Archiv pro měsíc: Září 2023

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Děkuji za sbírku na opravy ve farnosti, při které se vybralo 20.911,– Kč.
 • Starší a nemocné farníky tento měsíc výjimečně navštívím teď v úterý. Kdo má zájem, ať to nahlásí nejpozději do zítra.
 • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod. Zapište se, prosím, na jednotlivé hodiny.
 • Na první pátek po večerní mši sv. bude pobožnost k Božskému Srdci.
 • Na první sobotu po ranní mši sv. bude pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Pak v kapli na faře budou nasledovat modlitby Fatimského Apoštolátu.
 • Také v sobotu 7.10. jsme zvání do baziliky ve Frýdku na Diecézní pouť na úmysl obnovy rodin a nová povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu. Program začíná v 15.30 hod. Mše sv. s o. biskupem Martinem bude v 17.00 hod. Můžete se tam taký vydat pěšky. Podrobnosti jsou na plakátcích.
 • Příští neděli se od 16.00 hod. na faře uskuteční modlitební setkání mužů.
 • Můžete se ještě zapsat na naši farní pouť sobotu 21.10. Podrobnosti najdete na plakátku. Zapisovat se můžete v sakristii. Cena pouti je pro naše farníky 350 Kč. za osobu.
 • Můžete se také zapojit do potravinové sbírky pro ukrajinské uprchlíky, kteří jsou ubytováni ve Staré Běle a v jiných částech Ostravska. V naši farnosti bude sbírka probíhat do čtvrtku 19. října. Podrobnosti, jak můžete tu sbírku podpořit, najdete na plakátku. Je to sbírka pouze trvanlivých potravin. Můžete je přinášet do sakristie (H.K. a D.K.). Poté bude sbírka předána zástupcům farnosti Stará Bělá.
 • Pro kluky pomáhající u oltáře připravilo naše biskupství celoroční hru pro ministranty. Začíná v neděli 1. října a bude ukončena v neděli 16. června 2024. Více informací na plakátech nebo na http://ministranti.doo.cz/spolecne-na-ceste- do-rima/.

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Děkuji za dnešní sbírku na opravy ve farnosti.
 • Ve čtvrtek 28.9. je Slavnost svatého Václava, mučedníka, hlavního patrona Českého národa. V den slavnosti zvu na mši sv. v 9.00 hod. do H.K. Nebude ten den tichá adorace v D.K. V Tiché mše sv. bude v 18.00 hod.
 • Také ten den bude na Radhošti mše sv. v 13.00 hod. spolu s hnutím Betlém Nenarozeným. Také jste zvaní k modlitbě za nenarozené děti a za matky v tísni.
 • 15.9. proběhla pastorační rada. Tématem bylo plánování událostí, pro první pololetí, které nás jako farnost čekají, např. Poutě, slavnosti, pastorační akce, adventní a Vánoční období. Další pastorační rada se uskuteční ve čtvrtek 28.9. v 19.00 hod., kde budeme dále už konkrétněji probírat jednotlivé události. Pastorační rada je pro celou farní rodinu, tímto jste zváni všichni. Zvlášť zveme na ní zástupce za jednotlivé skupiny v naši farnosti.
 • V sobotu 7.10. jsme zvání do baziliky ve Frýdku na Diecézní pouť na úmysl obnovy rodin a nová povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu. Program začíná v 15.30 hod. Mše sv. s o. biskupem Martinem bude v 17.00 hod. Podrobnosti jsou na plakátku.
 • sobotu 21.10. vás zveme na naši farní pouť Pojedeme trasu: Głębinów (sanktuarium sv. Rity) – Maria Hilf – Cvilín. Podrobnosti najdete na plakátku. Zapisovat se můžete v sakristii. Cena pouti je 350 Kč. za osobu.

