před mši svatou.
 • Můžete zapisovat intence na mše svaté na rok 2021.
 • Fotogalerie z Pobožnosti na Dílech

12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Děkuji za dnešní sbírku na opravy.
 • Ve středu zase budeme prožívat pobožnost k sv. Ritě. Můžete ještě psat intence, které budeme čist a svěřovat Bohu během té pobožnosti. Připravené lístky jsou u obrazu sv. Rity v Horním kostele. Je tam i nádoba, kde ty intence můžete nechat. Mše sv. po té pobožností bude sloužená v těch intencích. Na tu mši sv. si doneste růže, které budou na přímluvu sv. Rity požehnané, a které si pak odnesete domu, nebo je někomu podarujete.
 • Také ve středu, po večerní mši sv., bude na faře modlitební setkání chlapů.
 • V pátek na mši sv. budeme děkovat za školní a katechetický „rok“. Proto na tu mši sv. zvu přede vším děti, mládež a také jejich rodiče a prarodiče.
 • V neděli 27.6. budeme v našem filiálním kostele prožívat pouť k sv. Janu Křtiteli. A odpoledne zveme na pobožnost k tomuto světci. Začne v 15.00 hod u kapličky na Dílech.
 • Od středy 14.7. do soboty 17.7. proběhne pěší pouť na Velehrad. Vycházet se bude od DK ráno. Na každý den vychází přibližně 30 km. Podrobnější popis cesty je na nástěnce. Zájemci, hlaste se u Katky Siudové do 30.6. (tel. 736 612 409).
 • Pamatujme, že při bohoslužbách je nadále potřeba používat roušky nebo respirátory a při vstupu do kostela si dezinfikovat ruce. Pokud nejste členy jedné domácnosti dodržujte také dvoumetrové rozestupy mezi účastníky bohoslužeb.
 • Pondělí po mši sv.: modlitba breviáře.
 • Pátek od 17.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
 • Svátost smíření: půl hodiny před mši svatou.
 • Můžete zapisovat intence na mše svaté na rok 2021.

11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Příští neděli bude měsíční sbírka na opravy.
 • Pamatujme, že při bohoslužbách je nadále potřeba používat roušky nebo respirátory a při vstupu do kostela si dezinfikovat ruce. Pokud nejste členy jedné domácnosti dodržujte také dvoumetrové rozestupy mezi účastníky bohoslužeb.
 • Pátek od 17.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
 • Svátost smíření: půl hodiny před mši svatou.

10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Ve středu je den modliteb naši farnosti za bohoslovce, a bohoslovců za farnost Frenštát p.R.
 • Také ve středu, po večerní mši sv., bude na faře modlitební setkání chlapů.
 • V pátek je Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Zvu na slavnostní mši sv. v 18.00 hod. Od 17.00 hod. bude tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
 • Na faře pokračujeme ve výuce náboženství.
 • Vzadu kostela si můžete vyzvednout náš časopis MAJAK.

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

 • Děkuji za sbírku na charitu.
 • Dnes odpoledne zvu na Májovou pobožnost na Horečkách u Panny Marie Lurdské. Začneme v 15.00.
 • V pondělí bude poslední už Májová pobožnost.
 • Tento týden budeme prožívat dny duchovní obnovy:
 • Na první čtvrtek, který je zároveň Slavnosti Těla a Krve Páně se budeme modlit za kněze a za nová povolání. Bude i mše sv. v 18.00 v horním kostele.
 • Na první pátek rád navštívím starší a nemocné farníky. Kdo má zájem, ať to nahlásí v kostele, na faře nebo telefonicky nejpozději do čtvrtka večera.
 • Od 16.00 hod. bude tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření. Po mši sv. bude pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
 • Na první sobotu po ranní mši sv. bude pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Pak budou nasledovat modlitby Fatimského Apoštolátu.
 • Svíce sv. Rity jsme přesunuli na oltář Panny Marie u obrazu sv. Rity.
 • Na faře pokračujeme ve výuce náboženství.
 • POZOR ! ! ! Obě nedělní mše sv. pořád ještě budou v horním kostele !
 • Pamatujme, že při bohoslužbách je nadále potřeba používat roušky nebo respirátory a při vstupu do kostela si dezinfikovat ruce. Pokud nejste členy jedné domácnosti dodržujte také dvoumetrové rozestupy mezi účastníky bohoslužeb.
 • Svátost smíření: půl hodiny před mši svatou.
 • Můžete zapisovat intence na mše svaté na rok 2021.
 • Fotogalerie z Májové pobožnosti na Horečkách

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

 • POZOR ! ! ! Od příští neděle 30.5. budou ve Frenštátě zase jen dvě dopolední mše sv.: 7.30 a 9.00 (nebude už mše sv. v 10.30). Obě ale pořád ještě budou v horním kostele !
 • Děkuji za sbírku na opravy. Dnešní sbírka je na diecézní charitu.
 • Ve středu, po večerní mši sv. a májové pobožnosti bude na faře modlitební setkání chlapů.
 • Májové pobožností“ jsou v pondělí, středu a pátek hned po večerní mši sv.
 • Májovou pobožnost“ na Horečkách u Panny Marie Lurdské plánujeme na poslední květnovou neděli 30.5. v 15.00 hod.
 • Biskupství ostravsko-opavské spolu s Centrem pro rodinu a sociální péči srdečně zvou v úterý 25. 5. 2021 v 9:15 všechny seniory osobně nebo online na Diecézní setkání seniorů s biskupem Martinem. Při osobní účasti: respirátory třídy FFTP2. Osobně: Katedrála Božského Spasitele v Ostravě. Online: https://www.doo.cz/pastoracni-aktivity/seniori/ Program: Loretánská litanie, mše svatá, přednáška.
 • Od tohoto týdne začne po dlouhé době na faře výuka náboženství.
 • V pátek po večerní mši sv. zvu do horního kostela rodiče děti, které se připravuji na 1. sv. přijímání.
 • Pamatujme, že při bohoslužbách je nadále potřeba používat roušky nebo respirátory a při vstupu do kostela si dezinfikovat ruce. Pokud nejste členy jedné domácnosti dodržujte také dvoumetrové rozestupy mezi účastníky bohoslužeb.
 • Pátek od 17.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
 • Svátost smíření: půl hodiny před mši svatou.
 • Můžete zapisovat intence na mše svaté na rok 2021.

