Archiv pro měsíc: Červenec 2018

17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Úterý – Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
Středa – Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve
Pátek - votivní mše svatá k Srdci Ježíšovu
Sobota - Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze
Neděle – 18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Ve čtvrtek je svatba v H.K. – 16.00 hod. – Džačovský a Mojáková
 • V pátek v HORTENZII je mše svatá v 9.00 hod. a poté budu obcházet nemocné po pokojích.
 • Je první pátek – od 15.00 – 18.00 hod. možnost sv. smíření a tiché adorace před NS. Po večerní mši svaté bude společná řízená adorace.
 • První sobota v měsíci – po mši svaté litanie k PM a zásvětná modlitba.
 • V neděli 5. 8. srdečně zvu farníky na adoraci a svátostné požehnání do D.K. ve 14 hodin a poté na dobrý farářský větrník s kávou nebo čajem do Katolického domu.

 

16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Svátek Sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
Středa – Svátek sv. Jakuba, apoštola
Čtvrtek - Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů PM
Pátek - Památka sv. Gorazda a druhů
Sobota - Sobotní památka PM
Neděle – 17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Na faře pomalu pokračují práce, zdění – překlady, zateplování stropů, komíny a snad se začne dělat voda, odpady atd.
 • V sobotu jsou VEČERY CHVAL od 18.00 hod. v kostele sv. Martina (D.K.)
 • V sobotu jsou svatby v H.K. – 11.00 hod. – Niewola a Polívková; a ve 12.30 hod. – Rožnovský a Dorazilová

15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Svátek Výročí posvěcení katedrály
Úterý – Památka PM Karmelské|
Neděle – 16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • 19. července ve čtvrtek se odjíždí na Turzovku od H. K. v 8.10 hod.
 • V sobotu je svatba na Radhošti v 12.00 hod. Jiří Fojtík a Renata Tuhovčáková
 • Příměstský tábor misijního klubka od 6. – 11. srpna po stopách apoštola sv. Pavla, můžou se přihlásit i děti, které do misijního klubka nechodí. Rodiče si můžou vyzvednout přihlášky v zákristii, které potom zase odevzdají v zákristii. Věková skupina je 1. – 8. třída. Kde: na faře od 8.00 – 15.00 hod.

14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Středa – Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
Neděle – 15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Tento týden nebudou ráno mše svaté v úterý, čtvrtek a pátek večer, a ve středu bude jen ranní v D.K. v 7.30 hod. jinak jako obvykle. Pohřby a zaopatřování nemocných zajišťuje P. Roman Macura z Lichnova.
 • 19. července ve čtvrtek se pojede na Turzovku, prosím, aby se zájemci zapsali v zákristii.
 • Příměstský tábor Misijního klubka od 6. – 11. srpna po stopách apoštola sv. Pavla, můžou se přihlásit i děti, které do misijního klubka nechodí. Rodiče si můžou vyzvednout přihlášky v zákristii, které potom zase odevzdají v zákristii. Věková skupina je 1. – 8. třída. Kde: na faře od 8.00 – 15.00 hod.

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Úterý – Svátek sv. Tomáše, apoštola
Středa – Památka sv. Prokopa, opata
Čtvrtek - SLAVNOST SV. CYRILA, mnicha A METODĚJE, biskupa, hl. patronů Evropy a Moravy
Pátek - První pátek
Sobota - Sobotní památka PM
Neděle – 14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V úterý je pohřeb v 15.00 hod. v H.K.
 • Ve čtvrtek o slavnosti sv. Cyrila a Metoděje jsou poutní mše svaté na Radhošti v 9.30, 11.00 a 14.00 hod. Ráno v 7.30 mše svatá v D. K. a večer v Tiché v 18.00 hod. nebude.
 • První pátek: dopoledne navštívím nemocné v Hortenzii. Odpoledne od 15.00 –18.00 hod. bude možnost adorace a sv. smíření v H.K. Po mši svaté bude společná řízená adorace se zpěvy.
 • První sobota: po mši svaté se zazpívají litanie k PM.
 • PODĚKOVÁNÍ všem, kteří se zasloužili o prožití poutě a také pohoštění a za vytvoření krásného společenství. Moc děkuji.

Celý příspěvek

BENEFIČNÍ KONCERT NA OPRAVU FARY

V úterý 26. června se konal ve farním kostele benefiční koncert na opravu naší fary. Hlavní interpretkou byla Marie Magdaléna Fuxová OSB, která nám představila kompletní dílo sonát a partit pro sólové housle od Johana Sebastiana Bacha. Během koncertu byla i malá přestávka s občerstvením. Jsme rádi, že kvalitní houslisté neúčinkují jenom ve velkých městech nebo v zahraničí, ale také i v menších městě jako je třeba Frenštát pod Radhoštěm. Moc děkujeme Marii M. Fuxové a vyprošujeme potřebné milosti pro její poslání a život.