Archiv pro měsíc: Září 2017

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Středa – Památka sv. Vincence z Paula, kněze
Čtvrtek
- SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA A HL. PATRONA ČESKÉHO NÁRODA
Pátek - Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
Sobota - Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
Neděle – 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pondělí 25. 9. po večerní mši svaté v 18.45 hod. bude MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA.
 • Ve čtvrtek je statní svátek – SLAVNOST SV. VÁCLAVA v 7.30 hod. je mše svatá v D. K. a na Radhošti v 13.30 hod. Tato mše svatá je spojená s úmyslem podpořit ochranu lidského života v naší společnosti.
 • SLUŽBY VE FARNOSTI:
  Scházení MLADÝCH bude v sobotu od 18.00 – 19.30 hod. na faře.
  Ministranti se budou scházet v pondělí v 18.45 – 20.00 hod. na faře.
  Zdobení a koordinaci úklidu bude mít na zodpovědná osoba na starosti p. Pavla Blablová
  Varhaníci: zodpovědná osoba Vojtěch Trubač

Celý příspěvek

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Středa – Památka sv. sv. Ondřeje, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků
Čtvrtek - Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
Sobota - Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
Neděle – 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pondělí odjíždí autobus na Turzovku v 7.45 hod. z Tiché a v 8.00 hod. od H.K.
 • V pátek proběhla Pastorační rada: (smyslem je zapojit lidi do života farnosti a tak se podílet na životě Církve): Misijní klubko je každý pátek od 15.30 – 17.30 hod. Zodpovědná osoba: Věra Chovancová má na starosti MISIE; Modlitby Matek je každý týden v pondělí v 8.00 hod. a čtvrtek v 18.00 hod. Zodpovědná osoba: Marcela Zátopková; Scholička je každý pátek od 17.00 – 17.50 hod. Zodpovědná osoba Mája Fialková; Farní sbor je každý pátek od 18.45 – 20.30 hod. Zodpovědná osoba je Marie Fialková, která koordinuje veškerý zpěv ve farnosti;Scházení MLADÝCH bude v sobotu od 18.00 – 19.30 hod. na faře; Prodej náboženských knih – p. Helena Gryžboňová
 • Kalendáře stolní stojí 60 Kč i kalendáře nástěnné za 50 Kč. – možné si zakoupit v zákristii.
 • Každý kdo bude mít napsanou intenci při mši svaté, ponese obětní dary. V případě neúčasti může nést dary kdokoliv.

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ NA FAŘE

Ve středu 20. září na faře začne výuka náboženství pro třídy základních škol.

ROZPIS HODIN:

1. – 2. třída – 13.45 – 14.30 hod.
3. třída – 13.45 – 14.30 hod.
4. – 6. třída – 14.30 – 15.15 hod.
7. – 9. třída – 15.15 – 16.00 hod.

Prosím, rodiče, aby děti, které půjdou k prvnímu svatého přijímání nahlásili duchovnímu správci na začátku školního roku. Děkuji o. Petr

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

Středa – Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
Čtvrtek - Svátek Povýšení svatého kříže
Pátek - Památka PM Bolestné
Sobota - Památka sv. Ludmily, mučednice
Neděle – 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Ve středu po večerní mši svaté bude setkání s Ekonomickou radou v 19.00 hod.
 • V pátek navštívím DPS v Martinské čtvrti ve 14.00 hod.
 • V pátek po večerní mši svaté bude PASTORAČNÍ RADA v 19.00 hod.
 • Prosím, muže, kteří by chtěli pomáhat na rekonstrukci fary, aby se napsali na papír v zákristie
 • Kalendáře stolní stojí 60 Kč a kalendáře nástěnné 50 Kč., které je možné si zakoupit v zákristii.

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pátek - Svátek Narození Panny Marie
Neděle – 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • ZMĚNY V BOHOSLUŽBÁCH: platí od pondělí 4. září
  - po, st, pá – 18.00 hod. (H.K.)
  - út, čt, pá, so – 7.30 hod. (D.K.)
  - ne – 7.30, 9.00, 10.30 (Tichá) hod.
 • V pondělí srdečně zvu všechny školáky, studenty na zahajovací mši svatou v 18.00 hod. H.K., bude prosit DS o posilu a pomoc pro tento školní rok.
 • Od 1. září po celou dobu měsíce bude vždy po mši svaté možnost 15 min. adorace před NS.
 • V Domově důchodců bude v 9.00 hod. mše svatá.
 • V sobotu v H.K. v 11.00 hod. proběhne svatba: Radovan Novotný a Lenka Kutějová.
 • Výuka náboženství: bude probíhat na faře ve STŘEDU, časy budou později upřesněny.

Celý příspěvek