Archiv pro měsíc: Duben 2024

5. Neděle velikonoční

 • Dnes odpoledne vás zveme na pobožnost u kaple sv. Marka. Začneme v 15.00 hod. Budeme vyprošovat požehnání pro farnost, zemědělce a rolníky a vyprošovat příznivé počasí a hojnou úrodu.
 • Na první čtvrtek se budeme modlit za kněze a za nová povolání. Po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod. Zapište se prosím a zajistěte jednotlivé hodiny.
 • Na první pátek rád navštívím starší a nemocné farníky. Kdo má zájem, ať to nahlásí v kostele, na faře nebo telefonicky nejpozději do čtvrtka večera.
 • Také na první pátek bude celodenní adorace v H.K. Také se prosím zapište a zajistěte jednotlivé hodiny. Začneme v 9.00 hod. Od 17.00 hod. bude příležitost k svátosti smíření. Po mši sv. bude pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
 • Měsíc květen je zvlášť zasvěcený Matce Boží Panně Marii. Proto hned po mších svatých budou nasledovat Májové pobožnosti.
 • V sobotu hned po mši sv. začne setkání ministrantů.
 • Příští neděle bude sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům.
 • Na pouť na Maria Hilf odjezd autobusů bude v 7.00 hod. od H.K.
 • Pobožnost u kaple sv. Marka

4. Neděle velikonoční – neděle Dobrého Pastýře

 • Děkuji za dnešní měsíční sbírku na opravy ve farnosti.
 • Od dnešní neděle po celý týden ve svých modlitbách pamatujte tak zvlášť na kněžská a řeholní povolání.
 • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod.
 • Příští neděli 28.4. vás zveme na pobožnost u kaple sv. Marka. Začneme v 15.00 hod. Budeme vyprošovat požehnání pro farnost, zemědělce a rolníky a vyprošovat příznivé počasí a hojnou úrodu.
 • Jsou už poslední místa na Pouť rodin na Mariahilf.

3. Neděle velikonoční

 • Ve středu od 9.00 hod. na faře bude setkání seniorů.
 • Ve středu večer od 18.00 hod. v H.K. bude pobožnost a mše sv. k sv. Ritě. Na tu mši sv. si můžete donést růže, které budou na přímluvu sv. Rity požehnané.
 • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod.
 • Příští neděli bude měsíční sbírka na opravy ve farnosti.
 • V sakristii se můžete zapisovat na Pouť rodin na Mariahilf. Bude v sobotu 11.5. Vice informaci o té pouti najdete na plakátku.

2. Neděle velikonoční – neděle Božího Milosrdenství

 • Dnes odpoledne v 15.00 hod. zvu do D.K. na pobožnost k Božímu Milosrdenství. Od 14.30 bude příležitost k svátosti smíření. Po pobožnosti (cca v 15.45 hod.) zvu na faru na „Setkání s dobrým filmem“.
 • Zítra v pondělí budeme prožívat Slavnost Zvěstování Páně. Je to jeden z největších svátků a zároveň je to i den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti. Zvu na mši sv. do H.K. v 18.00 hod. Budete se také moci zapojit do Duchovní adopce počatého dítěte.
 • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod.
 • V sakristii se můžete zapisovat na Pouť rodin na Mariahilf. Bude v sobotu 11.5. Vice informaci o té pouti najdete na plakátku.
 • I v letošním roce plánujeme farní cyklopouť. Tentokrát do Kalwarii Zebrzydowské. Zájemce zveme na organizační setkání na faru v tento pátek hned po večerní mši sv.
 • Mládež děkanátu Nový Jičín zve jak mladé tak i starší na Děkanátní bowlingový turnaj. Ten se uskuteční v sobotu 27. dubna v Orlovně v Novém Jičíně – Loučce. Registrace probíhá skrze on-line formulář. Více informací na plakátku nebo na webu mladeznj.cz a sociálních sítích.