Archiv pro měsíc: Září 2022

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Na církevní školy bylo vybráno 9.422,– Kč. Dnes je sbírka na opravy fasády fary.
 • Děkuji všem, kdo se zapojili do včerejšího velkého úklidu kostela sv. Martina. Děkuji také za posečení trávy kolem něho.
 • Dnes v 15.00 hod. zvu na přátelské posezení s pohoštěním pro všechny, kteří se zapojují do pravidelného úklidu obou frenštátských kostelů. Zváni jsou i ti starší farníci, kteří tuto službu vykonávali dříve. A pokud chce někdo přinést něco dobrého na společný stůl, tak je to vítáno.
 • Ve stedu 28.9. je Slavnost svatého Václava, mučedníka, hlavního patrona Českého národa. V den slavnosti zvu na mši sv. v 9.00 hod. do H.K.
 • V sobotu 1.10. jsme zvání do baziliky ve Frýdku na Diecézní pouť na úmysl obnovy rodin a nová povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu. Program začíná v 14.00 hod. Mše sv. s o. biskupem Martinem bude v 17.00 hod. Podrobnosti jsou na plakátku.
 • sobotu 15.10. vás zvu na farní pouť. Pojedeme do Polska do Turzy Śląskiej (Slezské Fatimy). Podrobností podám později, ale už teď si můžete rezervovat termín.

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Dnes je pravidelná diecézní sbírka na církevní školy.
 • Příští neděli, tj. 25. září bude pravidelná sbírka na opravy fasády fary.
 • Ve středu od 9.00 hod. zvu na faru na setkání seniorů.
 • Ve středu večer zvu do H.K. na pobožnost i mši sv. ke cti sv. Rity. Můžete si donést růže k požehnání.
 • V sobotu 24.9. od 9.00 zvu na velký úklid kostela sv. Martina – D.K.
 • V neděli 25.9. v 15.00 zvu na přátelské posezení s pohoštěním pro všechny, kteří se zapojují do pravidelného úklidu obou frenštátských kostelů. Zváni jsou i ti starší farníci, kteří tuto službu vykonávali dříve.

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Čeští a moravští biskupové vyzývají věřící k tiché adoraci za mír na Ukrajině. V naši farnosti se k tomu můžete připojit v pátek od 17.00 hod.
 • Příští neděli, tj. 18. září bude pravidelná diecézní sbírka na církevní školy.
 • V zákristii jsou připraveny přihlášky do náboženství. Vyplněnou přihlášku můžete odevzdat v zákristii nebo pí. katechetce.
 • Výuka náboženství začne od teto středy 14.9. Děti 3. tř. začínají o týden později tj. 21.9.
 • Pro děti, které budou muset čekat na svoji hodinu náboženství, bude možnost být ve vyhrazené místnosti na faře, kde by si mohly hrát. Dohled bude zajištěn. Zájemci ať se nahlásí na první schůzce.
 • V sobotu 24.9. od 9.00 bychom radí udělali velký úklid kostela sv. Martina – D.K.
 • V neděli 25.9. v 15.00 zvu na přátelské posezení s pohoštěním pro všechny, kteří se zapojují do pravidelného úklidu obou frenštátských kostelů. Zváni jsou i ti starší farníci, kteří tuto službu vykonávali dříve.

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pátek 9.9. v 16.15 na faře bude první schůzka Misijního klubka v novém školním roce. Rádi mezi sebou přivítáme i nové misionáře. Přijít může každý kdo chce poznávat nové věci, trávit čas s kamarády, připravovat misijní jarmarky i setkání, podnikat výlety, a přitom všem pomáhat dětem v celém světě (modlitbou, obětí, spořením, tvořením). Děti z misijních klubek jsou zapojeny do papežského misijního díla dětí. Heslem děti které v tomto díle pracují je „Děti pomáhají dětem“.
 • V zákristii jsou připraveny přihlášky do náboženství. Vyplněnou přihlášku můžete odevzdat v zákristii nebo pí. katechetce.
 • Výuka náboženství začne od středy 14.9. Děti 3. tř. začínají o týden později tj. 21.9.
 • Pro děti, které budou muset čekat na svoji hodinu náboženství, bude možnost být ve vyhrazené místnosti na faře, kde by si mohly hrát. Dohled bude zajištěn. Zájemci ať se nahlásí na první schůzce.
 • V sobotu 24.9. od 9.00 bychom radí udělali velký úklid kostela sv. Martina – D.K.
 • V neděli 25.9. v 15.00 zvu na přátelské posezení s pohoštěním pro všechny, kteří se zapojují do pravidelného úklidu obou frenštátských kostelů. Zváni jsou i ti starší farníci, kteří tuto službu vykonávali dříve.
 • Výuka náboženství na faře – středa: 12.45 – 13.30 hod. 1. – 2. třída 13.40 – 14.25 hod. 4. – 6. třída
  14.35 – 15.20 hod. 7. – 9. třída
  15.00 – 15.45 hod. 3. třída