Archiv autora: P. Mariusz Tomasz Banaszczyk

2. NEDĚLE ADVENTNÍ

 • Ve středu od 9.00 hod. zveme na faru na setkání seniorů.
 • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod.
 • Už probíhají zkoušky na půlnoční. Každý pátek v 19.00 hod. na faře.
 • Zveme vás všechny na rorátní mše sv. Jsou v adventní době v soboty v 7.30. Můžete si donést lucerničky. Budou připravené i svíčky. Po mši sv. bude společná (pro všechny) snídaně na faře.
 • Příležitost ke svátosti smíření bude příští neděli 17.12. od 15.00 do 17.00 hod. v D.K. Zároveň bude tam probíhat i tichá adorace. Můžete využit buď obojí nebo aspoň jedno z nich – třeba jen adoraci.
 • Také příští neděli bude sbírka na opravy fasády fary.
 • Letos si připomínáme 800. výročí prvních jesliček. První betlém nechal připravit sv. František v Grecciu v roce 1223. V H.K je v kapli „Božího hrobu“ připravená malá připomínka tohoto výročí.
 • Můžete si už objednávat úmysly mší svatých na první polovinu roku 2024.
 • Před koncem roku můžete ještě přispět na potřeby naší farnosti. Na požádání Vám bude vystaveno potvrzení o daru.
 • Fotogalerie: Roráty

1. NEDĚLE ADVENTNÍ

 • Dnes vstupujeme do nového církevního roku, který začíná adventem, dobou ztišení a duchovní přípravy na slavnost Narození Páně.
 • Děkuji za sbírku na opravy fasády fary.
 • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod.
 • V pátek 8.12. budeme prožívat slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Je to doporučený svátek. Zvu ten den na mši sv. Ten den rád navštívím starší a nemocné farníky. Kdo má zájem, ať to nahlásí v kostele, na faře nebo telefonicky nejpozději do čtvrtka večera.
 • Zveme vás všechny na rorátní mše sv. Budou v adventní době v soboty v 7.30. Můžete si donést lucerničky. Budou připravené i svíčky. Po mši sv. bude společná (pro všechny) snídaně na faře. Těšíme se na vás.
 • Můžete si už objednávat úmysly mší svatých na prví polovinu roku 2024.
 • Před koncem roku můžete ještě přispět na potřeby naší farnosti. Na požádání Vám bude vystaveno potvrzení o daru.
 • Fotogalerie: tvoření na Adventní jarmark

34. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – SLAVNOST KRISTA KRÁLE

 • Děkuji za dnešní sbírku na opravy fasády fary. Na podporu katolických médií se vybralo: 13.049,– Kč.
 • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod.
 • Příští neděli 3.12. vstupujeme do nového církevního roku, který začíná adventem, dobou ztišení a duchovní přípravy na slavnost Narození Páně. Při mších svatých budeme žehnat adventní věnce.
 • Už teď vás všechny zveme na rorátní mše sv. Budou v adventní době v soboty v 7.30. Začneme v sobotu 9.12. Můžete si donést lucerničky. Budou připravené i svíčky. Po mši sv. bude společná (pro všechny) snídaně na faře. Těšíme se na vás.
 • Můžete si už objednávat úmysly mší svatých na prví polovinu roku 2024.
 • Vzadu kostela je k rozebrání náš farní zpravodaj MAJAK.
 • Nemocné a starší farníky budu výjimečně navštěvovat až ten další pátek: 8.12.
 • V sobotu 2.12.2023 od 16.00 hod. bude na faře společné tvoření na Adventní misijní jarmark. Srdečně zveme děti i dospělé. Peníze získané prodejem toho, co vyrobíme, budou poslány na potřeby Papežských misijních děl. Misijní jarmark bude probíhat od neděle 3.12. v H.K.
 • Přestože advent začíná až příští neděli, už dnes večer v 17:30 můžete v České televizi sledovat první adventní koncert, který je na podporu našeho Centra pro rodinu a sociální péči. Centrum pro rodinu vám za vaši podporu už teď děkuje.
 • FOTOGALERIE: přivítání ostatků bl. Karla Acutise – 21. 11. 2023

