Archiv pro měsíc: Prosinec 2022

Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE

 • Mockrát děkuji všem, kdo se jakkoli zapojil k přípravě svátků Božího Narození v naši farnosti.
 • Na první čtvrtek se budeme modlit za kněze a za nová povolání.
 • Na první pátek budeme prožívat slavnost „Zjevení Páně“. Je to doporučený svátek, proto zvu vás ten den na mši sv. do H.K. v 18.00 hod.
 • Taký na první pátek rád navštívím starší a nemocné farníky. Kdo má zájem, ať to nahlásí v kostele, na faře nebo telefonicky nejpozději do čtvrtka večera.
 • A od 17.00 hod. bude tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní a příležitost k svátosti smíření. Po mši sv. bude pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
 • Na první sobotu po ranní mši sv. bude pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Pak v kapli na faře budou nasledovat modlitby Fatimského Apoštolátu.
 • Za týden budeme prožívat „Neděli Křtu Páně“. Budeme obnovovat křestní závazky. Proto pokud máte doma své křestní svíce, tak je doneste na mši sv. Zajistěte je ale tak, aby nepošpinily lavice voskem.
 • Mockrát děkuji za dary, poslané na farní účet.
 • V adventní době proběhl v horním kostele tzv. misijní jarmark. Vybralo se 9 550 Kč. Všem kdo přispěli děkujeme. Peníze už byly odeslány na aktivitu Papežských misijních děl Jeden dárek navíc. Letos poputuje tento dárek do Ugandy na rekonstrukci zdravotního střediska, kde většinu pacientů tvoří děti. Během roku 2022 proběhlo několik aktivit misijního klubka, které pomohly v naší farnosti během celého roku vybrat a odeslat na pomoc dětem v misiích 22.623 Kč. Všem dárcům moc děkujeme. Děti z misijního klubka se schází každý pátek od 16.00 hod. na faře. Pátek 6.1. mají schůzku mladší děti.
 • Fotogalerie: Obnova manželských slibů:

Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ

 • Na opravy fasády fary se vybralo: 18.426,– Kč. Pán Bůh zaplať!
 • Zvu zítra na mši sv. u příležitosti svátku sv. Štěpána. Bude v H.K. v 9.00 hod.
 • V úterý při mší sv. budeme na přímluvu sv. Jana, apoštola žehnat víno.
 • V pátek u příležitosti svátku sv. Rodiny, zvu na mši sv. hlavně všechny manžele. Sedněte si spolu, abyste mohli obnovit své manželské sliby.
 • V sobotu při mši sv. v 18.00 hod. chceme děkovat Pánu Bohu za celý minulý rok a vyprošovat Boží pomoc do nového roku. Vše zakončíme krátkou pobožnosti. Nebude ten den ranní mše sv.
 • Před koncem roku můžete ještě přispět na potřeby naší farnosti. Na požádání Vám bude vystaveno potvrzení o daru.
 • Fotogalerie: příjezd Betlémského světla a vnesení do kostelů

4. NEDĚLE ADVENTNÍ

 • Děkuji za dnešní sbírku na opravy.
 • Dnes odpoledne bude v D.K. od 15.00 do 17.00 příležitost k svátosti smíření. Bude u toho i tichá adorace.
 • V tomto týdnu nebude výuka náboženství.
 • Ve středu bude pobožnost a mše sv. k sv. Ritě. Na tu mši sv. si můžete donést růže, které budou na přímluvu sv. Rity požehnané.
 • V pátek 23.12. od 9.00 hod. v H.K. bude zdobení vánočních stromků. Zveme k tomu zvláště děti (!).
 • Betlémské světlo bude od čtvrtka umístěno v předsíni kostela sv. Martina (D.K.) 8.00 – 17.00.
 • Vzadu H.K. ještě dnes můžete přispět na misie v rámci „Misijního jarmarku“.
 • V sobotu 24.12. na Štědrý den „Půlnoční“ mše sv. začne v 22.30 hod. Nebude ranní mše sv.
 • Před koncem roku můžete ještě přispět na potřeby naší farnosti. Na požádání Vám bude vystaveno potvrzení o daru.
 • Odjezd autobusů z Trojanovic na Půlnoční mši svatou:
  1. autobus vyjede od hotelu U Kociána ve 21:40 hodin směrem na točnu Karlovice, po zastávkách k Maďům, ke kříži na Kopané, po Solárce pod Radhošť dále na Pindulu, k restauraci U Bačů, na točnu pod Javorníkem, ke kříži pod Javorníkem, na restauraci Sibérie a ke kostelu sv. Jana Křtitele.
  2. autobus vyjede ve 22:00 hodin z Ráztoky k hotelu Beskyd, ke kříži na Lomné, pod Díl, na Šenk, k Bartoňům a ke kostelu sv. Jana Křtitele.
  Po mši svaté bude zajištěn odvoz po stejné trase zpět.
 • Fotogalerie: Roráty

3. NEDĚLE ADVENTNÍ

 • Za týden bude měsíční sbírka na opravy. Také příští neděli bude v D.K. od 15.00 do 17.00 příležitost k svátosti smíření. Bude u toho i tichá adorace.
 • Ve středu od 9.00 hod. zveme na faru na setkání seniorů.
 • V pátek 23.12. od 9.00 hod. v H.K. bude zdobení vánočních stromků. Zveme k tom zvláště děti.
 • Do Frenštátu p. R. přijede vlak s Betlémským světlem v sobotu 17. 12. jednak z Brna spěšným vlakem Radhošť – příjezd 10.35 a ještě od Ostravy osobním vlakem – příjezd 11.38.
 • Před koncem roku můžete ještě přispět na potřeby naší farnosti. Na požádání Vám bude vystaveno potvrzení o daru.
 • Fotogalerie: Tvoření pro misijní jarmark

2. NEDĚLE ADVENTNÍ

 • Scholička pro děti od 4 let se schází na faře vždy po druhé ranní nedělní mši svaté (cca v 10 hod.).
 • Ve čtvrtek 8.12. budeme prožívat slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Je to doporučený svátek. Mše sv. budou ve středu večer (vigilie) a ve čtvrtek ráno.
 • Všechny vás (a hlavně dětí a mládež) zveme na rorátní mše sv. Budou v soboty v 7.30. Můžete si donést lucerničky. Budou připravené i lampičky.
 • sobotu 10.12. vás zvu do D.K. na adventní adoraci. Začne v 19.00 hod.
 • Před koncem roku můžete ještě přispět na potřeby naší farnosti. Na požádání Vám bude vystaveno potvrzení o daru.
 • Velké poděkování těm kteří s námi včera tvořili na Misijní jarmark. To co jsme společně vytvořili si můžete spolu s materiály z papežských misijních děl zakoupit během adventu, na tak zvaném Misijním jarmarku. Stejně jako minulý rok, pošleme získané peníze na projekt papežských misijních děl, „Jeden dárek navíc“. Letos tímto dárkem pomůžeme zdravotnímu středisku v ugandské diecézi Kotido. Většinu pacientů tvoří děti školního věku. Z darů na tento projekt bude mít užitek až 20 000 dětí.
 • Můžete si objednávat úmysly mší svatých na první pololetí roku 2023.
 • V sakristii jsou k zakoupení kalendáře na rok 2023. Cena 70 Kč.
 • Vzadu kostela je k rozebrání náš farní zpravodaj MAJAK.