Archiv pro měsíc: Září 2019

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MAMINKY

Jednoho zářijového pátečního večera, 13. září, jsme se společně s ostatními maminkami vydaly na chaloupku, která je uprostřed krásné přírody Hutisko – Solanec, abychom po celý víkend měly otevřená srdce a naslouchaly v tichu a mlčení Bohu. Tématem obnovy byla modlitba. Otec Petr nás celý víkend vedl a povzbuzoval, abychom dokázaly správně odpovědět na Boží volání, byl pro nás Bůh na prvním místě a milovali ho nezištně. A o co v modlitbě jde, vyjadřuje krásně Petr z Alkantary: „Ve vnitřní modlitbě se duše očišťuje od hříchu, posiluje její láska, víra se hluboce zakořeňuje, upevňuje naděje, duch se raduje, v duši se usídluje něha, srdce se zušlechťuje, odhaluje se pravda, pokušení přemůže a zapaluje se touha po nebi.“

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Památka sv. Ludmily, mučednice
Pátek - Památka sv. Ondřeje Kim –Taegona, kněze, Pavla Ha-sanga a druhů, mučedníků
Sobota - Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
Neděle – 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pondělí je setkání CHLAPŮ V 19.00 hod. a v 20.00 hod. KATECHUMENŮ.
 • V pátek v 17.00 hod. se poprvé sejde scholička v tomto školním roce, prosím rodiče, aby poslali své děti.
 • Po večerní mši svaté bude MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA.
 • V sobotu je SVATBA v 11.00 hod. Jan Fialka a Jarmila Drongová.
 • Příští neděli v Tiché při mši svaté v 10.30 se bude udělovat sv. biřmování z rukou pomocného biskupa Mons. Martina Davida.
 • Prosím zájemce, kteří by se zapojili do živého růžence, aby se zapsali v zakristii. Potřebujeme ideálně 20 zájemců, kteří by se modlili každý den desátek růžence za potřeby farnosti.
 • Od 27. – 29. 9. proběhne modlitební TRIDUUM maminek.
 • 5. října bude farní pouť do Zašové. Mše svatá bude ve 12.00 hod. Pojede i autobus, který v 11.00 hod. bude vyjíždět od horního kostela. Prosím zájemce, aby se přihlásili v zákristii. Někteří se mohou vydat pěšky anebo i na kole.

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Čtvrtek - Jména Panny Marie
Pátek - Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
Sobota - Svátek Povýšení svatého kříže
Neděle – 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Příští neděli je sbírka na církevní školy.
 • V pondělí bude mše svatá v DPS Martinská v 14.00 hod.
 • V 19.00 hod. je setkání nových KATECHUMENŮ.
 • V pátek bude v HORTENZII mše svatá v 9.00 hod.
 • DUCHOVNÍ OBNOVA pro maminky se uskuteční od 13. – 15. září na Hutisku-Solanec. Téma: Modlitba. Odjíždí se v pátek od H. K. v 17.30 hod.
 • Kdo by chtěl může se přihlásit do živého růžence v zákristii. Co to obnáší? Každý den se pomodlit desátek růžence za farnost a její potřeby. Na každý měsíc dostanete kartičku s tajemstvím.

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Votivní k Duchu Svatému
Úterý - Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
Pátek - Votivní k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu
Sobota - Památka PM
Neděle – 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pondělí mše svatá v DPS Rožnovská ve 14.00 hod.
 • V 19.00 hod. setkání CHLAPŮ a v 20.00 hod. setkání KATECHUMENŮ.
 • Na první pátek mše svatá v 7.30 v D. K. a v 18.00 hod. v H. K. Dopoledne budu navštěvovat nemocné v Hortenzii i ve městě. Od 15.00 – 18.00 hod. bude tichá adorace s možností sv. smíření. Po večerní mši svaté bude společná farní řízená adorace se zpěvy.
 • V sobotu po mši svaté se pomodlíme litanie k PM a zasvětíme farnost. Večer od 18.00 hod. bude setkání MLADÝCH na faře.
 • V měsíci ZÁŘÍ bude po mši svaté (mimo neděli) krátká adorace.