Archiv pro měsíc: Červen 2018

FARNÍ POUŤ

V neděli 24. 6. jsme jako farní společenství slavili poutní mši svatou ke cti sv. Jana Křtitele. Mši svatou celebroval Mons. Martin David, pomocný biskup. Po mši svaté bylo pro všechny připravené pohoštění v Katolickém domě. V 15.00 hod. jsme společnou adoraci poděkovali Bohu za přijaté dary, zazpívali Te Deum a požehnali městu Frenštát p. R. obci Trojanovice.

SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

Čtvrtek - Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
Pátek - SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, apoštolů
Sobota - Sobotní památka PM
Neděle – 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V úterý v D.K. kostele se uskuteční houslový koncert slečny Marie Magdalény Fuxové OSB. Zahraje skladby od Johanna S. Bacha. Dobrovolné vstupné jde na opravu fary. Začátek je v 17.00 hod. a během přestávky bude občerstvení v Katolickém domě.
 • 2. července v pondělí se pojede na Prašivou, prosím rodiče, aby nahlásili děti v zákristii, ať víme, kolik jich pojede. V 8.45 hod. se bude odjíždět od H.K. a v 9.00 hod. od kostela v Tiché.
 • Příměstský tábor misijního klubka od 6. – 11. srpna po stopách apoštola sv. Pavla, můžou se přihlásit i děti, které do misijního klubka nechodí. Rodiče si můžou vyzvednout přihlášky a vyplněné odevzdat do zákristie. Věková skupina je 1. – 8. třída. Kde: na faře od 8.00 – 15.00 hod.

12.NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Čtvrtek - Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
Pátek - Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
Neděle – 13. neděle v mezidobí

 • V úterý ráno v D.K. kostele nebude mše svatá, ale večer jste srdečně zváni na houslový koncert slečny Marie Magdalény Fuxové OSB. Zahraje skladby od Johanna S. Bacha. Dobrovolné vstupné jde na opravu fary. Začátek je v 17.00 hod. a během přestávky bude občerstvení v Katolickém domě.
 • 2. července v pondělí se pojede na Prašivou, prosím rodiče, aby nahlásili děti v zákristii, ať víme, počet. V 8.45 hod. odjezd od H.K. a v 9.00 hod. od kostela v Tiché.
 • Petice proti Istanbulské úmluvě, můžete podepsat na stolku vzadu v kostele.
 • Příměstský tábor Misijního klubka od 6. – 11. srpna po stopách apoštola sv. Pavla, jsou zvány i děti, které do Misijního klubka nechodí. Rodiče si můžou vyzvednout přihlášky a vyplněné odevzdat v zákristii, Věková skupina je 1. – 8. třída. Kde: na faře od 8.00 – 15.00 hod.

11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Čtvrtek - Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
Sobota - Pobožnost u kapličky na Dílech v 9.00 hod.
Neděle – SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE – FARNÍ POUŤ

 • Ve středu, už nebude výuka náboženství.
 • V sobotu 23. června je pobožnost k sv. Janu Křtiteli u kapličky Na Dílech v 9.00 hod. (Malá Trojanovická pouť)
 • Příští neděli obě mše svaté (7.30, 9.00) budou v horním kostele. 24. června slavíme pouť k sv. Janu Křtiteli, kterou bude celebrovat otec biskup Martin. Po mši svaté jsou všichni srdečně zváni na pohoštění do Katolického domu. PROGRAM: v 9.00 hodin poutní mše svatá, po mši přesun do Katolického domu – oběd v 12.00 hod. a v 15.00 svátostné požehnání.
 • Prosíme maminky a babičky, aby sebou vzali trochu dobrot – buchty, zákusky nebo slané věci, brambůrky, tyčinky. Jídlo se může donést do Katolického domu 25 min přede mši svatou – tzn. od 7.00 – 7.25 hod. a 8.30 – 8.55 hod. Moc děkuji.
 • 2. července v pondělí se pojede na Prašivou, prosím rodiče, aby nahlásili děti v zákristii, ať víme, kolik jich pojede.
 • Příměstský tábor Misijního klubka od 6. – 11. srpna po stopách apoštola sv. Pavla, mohou se přihlásit i děti, které do Misijního klubka nechodí. Bližší informace budou upřesněny později.

10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Památka sv. Barnabáše, apoštola
Úterý – Památka bl. Marie Antoníny Kratochvílové, panny a druhů mučedníků
Středa – Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
Neděle – 11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pondělí v DPS Martinská je mše svaté v 14.00 hod.
 • Ve středu je poslední hodina náboženství a budeme opékat špekáčky na farní zahradě.
 • 24. června budeme slavit pouť k sv. Janu Křtiteli, v plánu je i společný oběd a posezení s otcem biskupem Martinem, na který jste všichni srdečně zváni. PROGRAM: v 9.00 h.poutní mše svatá; po mši přesun do Katolického domu – oběd v 12.00 hod. a v 15.00 svátostné požehnání.

Celý příspěvek

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

V neděli 3. června jsme slavili Slavnost Těla a Krve Páně a při této mši svaté byly děti u prvního svatého přijímání. Celkem 8 dětí dnes poprvé přijalo živého Ježíše Krista skrze Eucharistii a tak se sami za sebe zřekli zlého a vyznali víru v Krista tak, jak to při křtu za ně udělali rodiče. Přeji všem dětem, aby si uchovali přístup k eucharistickému Kristu po celý život.

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ

Úterý – Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
Pátek - SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
Sobota - Památka Neposkvrněného Srdce PM
Neděle – 10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pondělí v DPS Rožnovská je mše svaté v 14.00 hod.
 • V pátek je slavnost Nejsvětějšího Srdce Páně, jde o zasvěcený svátek, mše svaté budou v 7.30, 18.00 a v Tiché v 17.00 hod.
 • V úterý 26. 6. proběhne houslový koncert v dolním kostele od 17.00 – 19.00 hod. Hraje Marie Magdaléna Fuxová OSB, bude hrát kompletní provedení sonát a partit pro sólové housle od J. S. Bacha.
 • Ve čtvrtek 14.6. bude přednáška od MUDr. Marie Fridrichové v 16.00 hod. v malém sále Domu kultury ve Frenštátě. Téma: Zvládnou naše děti manželství a rodinu?