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Děkuji za dnešní sbírku na katolická média. Za týden bude sbírka na opravy ve farnosti.
 • Děkujeme všem, kdo se zapojili do velkého úklidu H.K.
 • Ve středu večer zvu do H.K. na pobožnost i mši sv. ke cti sv. Rity.
 • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod.
 • Od 19. do 25. listopadu 2023 proběhne Týden modliteb za mládež. Tento týden je také přípravou na slavnost Krista Krále, která je 38. Světovým dnem mládeže. Využijme proto Týden modliteb za mládež a společně se modleme za všechny mladé lidi, aby jim Pán dal sílu a odvahu zářit jako On na hoře Proměnění, naslouchat mu tak, jako On naslouchal svému Otci zde na zemi a nebát se, tak jako se nebál On nést kříž až do konce.
 • Mladí z farnosti vás srdečně zvou na „Týden s ajťákem Božím, s blahoslaveným Carlem Acutisem.Přijďte dnes v 18.00 hodin na faru, kde je připravena prezentace o tomto Božím influencerovi vyrůstajícím v moderní společnosti 21.století. Prosíme, vezměte s sebou i něco dobrého na společný stůl.
 • Na úterní mši svaté přivítáme relikviář s jeho ostatky a při mši svaté v pátek se budeme přimlouvat obzvláště za dětí a mládež. Proto na tu mši sv. zveme celé rodiny.
 • Týden s Acutisem vyvrcholí večerní adorací v sobotu, v 19.00 hodin v D.K.
 • Prosme blahoslaveného Carlo Acutise, Božího přítele, aby nás inspiroval svou hlubokou láskou ke Kristu. Ať to opravdu bude pro celou naši farnost požehnaný čas duchovní obnovy.

32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – SLAVNOST PATRONA SV. MARTINA

 • Dnes odpoledne v 15.00 zvu do D.K. na pobožnost s požehnáním, ve které se budeme modlit za farnost i za celé město.
 • Ve středu od 9.00 hod. bude na faře setkání seniorů.
 • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod.
 • V pátek zveme na velký úklid H.K. Začneme v 9.00 hod.
 • V sakristii si můžete zakoupit kalendáře na příští rok: stolní i nástěnný.
 • Od 20. do 26. listopadu budeme mít ve farnosti ostatky bl. Karla Acutise. Abyste mohli blíž poznat toho mladého světce, zvu vás na prezentaci o něj. Bude na faře v neděli 19.11. v 18.00 hod.
 • Mše sv. ve čtvrtekTiché budou v zimním čase už v 17.00 hod.
 • Hledáme kostelníka nebo kostelnici k zajištění středeční večerní mše sv.

31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Dnes odpoledne v 15.00 zvu na místní hřbitov na tzv. Dušičkovou pobožnost, při které se budeme modlit za zemřelé. Sejdeme se u kněžského hrobu.
 • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod.
 • Děkuji těm par lidem, kteří přišli na včerejší velký úklid D.K.
 • Letošní slavnost sv. Martina budeme společně prožívat za týden v neděli 12. listopadu. Obě mše sv. budou ten den v D.K. Taky ten den odpoledne v 15.00 hod. vás zvu do D.K. na pobožnost, ve které se budeme modlit za farnost i za celé město.
 • Ve středy a v soboty v listopadu jsou volné úmysly mší sv. Můžete je nahlásit v sakristii.
 • V sakristii si můžete zakoupit kalendáře na příští rok: stolní i nástěnný.
 • Od 20. do 26. listopadu budeme mít ve farnosti ostatky bl. Karla Acutise. Abyste mohli blíž poznat toho mladého světce, zvu vás na prezentaci o něj. Bude na faře v neděli 19.11. v 18.00 hod.
 • Od tohoto týdne mše sv. ve čtvrtekTiché budou už v 17.00 hod.
 • Fotogalerie: Dušičková pobožnost – 5. 11. 2023

30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Děkujeme všem kdo přišli na misijní odpoledne minulou neděli a vytvořili tak pěkné společenství. Děkujeme všem kdo pomohli toto setkání připravit. A děkujeme všem kdo přispěli i nějakou tou korunou. Vybralo se 4.020,– Kč, které byly poslaný na účet Papežského misijního díla dětí. Při mších sv. se vybralo 17.673,– Kč !
 • Misijní Klubko vás zve na POCHOD SVATÝCH. Jedná se o lucerničkový průvod, kdy chceme dětem nabídnout hodnotné prožití dušičkových svátků. Průvod půjde za každého počasí v předvečer všech svatých, tedy v úterý 31.10. Začneme společnou mši svatou v H.K. Účastníky prosíme, aby se převlékli za oblíbeného světce, zcela jednoduše, třeba jen náznakem, s sebou si vzali lucerničku. Průvod půjde od H.K. na faru, spodní cestou kolem vody. Na faře bude krátká oslava.
 • Ve středu vás zvu na mši sv. u příležitosti slavnosti Všech svatých. Bude v H.K. v 18.00 hod.
 • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod. Zapište se, prosím, na jednotlivé hodiny.
 • Na první pátek rád navštívím starší a nemocné farníky. Kdo má zájem, ať to nahlásí v kostele, na faře nebo telefonicky nejpozději do čtvrtka večera.
 • Od 17.00 hod. bude tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření. Po mši sv. bude pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
 • Na první sobotu po ranní mši sv. bude pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Pak v kapli na faře budou nasledovat modlitby Fatimského Apoštolátu.
 • V sobotu také zveme na velký úklid D.K. Začneme v 9.00 hod.
 • Příští neděli 5.11. odpoledne v 15.00 zvu na místní hřbitov na tzv. Dušičkovou pobožnost, při které se budeme modlit za zemřelé.
 • Letošní slavnost sv. Martina budeme společně prožívat v neděli 12. listopadu. Obě mše sv. budou ten den v D.K.
 • 1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den můžete při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce a vyloučení veškeré náklonnosti k jakémukoliv hříchu, a to i všednímu) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela „Modlitbu Páně“ a „Vyznání víry“.
 • Od 1. do 8. listopadu můžete získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné jen duším v očistci, jestliže po splnění obvyklých podmínek navštívíte hřbitov a pomodlíte se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze při návštěvě hřbitova získat takovýmto způsobem odpustky částečné.
 • pátek a v sobotu jsou volné úmysly mší sv. Také v neděli v 9.00 v H.K.

