Archiv pro měsíc: Březen 2019

3. POSTNÍ NEDĚLE

Pondělí – SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
Sobota - změna času z 2 – 3 hod.
Neděle – 4. NEDĚLE POSTNÍ

 • V pondělí je ZASVĚCENÝ SVÁTEK slavnost Zvěstování Páně mše svaté budou v 17.00 hod. v Tiché a v 18.00 hod. v D.K. V pondělí je setkání MINISTRANTŮ v 19.00 hod. na faře.
 • Ve středu bude KATECHEZE v 19.00 hod. v Katolickém domě. Téma: MŠE SVATÁ. Katechumeni se setkají v 18.30 hod. na faře.
 • V pátek v HORTENZII při mši svaté v 9.00 hod. budu udělovat sv. pomazání nemocných.
 • KŘÍŽOVÉ CESTY: budou v pátek v 17.20 hod., které povedou jednotlivé skupiny a v neděli v 15.00, které povede o. Petr, poté bude možnost uctít ostatky sv. Kříže. V pátek povede křížovou cestu společenství MODLITBY MATEK.
 • V sobotu bude mše svatá v 9.00 hod., při které se bude udělovat hromadně sv. pomazání nemocných. Od 8.00 – 9.00 hod. se bude zpovídat. Mše svatá v 7.30 hod. nebude.
 • V sobotu bude VEČER CHVAL od 18.00 hod. v D.K.
 • POSTNÍ PŘEDSEVZETÍ pro děti a mládež – ODVÁŽNĚ VYKONAT DOBRÝ ČIN po vzoru Josefa z Arimatie a Nikodéma.
  - Děti: poslechnu maminku a tatínka.
  - Mládež: Když vím, co je správné a dobré, udělám to, i kdyby to ostatní nedělali
  - Dospělí: Budu se snažit o pravdivost a laskavost v mých slovech a i v mém jednání.

Celý příspěvek

2. POSTNÍ NEDĚLE

Úterý – Slavnost sv. Josefa, snoubence PM
Neděle – 3. NEDĚLE POSTNÍ

 • V pondělí je setkání CHLAPŮ v 19.00 hod. na faře.
 • V úterý je slavnost sv. Josefa mše svaté budou v 7.30 a v 18.00 hod. D.K.
 • Ve středu budou KATECHUMENI v 19.00 hod. na faře.
 • V pátek je setkání MINISTRANTŮ v 19.00 hod. na faře.
 • KŘÍŽOVÉ CESTY: budou v pátek v 17.20 hod., které povedou jednotlivé skupiny a v neděli v 15.00, které povede o. Petr, poté bude možnost uctít ostatky sv. Kříže a bude následovat výstav NS – svátostné požehnání. V pátek povede křížovou cestu MISIJNÍ KLUBKO.
 • POSTNÍ PŘEDSEVZETÍ pro děti a mládež – BÝT PŘÍTELEM I V NOUZI po vzoru apoštola Jana.
  - Děti: půjčím hračku kamarádovi, nehádám se o ni.
  - Mládež: Budu se bavit i se spolužáky, kteří nejsou ve třídě oblíbení.
  - Dospělí: Ušetřím něco (peníze, oblečení, potraviny) pro lidi v nouzi.
 • 24 HODIN PRO PÁNA bude v pátek 29. 3 do soboty 30. 3. v Kopřivnici ve farním kostele. Pátek od 18.00 – 24.00 hod. a v sobotu od 8.00 – 18.00 hod. Během adorace se celou dobu zpovídá. V pátek od 20.00 – 21.00 hod. bychom mohli modlitbou podpořit jako farnost.

1. POSTNÍ NEDĚLE

Středa – Výroční den zvolení papeže Františka
Neděle – 2. NEDĚLE POSTNÍ

 • V pondělí bude mše svatá v DPS v Martinské čtvrti ve 14.00 hod.
 • V pondělí je setkání MINISTRANTŮ v 19.00 hod. na faře.
 • Ve středu budou KATECHUMENI v 19.00 hod. na faře.
 • Křížovou cestu v pátek povedou senioři.
 • V sobotu bude setkání MLADÝCH v 18.00 hod. na faře.
 • POSTNÍ PŘEDSEVZETÍ pro děti a mládež – MYSLET NA DRUHÉ po vzoru PM. Děti: o něco dobrého se rozdělím s ostatními. Mládež: Dokážu se domluvit s ostatními bez hádek, v něčem ustoupím.
 • Fotky z popeleční středy:

8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Středa – Popeleční středa – přísný půst
Neděle – 1. NEDĚLE POSTNÍ

 • V pondělí bude mše svatá v DPS na Rožnovské ve 14.00 hod.
 • V pondělí je setkání CHLAPŮ v 19.00 hod. na faře.
 • Ve středu je popeleční středa začíná postní doba. Mše svaté budou ráno v 7.30 hod. a v 18.00 hod. v D.K. V Tiché v 16.30 hod. Popeleční středa je dnem přísného postu: zdrženlivosti od masa a újmy v jídle (jednou za den se dosyta najíst).
 • Ve středu budou KATECHUMENI v 19.00 hod. na faře.
 • V pátek bude mše svatá v HORTENZII v 9.00 hod.
 • KŘÍŽOVÉ CESTY: budou v pátek v 17.20 hod., které povedou jednotlivé skupiny a v neděli v 15.00, které povede o. Petr, poté bude možnost uctít ostatky sv. Kříže a bude následovat výstav NS – svátostné požehnání. V pátek povede křížovou cestu SCHOLIČKA.
 • V pátek je MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA na faře v 19.00 hod.
 • V sobotu bude setkání MANŽELŮ v 18.00 hod. na faře.