Archiv pro měsíc: Srpen 2023

21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod. Zapište se, prosím, na jednotlivé hodiny.
 • Biskup Martin David nás zve ke slavnostní mši svaté ve čtvrtek 31. srpna v 16.00 hod. v ostravské katedrále, při které proběhne jeho uvedení do úřadu za účasti apoštolského nuncia. Nebude ten den večerní mše sv. v Tiché.
 • Na první pátek rád navštívím starší a nemocné farníky. Kdo má zájem, ať to nahlásí v kostele, na faře nebo telefonicky nejpozději do čtvrtku večera. Po večerní mši sv. bude pobožnost k Božskému Srdci.
 • Na první sobotu po ranní mši sv. bude pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Pak v kapli na faře budou nasledovat modlitby Fatimského Apoštolátu.
 • V sobotu ráno je volný úmysl mše sv.
 • Také v sobotu 2.9. zveme na faru všechny muže na modlitební setkání. Začne v 15.00 hod. A od 16.00 hod. 2.9. chceme na farní zahradě opékat špekáčky. Kdo budete mít čas a chuť, určitě přijďte. Špekáčky, nebo klobásky, popřípadě něco jiného na zub vezměte s sebou. Nápoje budou zajištěny.
 • Příští neděli při mších svatých budeme všem školákům žehnat aktovky a školní pomůcky, které si děti na mši svatou přinesou.
 • Fotogalerie: Pouť na Radhošť

20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Děkuji za dnešní sbírku na opravy fasády fary.
 • Ve středu zvu na pobožnost i mši sv. ke cti sv. Rity.
 • V sobotu je volný úmysl mši sv.
 • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod. Zapište se, prosím, na jednotlivé hodiny.
 • Letos se také můžete zúčastnit pěší pouti na Radhošť v sobotu 26.8. Začne ranními chválami v 6.45 hod. v D.K., po kterých se vyjde na Radhošť. Mše sv. bude tam v 11.00 hod. Všichni jste zvaní.

19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V úterý je doporučený svátek Nanebevzetí Panny Marie. Zvu na slavnostní mši sv. do H.K. v 18.00.
 • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod. Zapište se, prosím, na jednotlivé hodiny.
 • Příští neděli bude sbírka na opravy fasády fary.
 • Letos se také můžete zúčastnit pěší pouti na Radhošť v sobotu 26.8. Začne ranními chválami v 6.45 hod. v D.K., po kterých se vyjde na Radhošť. Mše sv. bude tam v 11.00 hod. Všichni jste zvaní.

18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Dnes odpoledne bude od 16.00 hod. na faře modlitební setkání mužů.
 • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod. Zapište se, prosím, na jednotlivé hodiny.
 • Letos se také můžete zúčastnit pěší pouti na Radhošť v sobotu 26.8. Začne ranními chválami v 6.45 hod. v D.K., po kterých se vyjde na Radhošť.