Archiv pro měsíc: Srpen 2018

21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Památka sv. Moniky
Úterý – Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
Středa – Památka Umučení svatého Jana Křtitele
Sobota - Sobotní památka PM
Neděle – 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Bohoslužby tento týden budou: v pondělí v 7.30 hod. D.K.; středa v 18.00 hod. H.K.; pátek v 18.00 hod. H.K., od soboty jako obvykle. Mše svatá nebude v úterý, čtvrtek a pátek ráno v D.K.
 • Ve středu po večerní mši svaté bude PASTORAČNÍ RADA v 19.00 hod. v Katolickém domě.
 • Pozvání na víkendovku pro děti a mládež, která proběhne od 21. – 23. září.
 • V pondělí 3. září při mši svaté v 18.00 hod. společně zahájíme nový školní rok a na závěr požehnáme žákům a učitelům. Srdečně zvu všechny studenty a děti.
 • Po dobu měsíce září bude po každé mši svaté 15 min. (mimo neděli) adorace, abychom svěřili nový pastorační rok.

20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
Úterý – Památka sv. Pia X., papeže
Středa – Památka Panny Marie Královny
Pátek - Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
Sobota - Památka bl. Metoděje Dominika Trčky, kněze a mučedníka
Neděle – 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Bohoslužby tento týden budou: v pondělí v 7.30 hod. D.K.; středa v 18.00 hod. H.K.; pátek v 18.00 hod. H.K., od soboty jako obvykle. Mše svatá nebude v úterý, čtvrtek a pátek ráno v D.K.
 • V sobotu bude VEČER CHVAL od 18.00 hod. v D.K. sv. Martina.
 • Pozvání na víkendovku pro děti a mládež, která proběhne od 21. – 23. září.
 • Nové kartičky pro povolení k parkování.

19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Úterý – Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbého, kněze a mučedníka
Středa – SLAVNOST NENEBEVZETÍ PANNY MARIE
Sobota - Sobotní památka PM
Neděle – 20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pondělí je mše svatá v DPS Rožnovská v 14.00 hod.
 • Ve středu je zasvěcený svátek – slavnost Nanebevzetí PM mše svatá bude v 18.00 hod. v H.K. a v Tiché v 19.00 hod.
 • V sobotu je svatba ve 13.00 hod. v H.K. Vondruška – Vohnoutková
 • V sobotu 18. 8. je TRADIČNÍ DOŽÍNKOVÁ zábava od 15.00 hod. u planiskového mostu.
 • V neděli 19. 8. budeme slavit při mši svaté v 9.00 hod. dožínky jako poděkování za letošní úrodu.

 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR MISIJNÍHO KLUBKA

Od 6. – 10. srpna se ve farnosti uskutečnil příměstský tábor misijního klubka, který mohli navštěvovat i ostatní děti z farnosti. Hlavní téma bylo poznávat život sv. Pavla. Děti během celého týdne hráli různé hry, tvořily výrobky, barvily šátky na misijní jarmark. V úterý jsme společně vyšli na sv. Hostýn. A na závěr jsem při adoraci děkovali za pěkně strávený čas. Děti se sešlo asi 17. Děkujeme všem maminkám, které nám vařily i vedoucím, kteří si připravili pěkný program.

OSLAVA 40. NAROZENIN OTCE PETRA

V neděli 5. srpna jsme společně děkovali za dar života otce Petra, který se dožívá jubilea 40 let. Při adoraci jsme společně děkovali Pánu Bohu a poté otec Petr pozval na farářský větrník (40 větrníků). Každý větrník v sobě nesl skrytý dárek – tj. otec se za každý pomodlil desátek růžence a tím vyprošoval dary pro ty, kteří ho sní. Moc všem děkuji za modlitby a přání. Ze srdce na přímluvu všem žehnám. otec Petr