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Děkuji za dnešní sbírku na církevní školy. Za týden bude sbírka na opravy ve farnosti.
 • Pamatujte ve svých modlitbách na naše cyklopoutníky, kteří putuji k Panně Marií do Czenstochové.
 • Ve středu ráno od 9.00 hod. zveme na faru seniory. A večer zvu na pobožnost i mši sv. ke cti sv. Rity.
 • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod. Zapište se, prosím, na jednotlivé hodiny.
 • Od dneška opět začne scholička pro děti od 4 let. Budeme se scházet každou neděli po druhé ranní mši na faře. Těší se na vás Zdislava Fialková.
 • Misijní klubko se schází každý pátek od 16.00 do 17.30 hod. na faře. Pro děti od 6 do 14 let.
 • Ve dnech 22.–24.9. se uskuteční Triduum Modliteb Matek. Podrobnosti najdete na plakátku.
 • Výuka náboženství začne teď od středy 20. září a bude na faře ve středy: 1. a 2. třída: 12.45 – 13.30 hod. 4. – 6. třída: 13.40 – 14.25 hod. 7. – 9. třída: 14.35 – 15.20 hod. 3. třída: 15.00 – 15.45 hod. Přihlášky jsou v sakristii.
 • Z organizačních a technických důvodů byli jsme nucení posunout naši farní pouť na sobotu 21.10. Pojedeme trasu: Głębinów (sanktuarium sv. Rity) – Maria Hilf – Cvilín. Podrobnosti najdete na plakátku. Zapisovat se můžete v sakristii.

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod. Zapište se, prosím, na jednotlivé hodiny.
 • Ve středu je volný úmysl mši sv. Můžete jej zapsat v sakristii.
 • Od dneška opět začne scholička pro děti od 4 let. Budeme se scházet každou neděli po druhé ranní mši na faře. Těší se na vás Zdislava Fialková.
 • Misijní klubko se schází každý pátek od 16.00 do 17.30 hod. na faře. Pro děti od 6 do 14 let.
 • V pátek po večerní mši sv. zveme na faru všechny, kteří by se chtěli aktivně zapojit do života naši farnosti.
 • V sobotu ráno začíná čtyřdenní cyklopouť k Panně Marii do Czenstochové. Pamatujte na naše poutníky ve svých modlitbách.
 • Příští neděli bude sbírka na církevní školy.
 • Příští víkend 15.–17.9. se bude konat duchovní obnova pro muže zaměřená na duchovní cvičení Exodus 90 v kapucínském klášteře v Olomouci a v sobotu 23.9. cyklopouť k Panně Marii na Turzovku. Podrobnosti najdete na plakátku.
 • Ve dnech 22.–24.9. se uskuteční Triduum Modliteb Matek. Podrobnosti také najdete na plakátku.
 • Výuka náboženství začne od 20. září a bude na faře ve středy: 1. a 2. třída: 12.45 – 13.30 hod. 4. – 6. třída: 13.40 – 14.25 hod. 7. – 9. třída: 14.35 – 15.20 hod. 3. třída: 15.00 – 15.45 hod. Přihlášky jsou v sakristii.
 • V sobotu 7.10. vás zvu na farní pouť: Cvilin – Maria Hilf – Głębinów (sanktuarium sv. Rity). Podrobnosti najdete na plakátku.

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Ve čtvrtek po ranní mši sv. začne v D.K. tichá adorace a skonči v 12.00 hod. Zapište se, prosím, na jednotlivé hodiny.
 • Teď v sobotu (i další dny, jak v H.K. tak v D.K.) jsou volné úmysly mší sv. Můžete je zapsat v sakristii.
 • Od 10. září opět začne scholička pro děti od 4 let. Budeme se scházet každou neděli po druhé ranní mši na faře. Těší se na vás Zdislava Fialková.
 • Výuka náboženství začne od 20. září a bude na faře ve středy:
  1. a 2. třída: 12.45 – 13.30 hod.
  4. – 6. třída: 13.40 – 14.25 hod.
  7. – 9. třída: 14.35 – 15.20 hod.
  3. třída: 15.00 – 15.45 hod.
 • Přihlášky jsou v sakristii.