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Děkuji za dnešní sbírku na světové misie. Na opravy ve farnosti se vybralo: 17.608,– Kč.
 • U příležitosti Misijního dne děti a mládež z misijního klubka vás zvou dnes od 16.00 hod. na faru.
 • Ve středu večer zvu do H.K. na pobožnost i mši sv. ke cti sv. Rity.
 • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod. Zapište se, prosím, na jednotlivé hodiny.
 • Děkujeme všem, kteří se zapojili do potravinové sbírky pro ukrajinské uprchlíky.
 • Příští neděli budeme děkovat Pánu Bohu za dar našich kostelů.
 • Fotogalerie: Farní pouť: Głębinów – Maria Hilf – Cvilín

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Děkuji za sbírku na opravy ve farnosti. Příští neděli bude sbírka na světové misie.
 • Ve středu od 9.00 hod. bude na faře setkání seniorů.
 • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod. Zapište se, prosím, na jednotlivé hodiny.
 • Odjezd autobusu na naši farní pouť sobotu 21.10. bude v 7.00 hod. od H.K. Pak zastávka v Tiché. Sebou nezapomeňte piti, jídlo, OP nebo pas a kartičku pojištění. Nebude ten den mše sv.
 • Do úterý se ještě můžete zapojit do potravinové sbírky pro ukrajinské uprchlíky, kteří jsou ubytováni ve Staré Běle a v jiných částech Ostravska. Podrobnosti, jak můžete tu sbírku podpořit, najdete na plakátku. Je to sbírka pouze trvanlivých potravin. Můžete je přinášet do sakristie (H.K. a D.K.). Poté bude sbírka předána zástupcům farnosti Stará Bělá.
 • Příští neděli 22.10. v 16.00 hod. zveme všechny na společné setkání na faře. V tomto roce si připomínáme 180 let od založení Papežského misijního díla dětí. Připravili jsme pásmo v kterém se pokusíme toto Dílo představit. Dětí z malé scholičky nám ukážou, že i dětí dovedou krásně chválit Pána písněmi. A na konec jste všichni zváni ke společné modlitbě sv. růžence za děti v misiích. Občerstvení bude zajištěno. Bude možno přispět finančně na pomoc dětem ve světě do připravených pokladniček. Těší se na vás dětí z misijního klubka a spol.
  Fotogalerie: cyklopouť do Czenstochowe 16. – 19. 9. 2023

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Příští neděli bude pravidelná sbírka na opravy ve farnosti.
 • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod. Zapište se, prosím, na jednotlivé hodiny. Také ten den je volný úmysl mše sv.
 • Dnes odpoledne se od 16.00 hod. na faře uskuteční modlitební setkání mužů.
 • Autobus na naši farní pouť sobotu 21.10. je plně obsazený. Odjezd bude v 7.00 hod. od H.K. Pak zastávka v Tiché. Sebou nezapomeňte piti, jídlo, OP nebo pas a kartičku pojištění.
 • Můžete se také zapojit do potravinové sbírky pro ukrajinské uprchlíky, kteří jsou ubytováni ve Staré Běle a v jiných částech Ostravska. V naši farnosti bude sbírka probíhat do čtvrtku 19. října. Podrobnosti, jak můžete tu sbírku podpořit, najdete na plakátku. Je to sbírka pouze trvanlivých potravin. Můžete je přinášet do sakristie (H.K. a D.K.). Poté bude sbírka předána zástupcům farnosti Stará Bělá.
 • V neděli 22.10. v 16.00 hod. zveme všechny na společné setkání na faře. V tomto roce si připomínáme 180 let od založení Papežského misijního díla dětí. Připravili jsme pásmo v kterém se pokusíme toto Dílo představit. Dětí z malé scholičky nám ukážou, že i dětí dovedou krásně chválit Pána písněmi. A na konec jste všichni zváni ke společné modlitbě sv. růžence za děti v misiích. Občerstvení bude zajištěno. Bude možno přispět finančně na pomoc dětem ve světě do připravených pokladniček. Těší se na vás dětí z misijního klubka a spol.