Archiv pro měsíc: Červen 2019

SLAVNOST NAROZENÍ JANA KŘTITELE

Pátek - SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
Sobota - SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ
Neděle – 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pondělí je setkání CHLAPŮ v 19.00 hod. na faře, a potom setkání KATECHUMENŮ v 20.00 hod. na faře.
 • Výuka náboženství, už tuto středu NENÍ.
 • V pátek bude mše svatá v HORTENZII v 9.00 hod.
 • V pátek je slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova mše svatá je v 18.00 hod. a zároveň budeme děkovat za uplynulý školní rok.
 • V sobotu je slavnost sv. Petra a Pavla mše svatá bude v 7.30 hod. v D.K.
 • V sobotu je VEČER CHVAL v 18.00 hod. v D.K.

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Čtvrtek - SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
Pátek - Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
Sobota - sobotní památka PM
Neděle – SLAVNOST NAROZENÍ JANA KŘTITELE

 • Ve středu bude poslední hodina náboženství na farní zahradě. Děti si opečou špekáček. (nemusí si nic sebou nosit).
 • Ve čtvrtek je SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ, mše svatá bude v 17.30 hod. v H. K. a po mši svaté bude eucharistický průvod městem. Průvod skončí v D. K. Prosím všechny farníky, aby si udělali čas a přišli společně vyznat víru v eucharistického Ježíše Krista, Božího Syna. Mše svatá ráno nebude.
 • V sobotu 22. 6. bude POBOŽNOST NA DÍLECH v předvečer slavnosti Narození Jana Křtitele v 15.00 hod. u kapličky.
 • Příští neděli 23. 6. slavíme pouť k Janu Křtiteli v H. K. Obě mše svaté budou v H. K. v 7.30 a v 9.00 hod. Odpoledne v 15.00 hod. bude adorace před NS také v H. K.
 • V pondělí 1. 7. se pojede na Prašivou, prosím zájemce – děti, aby se přihlásili v zákristii.

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Pondělí – Památka PM, Matky církve
Úterý – Památka sv. Barnabáše, apoštola
Středa – Památka bl. Marie Antoníny Kratochvílové, panny a druhů mučedníků
Čtvrtek - Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
Neděle – SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

 • V pondělí je mše svatá v DPS Martinská čtvrť v 14.00 hod. Večer v 19.00 hod. je setkání CHLAPŮ na faře a od 20.00 hod. setkání KATECHUMENŮ.
 • V pátek bude v HORTENZII mše svatá v 9.00 hod. Večer v 19.00 hod MINISTRANTSKÁ schůzka v 19.00 hod. na faře.
 • V sobotu bude setkání MLADÝCH na faře od 18.00 hod.
 • Během měsíce června po každé mši svaté (mimo neděli) bude 15 minutová adorace k uctění Ježíšova Nejsvětějšího Srdce.
 • Každou první sobotu v měsíci budu sloužit mši svatou na ÚMYSLY, které vkládáte do nádobek u PM. (úmysly farníků).
 • Příští neděli V TICHÉ bude slavená slavnost Těla a Krve Páně a půjde se i průvodem kolem kostela s NS. U nás ve farnosti se slavnost Těla a Krve Páně bude slavit ve čtvrtek 20. června, mše svatá začne v 17.30 hod. v H. K. a po ni se půjde průvodem do D. K. Cestou se zastavíme u čtyř oltářů.

DĚKANÁTNÍ POUŤ DO FRÝDKU

V sobotu 1. června jsme se společně sešli v bazilice PM ve Frýdku, abychom prosili za nová kněžská a řeholní povolání a za obnovu rodin. Setkaly se dva děkanáty Novojičínský a Karvinský. Z naši farnosti se někteří vypravili pěšky do Frýdku pod vedením p. Gryžboně. Vyšlo se z Frenštátu od Orlovny 8:45 hod. a do Frýdku se přišlo v 17:00 hod. Trasa: Tichá – u lípy, Tichá – kaplička Boží trojice, Kunčice p. O. – kaplička Maří Magdalény, Křížová cesta – Kozlovice, Myslikovské Lurdy, Kubánkov, přehrada Olešná, Bazilika Navštívení Panny Marie.

7. VELIKONOČNÍ NEDĚLE – PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

Pondělí – Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
Středa – Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
Sobota - Svatodušní vigilie
Neděle – SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

 • V pondělí 3. 6. je v DPS ROŽNOVSKÁ mše svatá v 14.00 hod.
 • V pátek (první) od 15.00 – 18.00 hod. bude vystavená NS k adoraci a také možnost sv. smíření. Po večerní mši svaté bude společná řízená adorace se zpěvy. Po adoraci bude MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA.
 • V pátek dopoledne od 9.00 hod. budu navštěvovat nemocné v Hortenzii i ve městě.
 • V sobotu bude společenství MANŽELŮ od 18.00 hod. na faře.
 • V sobotu 8. 6. nebude ráno mše svatá, ale večer v 21.00 hod. svatodušní vigilie, při které se budou obnovovat biřmovací závazky.
 • Příští neděli bude pobožnost u kaple PM Lurdské na Horečkách v 15.00 hod. a po ni vaječina na Rekovicích.
 • Každou první sobotu v měsíci budu sloužit mši svatou za ÚMYSLY, které vkládáte do nádobek u PM. (úmysly farníků).
 • Během měsíce června po každé mši svaté (mimo neděli) bude 15 minutová adorace k uctění Ježíšova Nejsvětějšího Srdce.