Foto: pobožnost k sv. Ritě

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 • Děkuji za dnešní sbírku na opravy. Za týden bude sbírka na diecézní charitu.
 • Ve středu zase budeme prožívat pobožnost k sv. Ritě. Můžete ještě psat intence, které budeme čist a svěřovat Bohu během té pobožnosti. Připravené lístky jsou u obrazu sv. Rity v Horním kostele. Je tam i nádoba, kde ty intence můžete nechat. Mše sv. po té pobožností bude sloužená v těch intencích. Na tu mši sv. si doneste růže, které budou na přímluvu sv. Rity požehnané, a které si pak odnesete domu, nebo je někomu podarujete.
 • Májové pobožností“ jsou v pondělí, středu a pátek hned po večerní mši sv.
 • V sobotu večer, na vigilii Slavností seslání Ducha sv., zvu na večerní adoraci. Začne v 19.00 hod. v dolním kostele.
 • Májovou pobožnost“ na Horečkách u Panny Marie Lurdské plánujeme na poslední květnovou neděli 30.5. v 15.00.
 • Pamatujme, že při bohoslužbách je nadále potřeba používat roušky nebo respirátory a při vstupu do kostela si dezinfikovat ruce. Pokud nejste členy jedné domácnosti dodržujte také dvoumetrové rozestupy mezi účastníky bohoslužeb.
 • Pátek od 17.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
 • Svátost smíření: půl hodiny před mši svatou.
 • Můžete zapisovat intence na mše svaté na rok 2021.

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 • Děkuji za dnešní sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům. Za týden bude sbírka na opravy.
 • Ve středu po mši sv., zvu na setkání chlapů (na faře).
 • Ve čtvrtek slavíme Slavnost Nanebevstoupení Páně. Je to doporučený svátek. Zvu na jeho oslavu buď ve čtvrtek ráno nebo už ve středu večer při mši sv. z vigilie tohoto svátku.
 • Měsíc květen je zvlášť zasvěcený Matce Boží Panně Marii. Proto zvu na „májové pobožností“. V pondělí, středu a pátek hned po večerní mši sv.
 • Pamatujme, že při bohoslužbách je nadále potřeba používat roušky nebo respirátory a při vstupu do kostela si dezinfikovat ruce. Pokud nejste členy jedné domácnosti dodržujte také dvoumetrové rozestupy mezi účastníky bohoslužeb.
 • Pátek od 17.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
 • Svátost smíření: půl hodiny před mši svatou.
 • Můžete zapisovat intence na mše svaté na rok 2021.

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 • Měsíc květen je zvlášť zasvěcený Matce Boží Panně Marii. Proto zvu na „májové pobožností“. V pondělí, středu a pátek hned po večerní mši sv.
 • Na první čtvrtek se budeme modlit za kněze a za nová povolání.
 • Na první pátek rád navštívím starší a nemocné farníky. Kdo má zájem, ať to nahlásí v kostele, na faře nebo telefonicky nejpozději do čtvrtka večera.
 • Také na první pátek od 16.00 do 18.00 hod. bude tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření a po mši sv. pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
 • Za týden bude sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům.
 • Od května sobotní mše sv. bude zase jen ráno!
 • Nedělní mše sv. v 10.30 zatím zůstavá bez změn.
 • Svátost smíření: půl hodiny před mši svatou.
 • Můžete zapisovat intence na mše svaté na rok 2021.

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Od pondělí 26.4.2021 už neplatí omezení na 10% kapacity, ale možnost naplnit kapacitu kostela při dodržení rozestupů 2 metry mezi účastníky bohoslužby, pokud nejsou členy jedné domácnosti. Neplatí ani zákaz zpěvu při bohoslužbě. Při bohoslužbě je dále potřeba používat roušky nebo respirátory a při vstupu do kostela si dezinfikovat ruce.

 • Děkuji za sbírku na opravy.
 • Na dnešní pobožnost ke cti sv. sv. Marka letos vyjímečně zvu do horního kostela. Začneme v 15.00 hod. Budeme společně vyprošovat požehnání pro farnost a rolníky a také prosit za dobré počasí a hojnou úrodu. Letos tu pobožnost spojíme i s modlitbou za nová kněžská povolání.
 • Na první sobotu po ranní mši sv. (v dolním kostele) bude pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Pak budou nasledovat modlitby Fatimského Apoštolátu.
 • Od května (už od soboty 1.5.) sobotní mše sv. bude zase jen ráno!
 • Nedělní mše sv. v 10.30 zatím zůstavá bez změn.
 • Svátost smíření: půl hodiny před mši svatou.
 • Pondělí po mši sv.: modlitba Breviáře.
 • Pátek od 17.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
 • Můžete zapisovat intence na mše svaté na rok 2021.