Archiv pro měsíc: Červen 2021

11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • Příští neděli bude měsíční sbírka na opravy.
  • Pamatujme, že při bohoslužbách je nadále potřeba používat roušky nebo respirátory a při vstupu do kostela si dezinfikovat ruce. Pokud nejste členy jedné domácnosti dodržujte také dvoumetrové rozestupy mezi účastníky bohoslužeb.
  • Pátek od 17.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
  • Svátost smíření: půl hodiny před mši svatou.

10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • Ve středu je den modliteb naši farnosti za bohoslovce, a bohoslovců za farnost Frenštát p.R.
  • Také ve středu, po večerní mši sv., bude na faře modlitební setkání chlapů.
  • V pátek je Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Zvu na slavnostní mši sv. v 18.00 hod. Od 17.00 hod. bude tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
  • Na faře pokračujeme ve výuce náboženství.
  • Vzadu kostela si můžete vyzvednout náš časopis MAJAK.