Archiv pro měsíc: Červen 2021

POUŤ K SV. JANU KŘTITELI (13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ)

 • Děkuji za sbírku na opravy.
 • Dnes odpoledne zvu na pobožnost k sv. Janu Křtiteli. Začne v 15.00 hod u kapličky na Dílech.
 • V úterý slavíme Slavnost sv. Apoštolů Petra a Pavla. Je to doporučený svátek. Zvu na jeho oslavu buď v úterý ráno nebo už v pondělí večer při mši sv. z vigilie tohoto svátku.
 • Na první čtvrtek se budeme modlit za kněze a za nová povolání.
 • Na první pátek rád navštívím starší a nemocné farníky. Kdo má zájem, ať to nahlásí v kostele, na faře nebo telefonicky nejpozději do čtvrtka večera.
 • Od 16.00 hod. bude tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření. Po mši sv. bude pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
 • Na první sobotu po ranní mši sv. bude pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Pak budou nasledovat modlitby Fatimského Apoštolátu.
 • Od středy 14.7. do soboty 17.7. proběhne pěší pouť na Velehrad. Vycházet se bude od DK ráno. Na každý den vychází přibližně 30 km. Podrobnější popis cesty je na nástěnce. Zájemci, hlaste se u Katky Siudové do 30.6. (tel. 736 612 409).
 • Pamatujme, že při bohoslužbách je nadále potřeba používat roušky nebo respirátory a při vstupu do kostela si dezinfikovat ruce. Pokud nejste členy jedné domácnosti dodržujte také dvoumetrové rozestupy mezi účastníky bohoslužeb.
 • Pondělí po mši sv.: modlitba breviáře.
 • Svátost smíření: půl hodiny před mši svatou.
 • Můžete zapisovat intence na mše svaté na rok 2021.
 • Fotogalerie z Pobožnosti na Dílech

12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Děkuji za dnešní sbírku na opravy.
 • Ve středu zase budeme prožívat pobožnost k sv. Ritě. Můžete ještě psat intence, které budeme čist a svěřovat Bohu během té pobožnosti. Připravené lístky jsou u obrazu sv. Rity v Horním kostele. Je tam i nádoba, kde ty intence můžete nechat. Mše sv. po té pobožností bude sloužená v těch intencích. Na tu mši sv. si doneste růže, které budou na přímluvu sv. Rity požehnané, a které si pak odnesete domu, nebo je někomu podarujete.
 • Také ve středu, po večerní mši sv., bude na faře modlitební setkání chlapů.
 • V pátek na mši sv. budeme děkovat za školní a katechetický „rok“. Proto na tu mši sv. zvu přede vším děti, mládež a také jejich rodiče a prarodiče.
 • V neděli 27.6. budeme v našem filiálním kostele prožívat pouť k sv. Janu Křtiteli. A odpoledne zveme na pobožnost k tomuto světci. Začne v 15.00 hod u kapličky na Dílech.
 • Od středy 14.7. do soboty 17.7. proběhne pěší pouť na Velehrad. Vycházet se bude od DK ráno. Na každý den vychází přibližně 30 km. Podrobnější popis cesty je na nástěnce. Zájemci, hlaste se u Katky Siudové do 30.6. (tel. 736 612 409).
 • Pamatujme, že při bohoslužbách je nadále potřeba používat roušky nebo respirátory a při vstupu do kostela si dezinfikovat ruce. Pokud nejste členy jedné domácnosti dodržujte také dvoumetrové rozestupy mezi účastníky bohoslužeb.
 • Pondělí po mši sv.: modlitba breviáře.
 • Pátek od 17.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
 • Svátost smíření: půl hodiny před mši svatou.
 • Můžete zapisovat intence na mše svaté na rok 2021.

11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Příští neděli bude měsíční sbírka na opravy.
 • Pamatujme, že při bohoslužbách je nadále potřeba používat roušky nebo respirátory a při vstupu do kostela si dezinfikovat ruce. Pokud nejste členy jedné domácnosti dodržujte také dvoumetrové rozestupy mezi účastníky bohoslužeb.
 • Pátek od 17.00 hod.: tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
 • Svátost smíření: půl hodiny před mši svatou.

10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Ve středu je den modliteb naši farnosti za bohoslovce, a bohoslovců za farnost Frenštát p.R.
 • Také ve středu, po večerní mši sv., bude na faře modlitební setkání chlapů.
 • V pátek je Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Zvu na slavnostní mši sv. v 18.00 hod. Od 17.00 hod. bude tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření.
 • Na faře pokračujeme ve výuce náboženství.
 • Vzadu kostela si můžete vyzvednout náš časopis MAJAK.