Archiv pro měsíc: Únor 2018

2. NEDĚLE POSTNÍ

Pátek - první pátek
Sobota - první sobota
Neděle – 3. NEDĚLE POSTNÍ

  • Ve středu budou první HOVORY O VÍŘE na faře od 18.45 hod. Téma: ANDĚLÉ – DUCHOVNÍ BYTOSTI
  • V pátek bude mše svatá v HORTENZII v 9.00 hod., při které budu udělovat svátost pomazání nemocných.
  • Zpovídat se bude od 15.00 hod. s možností adorace do 17.15 hod. Po večerní mši svaté bude společná adorace (řízená).
  • KŘÍŽOVÉ CESTY: budou v pátek v 17.15 hod., které povedou jednotlivé skupiny a v neděli v 15.00, které povede o. Petr, poté bude možnost uctít ostatky sv. Kříže a bude následovat výstav NS – svátostné požehnání. V pátek křížovou cestu povedou MAMINKY.
  • Postní předsevzetí: NÁSLOUCHÁNÍ

Celý příspěvek

1. POSTNÍ NEDĚLE

Čtvrtek – Svátek Stolce sv. apoštola Petra
Neděle – 2. NEDĚLE POSTNÍ

• Tento týden bude potřeba naložit kontejner, prosím ochotné muže o pomoc.
• Dnes bude křížová cesta v 15.00 hod. v D.K.
• Tento týden jsou jarní prázdniny, nebude výuka náboženství na faře.
• KŘÍŽOVÉ CESTY: budou v pátek v 17.15 hod., které povedou jednotlivé skupiny a v neděli v 15.00, které povede o. Petr, poté bude možnost uctít ostatky sv. Kříže a bude následovat výstav NS – svátostné požehnání. V pátek křížovou cestu povedou SENIOŘI.
• Postní předsevzetí pro dětí: tento týden se budeme snažit odpouštět a postupně během celé doby postní budeme lepit na monstranci drahokamy, které vyjadřují naše úsilí činit dobré skutky. První neděle postní se nese v duchu ODPUŠTĚNÍ.
• Svátost Pomazání nemocných bude udělena 24. března v 9.00 hod. před Květnou neděli.

POPELEČNÍ STŘEDA

Ve středu jsme vstoupili do doby postní, která trvá 40 dnů. Přijali jsme znamení popelce, které nám připomíná naši pomíjivost, jak říká kněz: „člověče prach si v prach se navrátíš“. Život nám byl darován a s životem zase předstoupíme před Boha. Bez Boha bychom nebyli. Ježíš je alfa i omega lidských dějin i mého života. Hříchem jsme ztratili oddanost a úctu k Boží velikosti jeho nekonečné lásce a dobrotě. Postem se chceme navrátit k Bohu a být lidmi lásky, kteří nehledají své pohodlí, ale pomáhají budovat civilizaci lásky, která stojí na Ježíšově lásce pramenící z kříže. Vydat se cestou postu nás vede k rozhodnutí, že nechceme hřešit, ale být po vzoru Kristova – obětovat se pro spásu světa.

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Středa – Popeleční středa
Neděle – 1. NEDĚLE POSTNÍ

  • Ve středu je popeleční středa začíná postní doba. Mše svaté budou ráno v 7.30 hod. v D.K. a v 18.00 hod. v H.K. V Tiché v 16.30 hod. Popeleční středa je dnem přísného postu: zdrženlivosti od masa a újmy v jídle (jednou za den se dosyta najíst).
  • KŘÍŽOVÉ CESTY: budou v pátek v 17.15 hod., které povedou jednotlivé skupiny a v neděli v 15.00, které povede o. Petr, poté bude možnost uctít ostatky sv. Kříže a bude následovat výstav NS – svátostné požehnání.
  • Svátost Pomazání nemocných bude udělena 24. března v 9.00 hod. před Květnou neděli.