Archiv pro měsíc: Srpen 2019

19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Středa – Památka sv. Maxmiliána Kolbého, kněze a mučedníka
Čtvrtek - SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
Neděle – 20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – DOŽINKY

  • Od pondělí do středy nebudou slouženy mše svaté ve farnosti.
  • Ve čtvrtek je slavnost Nanebevzetí PM, mše svaté budou v 7.30 hod. (D.K.), v 18.00 hod. (H.K.) a v Tiché v 19.00 hod.
  • V sobotu 17. srpna bude svatba Tomáš Parma a Leonarda Grygarová v 11.00 hod. v H.K.
  • Příští neděli 18. srpna bude sloužena mše svatá na poděkování Bohu za úrodu.
  • V sobotu 24. srpna jako farnost půjdeme na pouť na Radhošť. Mše svatá začíná v 11.00 hod.

Farní tábor s Mojžíšem

28. 7. 2019 se děti kouzelným vlakem dostaly do starověkého Egypta, kde právě zlý faraon sužoval izraelský lid. Naštěstí ale faraonova princezna našla v Nilu malého Mojžíše, kterého vychovala v silného muže. Mojžíš díky Hospodinu přesvědčil faraona, aby Izraelity propustil. Děti se vypořádaly s desíti egyptskými ranami a rozhodly se Mojžíše a jeho národ následovat. Všichni se společně vydali do zaslíbené země Kanaan a po cestě si děti vybojovávaly součástky k sestavení svého stroje času, přešly přes Rudé moře, utkaly se s Amálčany, jedly křepelky a manu a odolávaly všem pouštním nebezpečím. V zaslíbené a vybojované zemi si pak své stroje postavili a 3. 8. se všichni vrátili domů.

18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Posvěcení římské baziliky Panny Marie
Úterý - Svátek Proměnění Páně
Čtvrtek - Památka sv. Dominika, kněze
Pátek - Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy
Sobota - Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
Neděle – 19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • V pondělí je mše svatá v DPS Rožnovská v 14.00 hod.
  • V pátek bude mše svatá v HORTENZII v 9.00 hod.